Hoe kan ik een boek beter uitgeven, promoten en verkopen

  Achter de glimlach van de Sri Lankaan

  sri lanka - Eleonore Breukel

  Achter de Glimlach van de Sri Lankaan

   

  De VOC koloniseerde Sri Lanka maar liefst 150 jaar. Het paradijselijke eiland is ogenschijnlijk nog even magisch als destijds. Wat schuilt er achter de gulle glimlach van haar gastvrije bevolking. Welk effect hebben de koloniserende Portugezen, Hollanders en Britten gehad. Is het motto Verdeel en heers nog altijd van toepassing?

   

  In Achter de Glimlach van de Sri Lankaan vertellen mensen over hun voortdurend botsende culturen. De machtige boeddhistische Singalezen, de Hindoe Tamils, de Moslims, de Christenen en de Burghers. Deze Dutch Burghers, ooit de elite, zijn de nazaten van de VOC.

   

  Een blik achter het schilderachtige decor van tempels, theeplantages en jungles, waarin olifanten en pauwen parmantig schrijden, laat de realiteit achter die gulle glimlach zien.
  Op zoek naar de werkelijkheid reis ik door het land met trein, bus en boot en luister naar de verhalen van mensen die ik ontmoet.

   

  Hier een voorproefje uit Achter de Glimlach van de Sri Lankaan

   

  Henrik van Straaten een rasechte nazaat van de VOC vertelt hoe zijn mede Burghers verenigd zijn in de Dutch Burgher Union. Ze eten, drinken en dansen er onder de blikken van Hollandse Gouverneurs die, met hun pruiken van pijpenkrullen en kragen van kant, vanaf hun portretten aan de muur, nog altijd gezag af dwingen. Jammer dat steeds  meer borden van straten en pleinen die de namen van de Hollandse Burghers dragen worden vervangen.
  Wil men ook hier het verleden wissen?

    

  Het strikt naleven van de jaarlijkse horoscoop kalender, de Apa Litha, houdt een stevige grip op de gelovige meerderheid, zegt Shanta. De kalender geeft de auspicious times in dag en uur, wanneer te onderhandelen, te verhuizen, te werken en wanneer en wat te eten. De Apa Litha geeft de gewone man, zakenmensen en regeringsleiders zekerheid en vrijwaart hen van mogelijk onheil.
  Maar hoe gecompliceerd is het om de Apa Litha te volgen.

   

  Wie het spoor neemt spoort niet. De spoorlijn is door de Britten aangelegd om hun geroofde schatten te vervoeren. Neem de trein en je begrijpt de strijd van het bestaan. Overvolle treinen waar arbeiders, kantoorlieden en verkopers al zwetend op elkaar geplakt staan. Wie geen vierkante centimeter vindt om zijn voet neer te zetten hangt buiten aan de open deuren de benen bungelend boven de rails terwijl de spoorbewoners toekijken.
  Waarom durf ik nooit te zeggen dat ik met de trein kom?

   

  Verdeel en heers door de macht van taal. De VOC heeft veel Nederlandse woorden achtergelaten maar de Britten hun taal. Hema vertelt hoe de Engelse taal een beeld geeft van je sociaal-maatschappelijk positie. Hoe er thuis Engels gesproken wordt en met de bediendes Singalees. Verschil moet er immers zijn. Hoe deze bediendes, arbeiders of vissers vooral moeten blijven doen waar ze vanuit hun kaste goed in zijn.
  Wie houdt deze verdeling in stand?

   

  De gunstige geopolitiek ligging van Sri Lanka is van onschatbaar waarde. Het is een speelbal van China, India en Amerika. De diepzeehaven in het zuiden, het nutteloze vliegveld waar de olifanten over de landingsbaan lopen, het opgespoten schiereiland voor Colombo, aangelegd door Chinezen. De onbetaalbare schuld aan China wordt afgekocht met het weggeven van grond op strategische plekken.
  Voelt de Sri Lankaan zich nog wel thuis in eigen land?

   

  Dit zijn slechts enkele van de verhalen in Achter de Glimlach van de Sri Lankaan. Verhalen die een beeld schetsen van de strijd om het bestaan, in een cultuur waar tijd elastisch en de waarheid flexibel is.
  Is de gulle glimlach tot een pijnlijke grimas verworden?

   

  Waarom je naar Sri Lanka moet gaan

  De rijke cultuur en geschiedenis van Sri Lanka, het prachtige landschap, de overvloed aan mogelijkheden om wilde dieren te spotten, zijn de belangrijkste redenen waarom het land bovenaan de bucketlists van veel reizigers staat.

   

  Vanwege de relatief kleine omvang zijn veel van de beste attracties en bestemmingen binnen slechts een paar uur van elkaar verwijderd. Als je een strak schema hebt, kun je op één dag de ochtend doorbrengen op een van de acht UNESCO-werelderfgoedlocaties van het land, 's middags op safari gaan en 's avonds ontspannen en genieten van een kopje thee van een van de plantages in het heuvelland.

   

   

  Geef, als je meer tijd hebt, de gelegenheid voor spontane verkenningen - roadtrippen door het hele land biedt bijna overal mooie uitzichten, en misschien stop je wel om onderweg een paar olifanten te spotten!

   

   

   

   

  Eleonore Breukel is een Intercultural Management Consultant. Ze woonde in Parijs, Rome, Londen, Athene en Curaçao, werkte in veertig landen en spreekt acht talen. Amsterdam is nu haar basis maar zij beschouwt Sri Lanka als haar tweede thuis. Ze publiceerde talloze internationaal cultuur gerelateerde artikelen en is coauteur van Wereldwijd Zakendoen.

   

  Lees tip: Wanneer culturen elkaar ontmoeten van Kirtika van Hunen.

  Lees ook de review over de Achter de glimlach van de Sri Lankaan.

   

   

  Share |

  Papierprijzen

  papieren vliegtuig stijgt, zoals de papierprijzen

   

  Stijgende papierprijzen

   

  Op het moment ontstaat er grote onrust over de snelle stijging van de papierprijzen. Sinds begin 2021 stijgt de vraag naar papier en karton enorm doordat veel online wordt besteld. Hierdoor ontstaat er een tekort aan grondstoffen. Wereldwijd heerst er op het moment een tekort aan productiecapaciteit. Je moet er ook niet raar van opkijken dat je bestelde papier niet op tijd binnenkomt omdat een of andere cowboy je bestelling heeft weggekaapt.

   

  Transformatie naar verpakking

   

  Nog een reden waarom de productiecapaciteit is gedaald: In 2020 is er door het begin van de pandemie de vraag naar papier sterk gedaald hierdoor zijn fabrieken overgestapt naar de fabricage van karton. Deze transformatie gaat nog steeds door.

   

  Oudpapier

   

  De toename van de vraag naar karton drukt ook op de markt van oudpapier, die in volume vorig jaar is teruggevallen door het geringere aanbod van oudpapier. Dit is als basisstof van belang is voor de productie van nieuw papier  en brengt de beschikbaarheid van oudpapier de keten weer in gevaar. Het gevolg is een enorme stijging van de prijzen van oudpapier (drie tot vier keer) ten opzichte van een jaar geleden.

   

  Toekomst

   

  De verwachting is dat de prijzen de komende maanden verder zullen stijgen. Het is voor ons dan ook erg lastig offertes aan te bieden die voor maanden vast staan. Ook de verkoopprijzen van boeken staan onder druk door het tekort aan grondstoffen. Ook de energiekosten en transportkosten stijgen flink.

   

  Stijging per september 2022

   

  De prijsverhogingen verschillen per papier- of kartonsoort. Voor sommige klanten kan het iets erger uitpakken dan voor andere. Om een indruk te geven:

  • kartonsoorten: tussen de 5 en 15%,
  • gestreken en ongestreken papier: tussen de 8 en 14%.

   

  Voor het papier voor onze boeken zitten we gemiddeld op 10% verhoging in september 2022.

  In 2023 is de verwachting dat de papierprijzen nog iets zullen stijgen de oorzaken van de hoge prijzen zijn er nog steeds.


  Oorzaken

   

  De oorzaken van de stijgende prijzen zullen bekend in de oren klinken:

  • pulp schaarste,
  • hogere transportkosten
  • stijgende energieprijs.

   

  Leestip: Wij gaan voor een groen 2023

   

  Share |

  Wij gaan voor een groen 2023

  Wij gaan voor een groen 2023 en planten bomen

   

  Mede dankzij de bijdrage van Boekenplan heeft Trees for all in 2022 prachtige resultaten behaald. En die delen we graag met je, want zonder jou hadden we nooit een recordaantal bomen kunnen planten! Kijk in deze video met ons terug op de hoogtepunten van afgelopen jaar.

   

  Bomen planten wij samen met Trees for all, in duurzame herbebossingsprojecten in Nederland en in het buitenland. Zo geven we iets duurzaams voor de toekomst en dragen we bij aan een gezond klimaat. Maandelijks geven wij onze bijdrage aan Trees for all.

   

   

  Cellulose

  Sinds de 19e eeuw wordt veel papier van hout gemaakt. Het belangrijkste onderdeel van een boom waarvan papier gemaakt wordt, heet cellulose. Het is een onderdeel van de plantaardige cel die in eigenlijk elke normale plant te vinden is, maar in hoge concentraties gevonden wordt in bomen. Vooral de fijnspar, grove den, berk, populier, beuk en eucalyptus zijn veelgebruikte boomsoorten in de papierindustrie.

   

   

  Duurzaam beheer

   

  Zeker 86% van het Nederlandse papier en karton bestaat uit gerecycled papier. Bovendien komen de nieuwe houtvezels voor het vervaardigen van het overige percentage nieuw papier uit beheerde bossen die speciaal zijn geplant voor de papierindustrie: zogenaamde gecertificeerde bossen. Deze bossen worden duurzaam beheerd.

   

   

  Wij helpen Trees for all om sneller meer bomen te planten omdat we een bosrijke wereld erg belangrijk vinden.

   

   

  Dat is pas een mooi (boeken)plan voor de toekomst!

   

  Leestip: Wat moet er in het colofon staan - Lees ook over het mileubeleid van Boekenplan en de productie van de boeken

   

  Share |

  Colofon, wat moet er in staan

  Wanneer u klaar bent met een boek, is het belangrijk om een colofon toe te voegen. Een colofon helpt bij het verstrekken van informatie voor lezers over onderwerpen als hoe het boek te schrijven, hoe het boek te publiceren, promo te doen en zelfs over de verkoop van het boek. Leer hier meer over het invoegen van een colofon in uw boek.

   

   

  wat moet er in een colofon staan - boekenplan

   

  Wat moet er in een colofon staan?

   

  Wij krijgen geregeld de vraag: 'wat moet er in het colofon staan?'

   

  Een colofon is een opsomming van de manier waarop een uitgeefproduct tot stand is gekomen. Het kan bestaan uit een aantal gegevens van een boek of tijdschrift.

   

  In boeken staat het colofon meestal op de achterzijde van de titelpagina, maar als je naar de betekenis van het woord kijkt hoort het eigenlijk achterin. Want colofon komt van het Griekse κολοφών (kolophoon), dat slotstuk betekent.

   

  Vermeld in het colofon in ieder geval:

   

  1. naam van de organisatie (en eventueel het organisatieonderdeel) verantwoordelijk voor de uitgave.
  2. website van de uitgever;
  3. jaar van verschijning.
  4. Altijd de eerste druk vermelden eventueel gevolgd door de volgende drukken.
  5. Naam van de vormgever, redacteur, fotograaf, illustrator enzovoort.
  6. ISBN copyright @ jaartal en uitgever
  7. Tekst: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd enzovoort.
  8. Op z’n minst: Alle rechten voorbehouden.

   

  Voorbeeld van het colofon:
   

  © 2022, Marianne de Winter

   

  Eerste druk januari 2020
  Tweede druk mei 2022

   

  Mosae Libro, Maastricht
  Boekenplan.nl

  Ontwerp: Jan van der bergen
  Druk: Boekenspecialist
  Fotograaf: Limmy Kromowith

   

  ISBN 978 90 8676 975 0
  NUR 693

   

   

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

   

  Een colofon voor een tijdschrift

  In het colofon van een tijdschrift staat natuurlijk de uitgever die verantwoordelijk is voor de inhoud. Tevens moet een ieder die een bijdrage geleverd heeft voor de desbetreffende uitgave vermeld staan. Natuurlijk moeten de contactgegevens voor abonnees en adverteerders erbij staan.

   

  Mogelijk interessante onderwerpen:

  Zelf een boek uitgeven

  Wat doet een recensie voor je boek

  Gratis ISBN

  Leenrecht in Nederland

  Share |

  Waterscheiding in Argentinie

  Argentinië herdenkt de waterscheiding in haar geschiedenis

  Op 17 oktober 2020 is het 75 jaar geleden dat honderdduizenden arbeiders uit de voorsteden van Buenos Aires naar de hoofdstad trokken om de vrijlating te eisen van Juan Domingo Perón. Deze 'kolonel van het volk' had gezorgd voor vergaande sociale wetgeving, maar was door zijn collega-militairen gevangengezet om zijn macht te breken.

   

  Heel het land was verrast toen op die zonovergoten 17e oktober 1945 het centrum van Buenos Aires werd overspoeld door het gewone volk dat riep om de vrijlating van Perón.

   

   

  Nog diezelfde avond sprak Perón de enorme mensenmassa toe en was het peronisme geboren; een volksbeweging die nu driekwart eeuw de Argentijnse politiek domineert. De macht van de oude conservatieve elite was voorbij.

   

  Evita

  Met een gunstig  economisch tij gaf Perón het gewone volk een plek onder de zon. Zijn vrouw Eva zette zich in voor vrouwenkiesrecht en voor het lot van de allerarmsten. Het peronisme zorgde voor de incorporatie in de maatschappij van tot dusver achtergestelde groepen. Miljoenen Argentijnen gingen er op vooruit en de Argentijnse historicus Félix Luna omschreef de jaren 1946-1949 kortweg als “Argentinië was een feest.”

   

  Maar aan het feest kwam een eind, de peronistische regering werd autoritairder en de maatschappij raakte diep verdeeld tussen peronisten en antiperonisten. De vroege dood van Eva Perón – Evita – in 1952 was een enorme dreun voor Perón en voor het volk. Drie jaar later werd Perón afgezet door een militaire staatsgreep. De nieuwe machthebbers verboden de peronistische partij en stelden zelfs het uitspreken van de namen 'Perón' en “Evita” strafbaar. De militairen wilden terug naar een Argentinië zonder peronisme en sloten daarmee meer dan de helft van de bevolking uit. Juist daardoor overleefde deze volksbeweging.

   

  Terugkeer van Perón

  Perón keerde in 1973 terug en werd opnieuw gekozen tot president. Hij stierf een jaar later zonder Argentinië uit het slop te kunnen halen. De bloedige dictatuur van Jorge Videla deed het peronisme opnieuw in de ban. Sinds het herstel van de democratie in 1983 heeft Argentinië meerdere peronistische presidenten gehad. Zo ook de huidige president Alberto Fernández. Toch is de Argentijnse maatschappij nog altijd verdeeld over de betekenis van Perón en wordt de 75e verjaardag van het peronisme overschaduwd door de pandemie en de enorme economische crisis.

   

  Lees meer over de geschiedenis van Argentinië.

  Share |

  Hoe viert Argentinië haar onafhankelijkheidsdag op 9 juli

  De vlaggen in Buenos Aires

  In tijden van corona herdenkt Argentinië haar geschiedenis

   

  Argentinië heeft een veelbewogen geschiedenis en voegt daar nu een nieuw hoofdstuk aan toe met de coronapandemie.

   

  Het land is al sinds 20 maart 2020 in lockdown, de grenzen zijn gesloten en er geldt een vliegverbod. Deze zware ingrepen hebben tot nu toe toestanden als in Brazilië voorkomen. Toch telt het land eind juni 2020 ruim 62.000 geregistreerde ziektegevallen en zijn er 1280 doden. In november 2021 is het land weer toegankelijk voor buitenlanders maar kent wel de code geel zoals veel landen in Zuid-Amerika. Het aantal sterfgevallen aan Covid-19 is tot en met maart 2022 129.000.

   

  Argentinië is een land met een groot historisch bewustzijn en de kalender staat vol met feest- en gedenkdagen. Die worden normaliter gevierd met kransleggingen, massale bijeenkomsten, kerkdiensten, het uitbundig zingen van het volkslied en het zwaaien met de blauw-wit-blauwe vlag.

   

  Nu is alles anders. Nog maar net in lockdown herdacht het land op 24 maart de militaire staatsgreep van 1976, waarmee de bloedigste dictatuur uit de Argentijnse geschiedenis begon. Nu geen stille tocht, maar wel hingen er aan duizenden balkons witte hoofddoekjes met de tekst “Nooit meer” als eerbetoon aan de Dwaze Moeders die voorop liepen in de de strijd om opheldering over het lot van hun vermiste kinderen.

   

  Op 7 mei herdacht Argentinië de 101ste geboortedag van de in 1952 op 33-jarige leeftijd overleden First Lady Eva Perón, de legendarische Evita. Nu geen kransleggingen bij haar graf en bij haar talloze borstbeelden. Virtueel werd ze geëerd via foto’s, video’s en grote aantallen posts en tweets op speciale herdenkingsplatformen.

   

  De herdenking van de (verloren) oorlog tegen Groot-Brittannië om Malvinas (de Falkland-eilanden), waarbij in 1982 duizend Argentijnse soldaten het leven verloren, vond op 2 april virtueel plaats en met het zingen van het volkslied thuis.

    

  Op 25 mei 2020 werd de 210e verjaardag van de Mei-revolutie, waarbij in 1810 zelfbestuur werd uitgeroepen, gevierd met de streaming van het Te Deum vanuit de Kathedraal van Buenos Aires. Ook de Dag van de Vlag op 20 juni werd nu anders gevierd. Dit is de 200ste sterfdag van Manuel Belgrano, ontwerper van de Argentijnse vlag en onafhankelijkheidsstrijder van het eerste uur. 

   

   

  De Argentijnse geschiedenis is vol fascinerende en tragische gebeurtenissen. Voor de geïnteresseerde lezer vormt het boek Beknopte geschiedenis van Argentinië van historicus Félix Luna hierbij een mooie inleiding!

  Share |

  Zelf boek uitgeven

  Zelf je boek uitgeven, wat is daar nu het voordeel van

  Het grootste voordeel van zelf een boek uitgeven is je volledige onafhankelijkheid. Maar door een gebrek aan ervaring kan dit voordeel zich weleens tegen je keren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de redactie. Bezuinig niet op het redigeren. De teksten moeten zo goed als foutloos zijn. Negatieve reacties zijn op zijn zachtst gezegd niet prettig tijdens de promotie, over de mislopende verkoop nog maar niet te spreken.
  Op zoek naar de voor- en nadelen van zelfuitgeven.

   

  Kwaliteitscontrole, kun je dat alleen doen

  Veel zaken rond een boek uitgeven kan de auteur zelf doen, denk aan ontwerp, opmaak, redactie. Zorg er alleen voor dat iemand de kwaliteitscontrole doet. Dat is iets wat je niet alleen kunt doen. Veel auteurs die zelf hun boek uitgeven doen alles alleen waardoor de kwaliteit sterk achterblijft. Dit is jammer, want de promotie kost erg veel tijd daarom is het zonde om in het voortraject te weinig aandacht te schenken aan de kwaliteit van je tekst.

   

  Maar als je zelf een boek gaat uitgeven dan kom je ook met andere zaken in aanraking. Zoals het ontwerp en de opmaak van het omslag en het binnenwerk. Het drukken is ook niet onbelangrijk en dan natuurlijk ook de boekpromotie.

   

  Wil je meer lezen over: hoe schrijf je een boek lees het dan snel dan mis geen tips.

   

  Een boek waar je veel uit kunt leren is het boek Zelf boeken uitgeven van Maria Staal.

   

   

  Leestip: Hoe geef je een beter boek uit en bereik ook nog eens meer lezers

  Hoe werkt leenrecht

   

   

  Share |

  Meer boeken voor lezers in coronatijd

  Wat kan ik doen?

   

  Worden er inderdaad nu meer boeken gelezen dan voor corona?

  Zoals nu uit de cijfers van het GFK over 2021 blijkt werden er dat jaar weer meer boeken gelezen en gekocht dan eerder. Dat is goed nieuws voor uitgevers en schrijvers. Ook wereldwijd zit de verkoop van boeken in de lift zit. Bibliotheken zien meer uitleen van ebooks en de abonnementen op streamingsdiensten als Storytel groeien explosief. Bij Amazon draaien ze overuren.

   

  Ja, maar dat gaat alleen over ebooks enzo. Hoe zit dat met papieren boeken?

  Het is duidelijk dat fysieke boekhandels het zwaar hebben. Zeker nu we wéér in een lockdown zitten. Klanten komen niet meer bij ze op bezoek. Boekhandels met een webshop hebben het al iets makkelijker.

   

  Naast het drukken van een oplage is er ook nog Print on Demand. Papieren boeken die per stuk worden geprint op het moment dat er eentje is verkocht via een webshop. Een nadeel daarvan is vaak wel dat de levertijden lang zijn, soms wel twee weken. Dus eigenlijk heb je daar niet zoveel op het moment dat je als lezer meteen wat te lezen wilt hebben.

   

  Ah, ik zie al welke kant het opgaat. Iedereen moet ebooks gaan lezen

  Nee, iedereen moet niet per se ebooks lezen. Maar je moet wel toegeven dat ebooks, de online bieb en audioboeken momenteel een uitkomst zijn.

   

  Tja, daar heb je misschien gelijk in. Maar dan heb ik een probleem, want mijn boeken zijn alleen op papier uitgegeven. Wat nu?

  Een van de beste dingen die je nu kunt doen is zorgen dat je boeken ook zo snel mogelijk als ebook op de markt komen. Zorg dat ze op zoveel mogelijk webshops te koop komen te staan, dan krijgen zoveel mogelijk lezers ze onder ogen.

   

  Maar hoe krijg ik dat voor elkaar? Ik heb geen idee waar ik zou moeten beginnen.

  Als je je eigen boeken uitgeeft, maar je hebt weinig technische kennis, kun je gebruik maken van een uitgeefdienst als Boekenplan. Zij kunnen je helpen de ebook files klaar te maken en te publiceren.

   

  Ben je wat zekerder met de computer, dan kun je ook veel zelf. Bijvoorbeeld door een Worddoc met behulp van de Stijlgids van Smashwords aan te passen en er via Calibre een Epub ebook van te maken. Deze kun je dan zelf uploaden naar enkele zelfuitgeefplatformen, zoals Kobo Writing Life, Kindle Direct Publishing en Smashwords.

  Met deze drie platformen kun je de hele wereld beslaan met je ebooks, inclusief Bol.com.

   

  Wil je dat je ebooks ook via de online bieb en online boekhandels in Nederland te koop is, dan zul je via een CB-aansluiting moeten gaan. Daar is Boekenplan dan weer handig voor.

   

  Oké, duidelijk. Maar is het niet een beetje sneaky om geld te willen verdienen aan mensen die in vervelende omstandigheden zitten?

  Hoezo? Wie zegt dat je ze moet uitbuiten?

   

  Gelukkig geldt de Wet op de vaste boekenprijs alleen voor papieren boeken. Ebooks vallen daar niet onder. Daardoor kun je zoveel spelen met de prijs als je wilt.

   

  Stel dat je al wel ebooks te koop hebt. Dan zou je de prijzen daarvan tijdelijk lager kunnen maken. Natuurlijk houd je dan minder royalty’s over, maar meer lezers zullen geneigd zijn je ebook aan te schaffen en daarmee heb je de kans er vele nieuwe fans bij te krijgen. Fans die nadat alles weer voorbij is straks nog steeds boeken van je willen lezen.

   

  En ook als je nu je eerste ebook op de markt gaat brengen kun je een aangepaste prijs hanteren. Geen enkel probleem.

  Zorg in elk geval wel dat lezers van je verkoopactie horen, door bijvoorbeeld reclame te maken op Facebook. En uiteraard breng je de abonnees van je mailinglist ervan op de hoogte.

   

  Wacht effe. Tot nu toe kon ik het nog volgen, maar mailinglist? Wat is dat?

  Ah, dat is nog een belangrijk ding dat je eigenlijk zou moeten doen in deze corona tijd. Een mailinglist opzetten als je die nog niet hebt.

   

  Oké, maar dan weet ik nog niet wat het is. Het is toch niet hetzelfde als een nieuwsbrief versturen, want daar heb ik helemaal geen zin in.

  Nee, een nieuwsbrief is niet hetzelfde als een mailinglist. Een mailinglist is simpelweg een lijst met emailadressen die je via je website verzameld. Bijvoorbeeld door een gratis kort verhaal weg te geven.

  Een mailinglist kun je makkelijk gratis opzetten via een mailinglistprovider zoals Laposta of Mailerlite.

  Heb je eenmaal wat abonnees vergaard, dan zou je ze zo nu en dan een email, bijvoorbeeld een nieuwsbrief, kunnen sturen, maar dat hoeft niet per se.

   

  Klinkt allemaal heel veel werk. Wat is het nut ervan?

  Je moet het zo bekijken. Stel dat jouw kaasboer je een blokje kaas gratis laat proeven. Dan is de kans groot dat je een groter stuk kaas aanschaft. Stel nu dat je op dat moment hem ook je emailadres geeft, dan kan hij je later makkelijk op de hoogte stellen van nieuwe lekkere soorten kaas die hij verkoopt.

   

  Een relatie opbouwen met je lezers is superbelangrijk. Door ze persoonlijk op de hoogte te kunnen houden via de email, zullen ze wellicht superfans worden die al je boeken kopen en al hun vrienden erover vertellen.

   

  En ja, dat kun je misschien ook via Facebook of Twitter doen. Maar dan heb jíj niet de touwtjes in handen. Facebook bepaald wie er allemaal je berichten zien, niet jij. Via een email sta je blijvend in veel directer contact met je lezers.

   

  Ik begrijp het. Je hebt me overtuigd. Wat staat me nu dus te doen?

  Ten eerste, zorg dat je boeken overal beschikbaar komen als ebooks. Ten tweede, zorg dat ze een speciale ‘corona actie’ prijs krijgen en als laatste, zet een mailinglist op, zodat je rechtstreeks in contact komt met je fans.

   

  De kans is zeer groot dat de digitale wereld na corona een grotere rol gaat spelen in ons leven. Zorg dus dat je deze tijd gebruikt om dingen zo opzet dat je daar dan meteen gebruik van kunt maken!

   

   

  Gastblogger:

   

  Maria Staal is schrijver en self-publishing expert. Over het zelf uitgeven van boeken en de marketing en promotie die daarbij komt kijken heeft ze drie boeken geschreven. Ook heeft ze al sinds 2015 een blog over dit onderwerp.

  Maria woont in het noorden van Nederland met drie ratjes, een tuin vol onkruid en een vijver vol kikkers.

   

   

  Maria Staal Selfpublishing expert

   

   

  Leestips: artikel over recensiesboeken verkopen als een tierelier en het artikel Tips voor meer succes.

  Artikel bijgewerkt op 12-01-2022.

  Share |

  Poëzie vertaler Germain Droogenbroodt

  Foto van Germain Droogenbroodt, vertaler en uitgever van poëzie

  Traduttore traditore... de delicate taak poëzie te vertalen

   

  Hoewel het oude Italiaanse gezegde mooi in de oren klinkt, betekent het dat een vertaler een verrader is. Gelukkig maar is dat niet altijd zo. En, hoe arm zouden we niet zijn, zonder de goede vertalingen van grote literaire werken of van poëzie uit talen die we niet begrijpen. (Lees bijvoorbeeld het artikel over de Poolse dichter Czeslaw Milosz.)


  Het vertalen van poëzie is uiteraard bijzonder moeilijk, een minutieus werk, een voortdurend gevecht om enerzijds de originele versie zo goed als het kan te respecteren en tegelijk de lezer een tekst te brengen die niet als vertaling maar als een in zijn eigen taal geschreven gedicht overkomt.

   

   

  Zeer terecht maken de Duitsers een verschil tussen vertalen übersetzen en nachdichten.

  In een gedicht getiteld “Nachdichten” formuleerde de Duitse dichter Reiner Kunze de moeilijke taak van de poëzievertaler het perfect: "De dichter volgen, zelfs daar nog waar het gedicht zich in het duister versluiert”.

   

   

  Het vertalen van poëzie is een van de meest ondankbare taken. Omdat poëzie niet commercieel is ontvangt de vertaler meestal geen of slechts een zeer bescheiden vergoeding en elk woord dat hij schrijft, kan worden gebruikt om hem te bekritiseren, omdat hij nooit het origineel 100% kan reproduceren. Alleen het taalverschil laat dat niet toe. De hele tijd bevindt hij zich tussen hamer en aambeeld, tussen de letterlijke vertaling aan de ene kant en het nieuwe gedicht aan de andere kant.

   

  Als het resultaat slecht is, krijgt hij kritiek. Als het resultaat goed is, zal men over het algemeen de naam van de vertaler vergeten. De poëzievertaler is als een gehandicapte schilder: hij heeft niet dezelfde verf, maar er wordt van hem verwacht dat hij het origineel reproduceert waar iedere taal haar eigen klank en kleur heeft.  Een goed dichter is een meester van zijn eigen taal, hij gebruikt alliteraties voor de klank die in vertaling verloren gaan, neologismen die de vertaler dwingen om ook zelfs nieuwe woorden uit te vinden, woorden die hij in het woordenboek niet vindt.

   

  Waarom schrijven critici zelf geen poëzie, als ze er zoveel over weten, vroeg de Bosnische dichter Izet Sarajliz zich in een van zijn gedichten af. Dezelfde vraag kan men ook stellen betreffende vertalers die zelf niet kunnen dichten, al zijn er uitzonderingen die het prima doen, zoals wijlen August Willemsen die de gedichten van Fernando Pessoa prachtig vertaald heeft. Vele jaren geleden, had ik voor de eerste uitgave van de POINT-bundels onder andere een mooi Koreaans liefdesgedicht geselecteerd.

   

   

  De Engelse versie luidde :

   

  LONGING / What shall I do, waves?/ Waves, what shall I do?/Love is unmoved like the shore./What shall I do, waves?/What shall I do?

   

  Bij het lezen ervaart men zelfs de golfslag. Jaren later las ik een andere vertaling:

   

  WAVES / Waves, what am I to do?/Waves, what am I to do?/My love is as implacable as the shore./Waves, what am I to do?/Tell me, what am I to do?.

   

  Poëzie is wat in vertaling verloren gaat, beweerde de Amerikaanse dichter Robert Frost, bij de tweede vertaling was dat in ieder geval ook zo. Maar het gebeurt ook dat de vertaling beter is dan het origineel. Jaren geleden probeerde ik in samenwerking met enkele Taiwanese dichters een bundel moderne Chinese poëzie te vertalen.

   

   

  De vele pogingen ten spijt om het gedicht van een aanwezige dichter min of meer poëtisch te vertalen lukten maar niet tot Lo Fu, een van de belangrijkst dichters toen die vlot Engels sprak zijn geduld verloor en zei, weet je, het origineel is ook niet goed. Na enig overleg wijzigde de dichter zijn gedicht en iedereen was tevreden, de dichter omdat zijn gedicht er beter op geworden was en de vertaler omdat hij een mooie en correcte vertaling had gemaakt.

   

   

  Germain Droogenbroodt
  Dichter, poëzievertaler, uitgever POINT

  Voor vertaalde poëzie kunt u terecht bij booxstore.

   

  Share |

  Hoe je een beter boek uitgeeft en meer lezers bereikt

  Tips voor veel succes

  1. Blijf investeren in tijd en aandacht

  Overnight succes takes 267 days. Als je denkt dat je succes kunt fixen binnen een maand of drie vier, kun je beter een bestaande goedlopende broodjeszaak overnemen. 

   

  Succesvol worden met je boek vraagt net zoveel tijd als succesvol worden met een nieuwe business. Daar staat gemiddeld 3 jaar voor.

   

   

  80% van de start-ups gooit het bijltje er binnen 2 jaar bij neer. Als je je zelf als start- up kunt zien, dan is dat al winst. Dan heb je namelijk 3 jaar de tijd om succesvol rond en met je boek te worden. Als je blijft investeren met tijd, liefde, geld en aandacht gaat je dat lukken.

   

  2. Advies vragen

  Het ligt voor veel auteurs voor de hand om advies over boekpromotie te vragen aan de mensen die de boekenbusiness goed kennen. Uitgevers, redacteuren, PR-mensen, recensenten.

   

  Maar... out off the box denken doen mensen automatisch als ze niet gehinderd door enige kennis of ervaring over iets na moeten denken wat volstrekt buiten hun comfortzone ligt. Deze mensen, die van toeten nog blazen weten, zou je nog wel eens verrassende ideeën kunnen opleveren.   3. Ben je vastgelopen

  Als je vastloopt en je hebt geen inspiratie en geen flauw idee wat je (nog meer) kunt doen om je boek in de schijnwerpers te zetten. 

  Organiseer dan een brainstormsessie met enkele ondernemende mensen uit je netwerk. Veel ondernemende mensen zijn creatief. Zij vinden het erg leuk om hun creativiteit op zo'n vraag los te laten. Geef hen je boek, zodat ze weten waar het over gaat. Dan gaat hun creatieve brein ongetwijfeld op de achtergrond al aan het werk.

   

  4. De mens achter zijn boek

  Lezers willen steeds meer weten over de mens achter de auteur. Of beter nog, de mens achter een boek. Dat betekent dat je jezelf zichtbaar moet maken. Een goede website, zichtbaarheid op social media en vooral: toegankelijk zijn. Of dat  in ieder geval uitstralen. Online en digitale communicatie met je fans is voor veel grote auteurs een normaal iets. Kijk maar eens bij een van je favoriete auteurs.

   

  Grote kans dat hij of zij actief is op social media.

  En natuurlijk, er zijn auteurs die dat allemaal uitbesteden, maar er zijn er ook veel die het echt allemaal zelf doen. Blijf in contact met je fans.

   

  5. Bereid je voor
   

  Ik heb meegewerkt aan een boek dat een groot succes werd. De auteur werd overstelpt met aanvragen vanuit alle hoeken en gaten. Interviews met radio, tv, kranten en tijdschriften. Hij werd uitgenodigd om lezingen en spreekbeurten te geven. Zijn gewone werk ging gewoon door. Drie maanden na verschijnen van zijn boek was hij een mentaal en fysiek wrak. Hij was niet voorbereid op de impact die zijn boek zou hebben op zijn dagelijkse werk en leven.

   

  Be prepared en hou je kop erbij. Zoom elke week een keer flink uit en vraag je af of het gaat zoals jij het wil en of je krijgt wat je nodig hebt om bij te tanken. Rust uit. 
  Blijf de regie voeren over je agenda zoals je de regie voerde over het schrijfproces en over de promotie van je boek.

   

  Lees ook het artikel over recensies en het artikel boeken verkopen als een tierelier.

   

  Dank voor de tip Denise Hulst

   

  Share |

  Wat doet een recensie voor je boek

  Tekening va mensen die elk een ster geven. Dus samen 5-sterren als beoordeling

  Recensies je kunt er niet genoeg van krijgen

  Recensies zijn belangrijk om meerdere redenen: een boekbespreking is voor de toekomstige lezer erg belangrijk, een recensie zet jouw boek weer on top of mind van je potentiële lezers en jij, de auteur, kunt met elke recensie die verschijnt je eigen boekmarketing weer een zwaai geven.

   

  Recensies kun je op verschillende moment vragen: een maand of twee voordat je boek verschijnt (stuur een pdf met de cover op de eerste pagina naar recensenten) daarmee kun je ook media aandacht maken en een interview krijgen.

   

  De tweede periode is rond de tijd dat je boek verschijnt. In deze periode kun je je hardcopy boeken toesturen of een pdf bestand. Elke recensent heeft zo zijn eigen voorkeur.

  De derde periode is nadat het boek verschenen is. Ook dan willen recensenten je boek bespreken. Het is namelijk een misvatting dat boeken alleen gerecenseerd worden als ze nieuw zijn.

  Een vierde moment kan zijn als er een heruitgave van je boek komt en je inhoud hebt toegevoegd of veranderd.

  Een vijfde moment kan zijn als je een activiteit rond je boek organiseert. 

  Doordat je verspreidt in de tijd aandacht weet te maken voor je boek, blijf je on top of mind van zowel de media zelf, als van je potentiële lezers. En dat is waarom het te doen is. 

  Liever een matige recensie dan geen

  Mogelijk realiseer je het niet, maar de auteur is de belangrijkste persoon om de juiste reviews te krijgen. Natuurlijk Boekenplan helpt mee. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt onder andere dat:

  Een groen vinkje is dus belangrijk punt Een positieve recensie voor een bekende auteur en een bekend boek zorgde voor meer verkoop.
  Een groen vinkje, dus een belangrijk punt Een negatieve boekbespreking voor een bekende auteur betekende minder verkoop.
  Een groen vinkje, dus een belangrijk punt Van een onbekend boek en een onbekende auteur steeg de verkoop bij zowel een positief als een negatief oordeel.
   

  Dus liever een matige recensie dan geen recensie. Daarentegen als je wat bekender wordt, omdat je misschien meerdere boeken hebt geschreven, dan kan een matige beoordeling schadelijker zijn.

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Boekenplan. Als je bij ons een boek uitgeeft maken wij een plan voor de boekbesprekingen.
  Succes!

   

   

  Dank aan Denise Hulst voor deze tip.

   

  Lees ook het artikel: Een gratis ISBN voor de auteur

  Share |

  Aanpassing btw-tarief voor e-books en audioboeken

  e-books bij Boekenplan

  Nederlands btw-tarief e-books en audioboeken van 21% naar 9%

  De Nederlandse regering heeft in september 2019 bekend gemaakt het btw-tarief voor e-books en audioboeken te verlagen van het hoge btw-tarief van 21% naar het lage btw-tarief van 9%. De verlaging gaat in op 1 januari 2020. De verkoopadviesprijzen passen we automatisch aan. De e-books vallen ook na 1 januari niet onder de Vaste boekenprijs.

   

  Nederland wil al jaren af van het hoge btw-tarief op digitale publicaties. EU-landen zijn echter gebonden aan Europese belastingregels, waardoor lidstaten niet zelfstandig aan btw-tarieven mogen wijzigen. Over elk besluit van de EU over belastingzaken moeten alle lidstaten het alle 27 eens zijn. Na jarenlang gesteggel bereikten de Europese lidstaten in oktober 2018 eindelijk een akkoord over de btw op digitale publicaties.

   

  Bij Boekenplan hebben we sinds eind november een nieuwe manier ontwikkeld om een e-book als e-pub te maken. Dit gaat veel sneller en goedkoper. Belangstelling? Neem gerust contant met ons op.

   

  Wil je meer informatie over leenrecht van je e-book via de bibliotheek? Lees dan het artikel hoe werkt het leenrecht.

  Share |

  Klussen voor dummies

  boek Klussen voor dummiesk

  Klussen voor Dummies, pocket editie

  Voor de echte (toekomstige) Klusser!

  Share |

  Hoe werkt leenrecht

  Wetgeving & Jurisprudentie

  Hoe werkt leenrecht in Nederland

  Het leenrecht is: 'het recht van de rechthebbende op een billijke vergoeding voor het uitlenen van zijn werk door bibliotheken'.

  Sinds 1996 is het wettelijk geregeld dat bibliotheken voor het uitlenen van boeken, tijdschriften, bladmuziek, muziek-cd’s en dergelijke een vergoeding moeten betalen. Uitgezonderd zijn wetenschappelijke en schoolbibliotheken. 

   

  De reden van het verlenen van een vergoeding is dat een lezers van een geleend boek dit niet later zal aanschaffen. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van drie factoren:

  - Uitleningen,
  - Boekprijs en het
  - aandeel van de auteur in het werk.

   

  Je kunt de regels nalezen in de repartitiereglementen: https://www.lira.nl/over-lira/statuten-en-reglementen. Lira houdt bij de uitkering administratiekosten van 10% met 21% btw in ter besteding aan sociale en culturele doelen. Lira heeft een brengplicht dus ook auteurs die niet zijn aangesloten bij Lira moeten opgespoord worden. Ons lijkt het beter jezelf bij Lira aan te melden. Dit kan gratis.

   

  Voor Vlaanderen leest u meer over leenrecht bij: Reprobel.

  Lees meer over leenrecht.

  Share |

  Hoe word je boek beter vindbaar door deze nieuwe codes

  De B- van Boekenplan met handig gesorteerde boeken in de letter B

  Het boekenvak in Nederland start met het gebruik van Thema-codes, de nieuwe internationale standaard voor boekenclassificatie. De eerste experimenten laten zien dat titels met Thema-codes beter vindbaar zijn.

  Waarom deze Thema-codes?

  Met Thema-codes kunnen we titels heel specifiek indelen: op (meerdere) verschillende categorieën of bijvoorbeeld op tijdsperiode of locatie. Zo kunnen consumenten makkelijker en sneller titels vinden over een specifiek onderwerp of binnen een bepaalde categorie.

   

  Wat is het verschil met bestaande codes

  De nieuwe, slimme internationale standaard Thema stelt uitgevers in staat om veel specifieker te classificeren dan met NUR of BISAC mogelijk is. Thema bestaat uit drie delen: een onderwerp (subject), een qualifier en een nationale extensie. Het onderwerp is vergelijkbaar met de huidige NUR. F is dan 'fictie', FL 'science fiction' en FLR voor 'militaire science fiction'. Een qualifier is nog het best te vergelijken met een trefwoord die je aan het onderwerp toevoegt. Er zijn zes soorten qualifiers: locatie, taal, periode, educatief doel, interesse (zoals vakantie of een bepaald feest) en stijl. Zo wordt FL+1DDN science fiction die zich in Nederland afspeelt.

   

  Voordelen Thema

  De kracht van Thema zit hem in de combinatie van 2970 onderwerpen en qualifiers. Er zijn 3016 plaats-, 278 taal-, 211 periode-, 369 educatief doel-, 126 interesse- en 174 stijl-qualifiers. Dat betekent dat er zonder nationale extensies in theorie circa vier triljoen (!) aparte categorieën mogelijk zijn.

   

  Bol.com heeft geëxperimenteerd met Thema. Uit hun experiment bleek dat klanten die browsen 7% vaker doorklikten naar boeken mét Thema-codes dan naar titels binnen algemene categorieën. Van alle consumenten in de test, bracht 37% een bezoek aan een van de nieuwe Thema-categoriepagina’s.

   

  Boekenplan gaat zijn uiterste best doen om alle titels nog voor de zomer te voorzien van de Thema-codes. Door de hoeveelheid onderwerpen van ons fonds zal het dus bewerkelijk zijn. We gaan ervan uit dat deze extra inspanning zijn vruchten zal afwerpen.

   

   

   

  Lees ook het artikel over ISBN, of misschien heb je meer belangstelling voor boekmarketing

  Share |

  100ste geboortedag Eva Perón

  foto van Eva Peron - Evita

  100ste geboortedag van Eva Perón, de legendarische Evita

   

  Op 7 mei 2019 wordt in Argentinië herdacht dat het 100 jaar geleden is dat Eva Perón werd geboren. We kennen haar allemaal als Evita door de gelijknamige musical en de verfilming hiervan met Madonna. Alhoewel historisch veelal onjuist bracht de musical met het hoofdnummer Don’t cry for me Argentina Eva Perón niettemin wereldfaam.

   

  Evita was de vrouw van de Argentijnse president Juan Domingo Perón. Drie keer was hij president, maar hij wordt in roem ruimschoots overschaduwd door zijn vroeggestorven vrouw. Evita stierf in 1952 aan baarmoederhalskanker op de leeftijd van 33 jaar aan het begin van Peróns tweede ambtstermijn.

  Haar korte, door vele mythes omgeven, leven bevat grote thema’s als liefde, macht, rijkdom, roem, opoffering, ziekte en dood.

   

  Geboren in een pampadorp

  Onwettig, arm en ogenschijnlijk kansloos, waagde ze op haar 15e de sprong naar de hoofdstad Buenos Aires om actrice te worden. Daarin slaagde ze na veel ontberingen. Haar acteertalent was middelmatig, maar haar grootste succes was de rol die voor haar in het verschiet lag: First Lady van Argentinië. Haar ontmoeting met de politicus Perón in 1944 werd een keerpunt en toen hij twee jaar later gekozen werd tot president van Argentinië werd ze met 27 jaar de Primera Dama van haar land. Slechts zes jaar stond ze aan de top, maar in die korte tijd heeft ze diepe indruk gemaakt. Nooit vergat ze haar afkomst en ze zette zich met hart en ziel in om het lot van de zwakkeren te verbeteren. Fanatiek streed ze voor sociale rechtvaardigheid en ook politiek had ze een belangrijke rol naast president Perón. Dit alles tot grote afschuw van de Argentijnse elite en het leger, vertegenwoordigers van het oude conservatieve Argentinië.

   

  Meest geliefd maar ook gehaat

  Evita werd zo de meest geliefde en meest gehate vrouw van Argentinië. Latere militaire dictaturen deden verwoede pogingen haar naam voorgoed uit te wissen. Tevergeefs. Bijna twee derde eeuw na haar dood leeft ze nog altijd voort in de harten van miljoenen Argentijnen. Haar graf in Buenos Aires is altijd getooid met verse bloemen. Ze is een icoon  geworden en over de hele wereld is haar naam verbonden met Argentinië.

  omslag van het boek Beknopte geschiedenis Argentinië

  Evita is één van de intrigerende facetten uit de dramatische en fascinerende geschiedenis van Argentinië met haar hoogtepunten en vele dieptepunten. Voor wie hierover meer wil weten biedt het boek “Beknopte geschiedenis van Argentinië” van historicus Félix Luna een mooie inleiding!

   

  Button ga naar de boektrailer voor een filmverslag

   

   

  Share |

  Hoe je een gratis ISBN-nummer kunt krijgen

  logo - een boek met daaronder de tekst ISBN - een gratis ISBN bij Boekenplan

  Waar krijg je een gratis ISBN: de auteur bij Boekenplan

   

  Hoe ga je om met deze belangrijke dertien cijfers

  Een professioneel uitgegeven boek heeft een ISBN of wel International Standard Book Number. Dit is een wereldwijd bekende dertiencijferige code waarmee boekhandels, bibliotheken en groothandels eenvoudig alle benodigde informatie over het boek en uitgever kunnen vinden. Het nummer wordt in de streepjescode verwerkt.

   

  Een ISBN is het unieke nummer voor uw uitgave. Alle informatie rond uw boek blijft zo bij elkaar. Zoals titel, auteur, uitgever, verschijningsdatum, omslag en samenvatting. Deze informatie is dan beschikbaar voor de boekverkopers en bibliotheken. Zij kunnen uw boek dan eenvoudig bestellen.

   

  ISBN ontrafelt

  De eerste drie cijfers van het International Standard Book Number zijn het soort artikel, voor ons is dit 978 voor een boek. De volgende, in ons geval, twee cijfers namelijk 90 geven het land en taal aan. De cijfers hierna is de code voor de uitgever, dan volgen het volgnummer en als laatste volgt een reservenummer.

  ISBN nummer aanvragen

  Dus het is daarom logisch dat voor elke verschijningsvorm van het boek, paperback, gebonden boek, e-book, luisterboek een nieuw boeknummer aangevraagd moet zijn. Voor de aanvraag kunt u terecht bij Bureau ISBN. Hier krijgt u het zo belangrijke nummer voor je boek na het invullen van de benodigde gegevens. Met dit nummer kunt u een barcode maken of aanvragen maar hierover een andere keer meer.

   

  De kosten voor een ISBN bij het bureau ISBN is voor 1 nummer € 102,02. Als u een reeks aanvraagt zijn de kosten per ISBN goedkoper. Als u via Boekenplan een ISBN voor uw uitgave nodig heeft dan betalen wij de kosten voor een nummer. Uiteraard kunt u zelf bij het bureau ISBN een nummer aanvragen
  Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Boekenplan. Lees ook de vragen en antwoorden over het ISBN.

   

  Laat de barcode maken

  Zodra uw boek bij de CB-Logistics en de boekhandel terecht komt moet een barcode op het omslag aanwezig zijn. Dit is nodig voor het afrekenen, het bijhouden van de voorraad en de distributie.
  Als u bekend bent met de verwerking van een barcode dan kun je op het internet wel een gratis barcode aanmaken. Let er vooral op dat er geen RGB of CMYK kleuren worden gebruikt de afbeelding met in grijswaarden staan.

  Bent u hier niet zo in thuis dan kun je beter de barcode laten maken bij AIS-scanologie of neem contact met ons op voor een advies. Dan bent u er altijd zeker van dat de streepjescode door de scanner te lezen is. Boekenplan maakt ze in eigen huis. U moet er rekening mee houden dat u de barcode niet mag verkleinen.

   

  Productie: drukken of printen

  Zijn de voorbereidingen gereed en de pdf voor de laatste keer gecontroleerd dan kunt u het boek laten drukken en aanmelden bij CB. Boekenplan is de partij die zich gespecialiseerd heeft in het printen en drukken van boeken.

   

  Melden van de verkoopprijs

  Bij het Commissariaat voor de Media moet u de prijs van uw boek melden. De Vaste Boekenprijs is in het leven geroepen om een brede beschikbaarheid en een divers aanbod mogelijk te maken. Lees op de site hoe je te werk moet gaan met de meldingen. 

   

   

  Bel ons voor meer informatie: 043-3581882, of stuur een berichtje.

   

  Interessant voor u: Wat moet er in het colofon staan.

   

  Share |

  Julio Pavanetti Montevideo

  Exil

  ELKE REHDER, 1942, EXIL, STEFAN ZWEIG

  Poëzie van Julio Pavanetti uit Montevideo, Uruquay

   

  HET EXIL DOET PIJN


  Ver weg roept de vrijheid
  en hier bijt de verbanning;
  ze bedreigt ons, ze omhult ons,
  ze doordringt ons, steekt ons
  als een dolk.

  Het exil dringt binnen
  tot in het diepste van de ziel en doet pijn,
  zozeer, alsof de vrouw die je liefhebt
  zich tegenover jou bevindt,
  en je de toestemming niet hebt haar te zoenen.

   


  © JULIO PAVANETTI, URUGUAY, 1954
  Vertaling Germain Droogenbroodt
  del libro “Tiempo de cristales rotos”

   

  Voor meer vertaalde poëzie kunt u terecht bij Mosae Sonetto. Zie ook de poëziebundels van Germain Droogenbroodt op booxstore. Mis deze wereldpoëzie niet.
   

  Share |

  Traditionele Chinese geneeskunde

  Chinese tempel

  Chinese geneeskunde

  China staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. China is een van de nieuwe supermachten. Er is een steeds verdergaande uitwisseling van China met de westerse wereld. Zowel in handelsbetrekkingen als in vrijwel alle gebieden van cultuur: toerisme, architectuur, schone kunsten en wetenschappen. Ook Chinese geneeswijzen worden in het westen allengs meer gemeengoed.

   

  Nu zijn de Chinese boeken vertaald in het Nederlands vertaald

  Juist in deze fase presenteert uitgeverij Boekenplan enkele specifieke boeken. We hebben daarbij gekozen voor het terrein van gezond leven. Inmiddels zijn daarover bij verschillende uitgeverijen talloze boeken verschenen. De meeste van die boeken zijn gebaseerd op oude, nog niet eerder in het Nederlands verschenen teksten van rond het begin van de jaartelling. Uitgeverij Boekenplan is daarom met onder meer enkele vertalingen van die oude Chinese boeken gestart. We noemen: de Su Wen, de Nan Jing de Shang Han Lun en de Ling Shu. Daarnaast zijn wij ook de uitgever van het boek Wondermeridianen en Shen, Hun en Po.

   

  Nooit eerder zijn de Su Wen, Nan Jing, de Shang Han Lun en Ling Shu eerder in het Nederlands verschenen. Dat in tegenstelling tot de vermaarde Daodejing en de geschriften van Zhuang Zi. De nieuw vertaalde boeken zijn een must voor geïnteresseerden in de Chinese en oosterse cultuur, filosofie en geneeswijzen.

   

  Su Wen

  Su Wen wordt vertaald met Bestaansvragen. We zijn er trots op dat wij een vertaling van het volledige werk kunnen voorleggen. Ten behoeve van Nederlandse studenten en geïnteresseerden schrijft men tot nu toe doorgaans de Engelse editie van Maoshing Ni voor. De nieuwe Nederlandse vertaling bevat echter eenderde meer tekst, zonder een groot deel van de hoofdstukken samen te vatten zoals in het boek van Maoshing Ni.

  De Su Wen beschrijft de grondslagen van de Chinese geneeskunde in een context van wat wij tegenwoordig filosofie, natuurkunde, sterrenkunde, milieukunde en psychologie noemen.

   

  Nan Jing

  De Nan Jing is in de oudheid geschreven als een leerboek voor studenten geneeskunde. Merkwaardig daarbij is, dat het boek in onze tijd nog steeds toonaangevend is voor iedereen die zich op serieuze wijze met oosterse geneeswijzen bezighoudt: beoefenaars van oosterse massage of naaldbehandeling. De vertaling van de titel wil zoveel zeggen als: opheldering van moeilijke kwesties. Het boek geeft een compact overzicht van de belangrijkste onderwerpen binnen de Chinese geneeskunde.

   

  Shang Han Lun

  Shang Han Lun: een oud boek dat nog steeds als basisboek dient voor iedereen die zich met Chinese kruidengeneeskunde en oosterse geneeswijzen bezighoudt. Het beschrijft talloze klachtenbeelden van de mens in relatie met zijn omgeving. De auteur dwingt de lezer steeds beter en nauwkeuriger te observeren. Daarom is het boek ook niet alleen belangrijk voor hen die zich met de Chinese kruidengeneeskunde maar ook alle andere vormen van Chinese geneeskunde bezighouden. Voetnoten maken de tekst toegankelijk voor de geïnteresseerde lezer.

   

  Shen, Hun en Po

  Shen, Hun en Po is geschreven voor iedereen die zich wil verdiepen in het menselijk bestaan. Hoewel de titel uit drie Chinese woorden bestaat, wordt geen kennis van Chinese geneeskunde of filosofie verondersteld. Shen staat voor onze geest, terwijl Hun en Po naar het bestaan van de ziel verwijzen. Om dichter bij de werking van onze eigen geest en ziel te komen zijn in het boek deze drie woorden ingebed in een breed kader dat ons totale bestaan omvat.

   

  De ondertitel van het boek luidt: Struinen langs de oevers van lichaam, ziel en geest. Staande aan de oever van een rivier kun je worden bevangen door de voortkabbelende stroom die geen moment hetzelfde is. De vaste grond van de oever onder je voeten staat in schril contrast met de beweeglijke aard van de stromende rivier, die zich slechts door zijn inbedding laat vangen. Steeds maar veran­dering, nooit hetzelfde, terwijl het toch dezelfde rivier blijft. Zo ook als je vanuit een stabiele positie je lichaam waarneemt: voortdurend is het in verandering en toch blijft het door de jaren heen hetzelfde lichaam. Ook ziel en geest zijn aan verandering onderhevig, terwijl ze je toch – als die van jou – levenslang in hun eigen aard blijven vergezellen.

   

  Wondermeridianen

  De acht wondermeridianen beschrijven de diep in de mens verankerde energetische patronen. Het is zo geschreven dat de lezer ze bij zichzelf kan ontdekken en met oefeningen kan aansturen. Gezonde mensen bevorderen daardoor hun gezondheid. En bij klachten worden er richtlijnen gegeven om die de baas te worden. Dit boek veronderstelt geen diepgaande kennis van het menselijk lichaam. Spelenderwijs wordt de lezer steeds meer met eigen lichaam en geest vertrouwd gemaakt. Maar het boek is ook geschikt voor beoefenaars van de Chinese geneeskunde. Het boek Wondermeridianen is helder, bevattelijk en allerminst zweverig geschreven.

   

  Ling Shu

  We zijn er trots op de vertaling van de Ling Shu te kunnen aanbieden. Een eerste Nederlandse vertaling, die nauwkeurig moderne vertalingen vanuit het Chinees heeft gevolgd. Er is naar gestreefd om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te blijven. Daarom zijn er tussen de regels door ook geen interpretaties aangebracht zoals in een eerder uitgebrachte vertaling. Het boek vormt de basis voor iedereen die zich op de een of andere manier met Chinese en oosterse Geneeskunde bezighoudt: docenten, studenten, beoefenaars van acupunctuur, tuina, medische qigong, shiatsu en geïnteresseerden in Chinese cultuur.

   

  Alle literatuur over Chinese geneeskunde en vooral acupunctuur in binnen- en buitenland ontleent haar gewicht aan de meest oorspronkelijke bron: de Huang Di Nei Jing dat bestaat uit de Su Wen en de Ling Shu. De Ling Shu is een compilatie van geneeskundige teksten, waarvan de oudste van enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling afkomstig zijn. De oudste ons overgebleven Chinese editie is die van Shi Song uit het jaar 1155. Wat hij in zijn voorwoord daarop schreef, geldt ook nu nog: ‘Het is jammer dat men de Ling Shu lange tijd heeft laten liggen en er niets mee heeft gedaan.’ Ook zijn daaropvolgende waarschuwing heeft niet aan betekenis ingeboet: ‘Het is nodig dat genezers medische boeken lezen.’ Therapeuten moeten dus blijven studeren.

   

  De Ling Shu is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Daarnaast is het een uitermate praktisch boek voor het beoefenen van een verantwoorde vorm van geneeskunde. Het verdiept inzicht in ziekte en gezondheid, kennis van de mens in zijn natuurlijke omgeving en in relatie met de vier seizoenen. Juist in onze tijd hebben - om de versnippering van talloze specialismen in de moderne geneeskunde - patiënten behoefte aan een holistische benadering, waarvoor de Ling Shu een bij uitstek geschikt handboek vormt.

   

  Bestel nu de boeken van uw interesse en verdiep uw kennis over de traditionele Chinese geneeskunde.

  Share |

  Een dichter vergeet niet | Czeslaw Milosz

  ets hoort bij Een dichter vergeet niet

  18 Augustus 2018 verscheen een artikel in Trouw over de Poolse dichter Czesław Miłosz en de poeziebundel Een dichter vergeet niet.

   

  De eerste alinea’s zijn het intro van het artikel in Trouw

  Lang niet alle gedichten van Czesław Miłosz gaan erover, maar oorlog, ballingschap en Europa komen regelmatig terug in zijn poëzie. Deze bundel omhelst zijn hele loopbaan, van het vroegste werk in 1933 tot de laatste gedichten in 2002.

   

  Melancholisch en grappig en soms zo raak dat het je de adem beneemt. Misschien is Miłosz wel mijn favoriete Pool. Hoewel hij zichzelf geloof ik liever omschreef als een Litouwse dichter die schreef in het Pools (en hij geboren werd in wat nu Litouwen is maar destijds Rusland was). Ook prachtig: zijn autobiografie ‘Geboortegrond’ waarin hij zijn eigen geschiedenis met die van Europa vervlecht.

   

  Lees hier het hele artikel van Marjolijn van Heemstra

   

  Inleiding Een dichter vergeet niet

   

  Nobelprijswinnaar

  De Poolse poëzie kende tijdens het laatste kwart van de twintigste eeuw behoorlijk wat internationaal succes. Dichters als Zbigniew Herbert en Tadeusz Różewicz raakten tot ver buiten de landsgrenzen bekend en mochten enkele belangrijke literaire onderscheidingen in ontvangst nemen. In het Nederlandse taalgebied werd vooral het werk van Wisława Szymborska, de Nobelprijs-winnares van 1996, erg enthousiast onthaald. In dat rijtje grootheden van de hedendaagse Poolse poëzie hoort ook Czesław Miłosz thuis.

   

  De Nobelprijslaureaat van 1980 is – met een literaire loopbaan die inmiddels meer dan zeventig jaar omspant – een figuur van formaat in de twintigste-eeuwse Poolse literatuur.

   

  De twintigste eeuw heeft diepe kloven gekerfd in Miłosz’ leven en werk. Zijn biografie is tot op zekere hoogte exemplarisch voor wat er zich de voorbije honderd jaar ten oosten van Oder en Neisse aan rampspoed heeft voorgedaan. Miłosz werd in 1911 als kind van Poolssprekende ouders geboren op het Litouwse platteland, maar bracht zijn kinderjaren door in het door WO I en de Oktoberrevolutie verscheurde Rusland. Tijdens het interbellum leefde, studeerde en werkte hij hoofdzakelijk in Vilnius, de Baltische stad die tot het uitbreken van WO II bij Polen hoorde.

   

  De oorlog zelf maakte hij mee in de Poolse hoofdstad Warschau, die bijzonder zwaar te lijden had onder de Duitse bezetting. De dichter was er getuige van twee van de meest dramatische gebeurtenissen in de geschiedenis van WO II: de liquidatie van het joodse getto in 1943 en de bloedige onderdrukking van de Opstand van Warschau een jaar later.

   

  Op het einde van de oorlog begon – met de door Stalin geplande sovjettisering van Centraal- en Oost-Europa – een volgend tragisch hoofdstuk in Polens geschiedenis. Miłosz, die geen communist was, maar wel linkse sympathieën had, werd door het nieuwe regime  als diplomaat uitgestuurd naar de Verenigde Staten, later naar Parijs. De almaar toenemende ideologische verstrakking in de Poolse Volksrepubliek deed hem echter al gauw breken met het communistische bewind. Begin 1951 koos hij voor het onzekere bestaan van emigrant.

   

  Na een verblijf van tien jaar in Frankrijk trok hij uiteindelijk met vrouw en kinderen naar Californië, waar hij tot professor Slavische literatuur benoemd werd aan de Universiteit van Berkeley. Aan die Amerikaanse “ballingschap” kwam pas in de jaren ’90 – na de politieke transformatie in Centraal- en Oost-Europa – een einde.

   

  Dat woelige historische panorama is in Czesław Miłosz’ poëzie nooit ver weg. De dichter heeft aan de herhaalde confrontatie met de grillige gang van de geschiedenis een enorme gevoeligheid voor de vluchtigheid van het bestaan overgehouden. Al in de gedichten waarmee hij begin jaren ’30 debuteerde, is die obsessie voor de immer voortschrijdende en allesvernietigende tijd nadrukkelijk aanwezig.

   

  De vitalistische teneur van de Poolse literatuur van de jaren ’20 maakte in zijn vroege poëzie en die van zijn generatiegenoten plaats voor een diep geworteld pessimisme, dat de naam “catastrofisme” kreeg opgeplakt. Miłosz’ gedichten uit die tijd stonden bol van apocalyptische symboliek en kondigden de komst van een allesverzengende kosmische catastrofe aan. Die uitgesproken negatieve visie op de geschiedenis vormt – zij het met de nodige modificaties – een constante in zijn poëzie en gaat vrijwel voortdurend hand in hand met een diep gekoesterd wantrouwen tegenover de orde van de natuur en de onverbiddelijk wrede wetten die er gelden. Beide krachten – natuur en geschiedenis – zijn er voortdurend op uit de stabiliteit van de menselijke leefwereld te ontwrichten.

   

  Miłosz’ dichterschap is echter meer dan een poëtische klaagzang op de vluchtigheid van het leven en de onrechtvaardigheid van lijden en kwaad. Zijn poëzie is door en door gespleten en laveert voortdurend tussen een euforische lofzang op het bestaan en een schreeuwerig protest tegen de zinloosheid ervan. Zelf durft de dichter zijn werk daarom wel eens omschrijven als “extatisch pessimisme”. Die ervaring van extase heeft in zijn gedichten veel, zo niet alles te maken met de beleving van schoonheid.

   

  Weinig andere dichters zijn zo vatbaar voor de pracht van de zintuiglijk waarneembare wereld. Net in die extatische ervaringen van visuele schoonheid zoekt en vindt Miłosz aanknopingspunten met het transcendente. Hij komt dan – zoals het luidt in het mooie prozagedicht Esse – in aanraking met het zijn van de dingen. De vergankelijke vormen die hem hier op aarde omringen, verliezen voor even hun tijdgebonden karakter en manifesteren zich in hun essentie. In de loop der jaren groeit dat principe in Miłosz’ werk uit tot een ware poëtische strategie. De dichter is zo begaan met de uniciteit van elk zijnde en elk ogenblik dat hij zoveel mogelijk herinnerde details in hun zintuiglijke concreetheid tracht te onttrekken aan de vergetelheid, de “zwarte rivier” van de tijd. Die dingen blijven dan – ondanks de voortdurende “wording” van de wereld – bestaan in een “eeuwig ogenblik”, zoals Miłosz het in één van zijn gedichten uit de jaren ’50 uitdrukt.

   

  Miłosz’ acrobatisch balanceren tussen zijn en worden gaat vrijwel voortdurend hand in hand met een spanningsveld tussen engagement en contemplatie: mag er van de dichter een zekere maatschappelijke betrokkenheid verwacht worden of moet hij afstand nemen van de instabiele wereld rondom zich? Vooral in zijn oorlogspoëzie en de gedichten uit de woelige periode 1945-1953 komen zulke beschouwingen over de sociale functie van poëzie sterk op de voorgrond. Het is in die periode dat Miłosz het duidelijkst gestalte geeft aan de ethische aspecten van zijn schrijverschap, zonder daarbij meteen in de valkuilen van literaire publicistiek terecht te komen.

   

  De barokke en bombastische woordenstroom van zijn “catastrofistische” gedichten moet er wijken voor sobere, belerende poëzie met een flinke portie ironie. Het is de tijd waarin Miłosz, een verbitterd Kind van Europa, het nuchtere standpunt van moralist inneemt en de trieste balans opmaakt van het Europese culturele erfgoed en de twintigste-eeuwse uitwassen ervan. Dat de dichter zich toch niet al te zeer op die maatschappelijke taak wil laten vastpinnen, blijkt o.m. uit de indruk-wekkende oorlogscyclus De wereld (Een naïef dichtwerk). Hij creëert er een wereld die – afgezien van het sterk allegorische slotgedeelte van het dichtwerk – in niets herinnert aan het desolate wasteland van Warschau tijdens WO II.

   

  Ook al lijken nogal wat van Miłosz’ gedichten autobiografisch geïnspireerd te zijn, toch is poëzie voor hem heel wat meer dan persoonlijke belijdenislyriek of in verzen gegoten anekdotiek. Het is een expressievorm die alle facetten van de condition humaine moet trachten te belichten. Karakteristiek voor Miłosz’ dichterschap is dat hij daarbij voortdurend de beperkingen van zijn eigen blik en visie tracht te overschrijden, door in de huid van anderen te kruipen en door de meest uiteenlopende gezichtspunten in te nemen. Veel van zijn gedichten hebben dan ook een sterk dialogisch of veelstemmig karakter.

   

  Op formeel vlak is vooral zijn streven naar een “ruimere vorm” frappant. Omdat Miłosz het dichterlijke metier perfect beheerst en vaak teruggrijpt naar traditionele dichtvormen, wordt hij wel eens een klassiek dichter genoemd. Tegelijk is zijn poëzie echter een zoektocht naar iets nieuws: een vorm die het midden houdt tussen proza en poëzie en waarin diepzinnige filosofische en morele beschouwingen kunnen gekoppeld worden aan een sensualistische beschrijving van de werkelijkheid.

   

  Ondanks de hoge eisen die Miłosz aan zijn werk stelt, blijft hij zich steeds bewust van de beperkingen van het poëtische medium. Het schrijven van poëzie is en blijft een paradoxale onderneming die voortdurend dilemma’s en opposities oproept. Eén van die eeuwige dilemma’s betreft de talige beperkingen van literatuur: de dichter wordt – zoals we lezen in het ingenieuze gedicht Meer niet – telkens weer geconfronteerd met de weerbarstigheid van de taal, het feit dat de essentie van mens en wereld zich niet in woorden laat vatten.

   

  De laatste decennia is er in Miłosz’ poëzie een zekere thematische verschuiving merkbaar, in de richting van sterk filosofisch en religieus geïnspireerde gedichten. Hoewel hij trouw blijft aan zijn – af en toe haast erotische – fascinatie voor visuele details, gaat zijn aandacht steeds nadrukkelijker uit naar het bovenzintuiglijke, het domein van de metafysica.

   

  Nog sterker dan voorheen tracht hij, gestuurd door uitgebreide filosofische, religieuze en theologische lecturen, een afdoende verklaring te vinden voor het gespleten karakter van de wereld: enerzijds zijn esthetische dimensie, anderzijds zijn misvormdheid en onontkoombare vergankelijkheid. Opvallend daarbij is Miłosz’ verlangen naar een universeel herstel op het einde der tijden, of – zoals hij in het mooie afscheidsgedicht bij de dood van zijn eerste vrouw noemt – de “terugkeer van elk ogenblik”.

   

  Zijn geloof en hoop op redding uit de bloeddorstige klauwen van natuur en geschiedenis blijven echter steeds besmet met scepsis en ongeloof. Ook op zijn oude dag is en blijft Miłosz een overtuigd “extatisch pessimist”.

   

  Kris Van Heuckelom

   

   

  Een dichter vergeet niet
  Czeslaw Milosz
  Mosae Sonetto 164 blz.

  Interessant om te lezen is: waarom het vertalen van poëzie een ondankbare taak is.

   

  Share |

  Linkshandigen beter in wiskunde

  Linkshandigen beter in wiskunde

  Linkshandigen hebben het niet altijd makkelijk. Zo zijn scharen vreselijk, je stootje vaak met je elleboog tegen je buurman aan tafel. Maar nu is er goed nieuws, lefties! Jullie zouden over het algemeen beter in wiskunde zijn, zo hebben onderzoekers bekend gemaakt op de British Psychological Society Annual Conference.

  Share |

  De hitte in Zwarte wol

  Zwarte wol van Henri Van Nieuweborgh

  De hitte is onaangenaam ook in Zwarte wol

  De hitte is met 39 graden buiten ondragelijk. Onze hond wil niet meer naar buiten – wij eigenlijk ook niet. We puffen al met de airco aan. Ik moest denken aan een uitgave die we niet zo lang geleden hebben gemaakt: Zwarte wol van Henri Van Nieuwenborgh. Hierin wordt op de eerste bladzijde hetzelfde weertype en gevolgen beschreven zoals we nu – 26 juli 2018 – ondervinden. Lees hieronder dit eerste deel van Zwarte wol.

   

  De eerste regels van het boek Zwarte wol

  De zon brandde al wekenlang aan een wolkeloze hemel. De stad kreunde onder de hitte en het land barstte. De naakte grond leek op craquelé en het gras was bruingeel alsof het verschroeid werd met een vlammenwerper. Kokendheet was het landschap. Vlakbij trilde de lucht, in de verte hingen blauwe slierten rook tegen de horizon geplakt.

  Urenlang zaten de bewoners van Avondrood tegen de muur in de schaduw, zo min mogelijk bewegend. Ze leken op zieke dieren die zich stilhielden, hun dood afwachtend. Louis lag puffend in een ligstoel. Af en toe wreef hij met een zakdoek de transpiratie van zijn voorhoofd.

  De hondsdagen hadden hun tol geëist. De laatste tien dagen was de temperatuur geen enkele keer onder de 30° gezakt. De hitte werd opgestuwd via een trechter, gevormd door hoge- en lagedrukgebieden, vanuit de Sahara. Record na record werd gebroken, onder meer dat van de warmste dag ooit en dat van de langste periode zonder regen. De alarmdrempel voor ozonconcentraties werd geregeld overschreden en over het fijnstof per kubieke meter werden zelfs geen berichten meer verspreid. Weermannen en ‑vrouwen beperkten hun commentaar tot ‘veel drinken, geen zware inspanningen doen tussen 12.00 en 17.00 uur’. De statistieken bewezen een maand later dat Magere Hein in deze periode veel overuren had gemaakt. Zevenhonderdvijftig doden meer werden er in Vlaanderen geteld vergeleken met een luwe julimaand.

   

  Grappig dat ik me nu deze passage herinner.

   

  Lees de eerste pagina's van Zwarte wol; veel leesplezier. Zwarte wol kopen mag ook je hebt het in huis voordat de hittegolf voorbij is.

   

  Share |

  taal: debiet - een taalweetje

  Taalweetje: debiet

  #Taalweetje debiet (het) “Het debiet schommelt sterk met de regenval, terwijl grondwater een veel zekerder debiet heeft.”

   

  Bron: Waarom Nederland wel genoeg water heeft en wij niet (Pieter Van Dooren, De Standaard, 5 juli 2018)

   

  Betekenis (hier:) hoeveelheid water die per tijdseenheid gemeten wordt, watercapaciteit Uitspraak [dee-biet] of [duh-biet]. Woordfeit Debiet heeft volgens de hedendaagse woordenboeken drie hoofdbetekenissen: ‘afzet/verkoop van waren’, ‘opbrengst van (bijvoorbeeld) een olieveld’ en ‘doorvoercapaciteit’ (specifiek: het vermogen of de capaciteit van een bron, rivier e.d. in kubieke meter per seconde). In het citaat hierboven gaat het om die laatste betekenis. Debiet is ontleend aan het Franse débit, is afgeleid van het werkwoord débiter dat zelf ook al verschillende betekenissen kent of heeft gekend.

   

  Eerder (in de Middeleeuwen) betekende het ‘in kleine stukken snijden’ en vervolgens ‘klein maken voor de verkoop’ en ‘in kleine hoeveelheden verkopen’; hieruit is op zeker moment de indirecte betekenis ‘een bepaalde hoeveelheid per tijdseenheid voortbrengen of produceren’ voortgekomen – daar komt de betekenis ‘doorvoercapaciteit’ van debiet vandaan. Dat Franse débiter is mogelijk een afleiding van het Frankische woord biti ‘beetje, stukje’. Het Frankisch was een Germaanse taal die (onder meer) in delen van Frankrijk gesproken werd. Waarschijnlijk is biti verwant met de Nederlandse woorden bijten en beet(je).

  Share |

  Kobo Auro H2O Edition

  Beste uit de test juni 2018, Consumentenbond - Kobo Aura H2O

  Maak kennis met de verbeterde waterdichte Kobo Aura H2O Edition 2. Deze Kobo e-reader is voorzien van ComfortLight Pro schermverlichting, hij heeft een groter geheugen (8GB) en het nieuwe ontwerp zorgt ervoor dat het apparaat handzamer is en slechts 207 gram weegt!

  Share |

  Willen we nog steeds een levenslange relatie?

  Pasfoto auteur Marly SendenEen levenslange relatie; is het nog steeds een realiteit?

  Samen zijn, dat willen we graag. Dat is een oerbehoefte van de mens. Maar hoe? Dat verandert in de loop der tijden door veranderende maatschappelijke omstandigheden en behoeften. Flexibiliteit, persoonlijke ruimte en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke waarden in het huidige tijdsbeeld.


  Foto: Marly Senden, auteur van het boek Bij twijfel zeker doen.

   

  Zij vervangen deels oude waarden als financiële zekerheid, status en stabiliteit. Bij werk zie je dit heel duidelijk. En hoe zit dat bij relaties? Achterhalen wat belangrijk is voor jou in het leven en in een relatie en die waarden toepassen, is een grote stap naar een gelukkig leven en een gelukkige relatie. Wil je verder lezen over bewuste keuzes in je relatie dan kan Bij twijfel zeker doen van Marly Senden een kapstok bieden.

   

  Lees het complete verhaal van Goedele Liekens. Lees ook het artikel van de auteur Marly Senden.

  Share |

  Waarom je als auteur niet alles alleen moet doen

  Het ontstaan van Bij twijfel zeker doen van Marly Senden

   

  Ruim twee jaar geleden ontstond het idee om een boek te schrijven, een soort van nog-op-mijn-bucketlist-idee. Het thema was snel bedacht: twijfels over relatie. Een thema waar ik persoonlijk een paar jaar mee bezig ben geweest en dat ik in mijn werk als psycholoog en relatietherapeut veel zie. Welke overwegingen zijn belangrijk in de keuze om voor je relatie te gaan of om je eigen weg te gaan. Dat wilde ik overzichtelijk maken. Uit de losse pols ben ik gaan schrijven. Verhalen uit de praktijk en dan weer een stuk theorie, waardoor je vanzelf de literatuur induikt. Heel boeiend en ook weer leerzaam.

   

  Ondersteuning is altijd nuttig

  Na een paar maanden leek het mij toch verstandig ook professionele ondersteuning te zoeken bij het schrijven van een boek. Ik ben naar een ‘schrijfweek’ op Mallorca gegaan. Daar ontmoette ik andere schrijvers, een uitgever, een redacteur, en een ervaren schrijfster die de cursus organiseerde. Een top-week, veel geleerd, veel plezier en zon. Een van de goede tips in die week: begin met de achterflap! Zo ben je je steeds bewust van de kern van het boek en het resultaat voor de lezer.

   

  Het plezier van het schrijven

  Het schrijven van Bij twijfel zeker doen was ontzettend leuk, en natuurlijk veel meer werk dan gedacht. Na Mallorca ben ik nog twee keer een week naar Terschelling gegaan met mijn Golden Retriever Famke, om ‘meters’ te kunnen maken. Even weg van alle drukte en tussendoor wandelen op het strand. Heerlijk! In september vorig jaar zat ik met zon, 27 graden, Famke en een glas rosé op het terras van een strandtent, toen ik de laatste letter van het boek tikte. ‘Het manuscript’, corrigeerde de uitgever later.

   

  Een uitgever vinden

  Een uitgever vinden is overigens geen vanzelfsprekendheid. Dan begint in feite de tweede fase om te komen tot een boek. Mosae libro kwam met een voorstel dat aansloot bij mijn verwachtingen. Als je voor het eerst een boek schrijft en het professioneel wilt aanpakken, dan kun je het uitgeven het best uitbesteden.

   

  Mosae Libro koos een kritische redacteur die vooral inhoudelijk goede feedback gaf. Hiermee kreeg het boek een echte verbeterslag. Dan volgen er nog zaken als uitvoering en opmaak, de cover en het op de markt brengen van het boek. Je kunt zelf als auteur wel iets aan marketing doen via social media, maar het netwerk van Mosae Libro in diverse media is vele malen groter. Op die manier kreeg mijn boek veel aandacht in een groot landelijk dagblad, op radio en tv, en enkele tijdschriften.

   

  Het eerste boek

  Het eerste echte boek in handen krijgen vond ik het mooiste moment. Ook erg genoten heb ik van de boekpresentatie die ik in kleine kring hield, de media-aandacht en vele reacties die daarop volgden. Voor mij allemaal verrassingen waar ik geen rekening mee gehouden had.

   

  Marly Senden

  Share |

  Piraten perziken p-waarden

  omslag Statistiekboek Vince PendersPiraten, perziken en p-waarden | Statistiek

  'Piraten, perziken en p-waarden' kan fungeren als een op zichzelf staande, smaakmakende cursusstatistiek van Vince Penders lees nu dit smaakmakende boek met zijn bijzondere naam: ‘Piraten, perziken en p-waarden'.

  Share |

  Lees hoe je boeken kunt verkopen als een tierelier

  Sommige boeken verkopen als een tierelier; ontdek welke dat zijn

  Welke factoren bepalen op voorhand een succesvolle boekverkoop? Is er een speciale formule, is de vormgeving of juist het onderwerp belangrijk, gaat het om de schrijfstijl of hangt het succes af van uw reclamebudget? Ontdek het aan de hand van het verhaal van één van onze bestsellers.

  Share |

  Hoe krijg je een betere band met je hond

  Liz Wolting o het omslag van Natuurlijk in balans met je hond

  Anders dan andere hondenboeken


  Liz Wolting werkt al jarenlang met honden en is gespecialiseerd in honden met zware gedragsproblemen. Binnen haar trainingscentrum vangt zij, samen met haar team, jaarlijks zo’n duizend honden op. Deze dieren, die elders geen kans meer krijgen, kunnen daardoor succesvol herplaatst worden.

   

  Door dagelijks intensief met honden om te gaan, heeft zij in de loop der jaren deze ‘vrienden’ van binnen en buiten leren kennen. Haar studie diergeneeskunde maakt het plaatje compleet. Het boek is zojuist verschenen. Te bestellen in onze boekwinkel.

   

  In het boek 'Natuurlijk in balans met je hond' maak je kennis met haar nieuwe inzichten en ervaring met heldere, begrijpbare uitleg. De link tussen mens en hond en de grote invloed van mensen op onze hedendaagse huisdieren worden in dit boek uitvoerig behandeld. Aangevuld met leuke oefeningen om de band tussen je viervoeter en jezelf te versterken en leuke weetjes over de intelligentie van je hond.

   

  Liz Wolting

  De auteur Liz Wolting uit Maastricht is eigenaresse van en gedragstherapeute bij Animal’s Faith. In 2009 is ze dit centrum gestart. Liz neemt niet alleen de dagelijkse bedrijfsvoering voor haar rekening. Met een onuitputtelijke bron aan passie en ambitie werkt ze om het welzijn van zo veel mogelijk dieren te verbeteren.

   

  Inleiding

  Uitvallen aan de lijn, trekken, blaffen, grommen, bijten, opspringen, slopen, huilen, ongehoorzaamheid en nog vele andere gedragingen zijn zaken die wij binnen mijn bedrijf Animal’s Faith dagelijks meemaken. Het aantal gedragsproblemen bij honden in West-Europa is gigantisch hoog. Maar hoe kan dit toch? Hoe kan het dat in landen waar men zoveel om huisdieren geeft, deze juist zoveel probleemgedrag vertonen? Om daar meer zicht op te krijgen, heb ik dit boek geschreven.

  Ik wil zo veel mogelijk mensen helpen hun hond te leren begrijpen, zodat iedereen de prettige en harmonieuze samenwerking die ik dagelijks met mijn eigen en andermans honden beleef, ook kan gaan ervaren. Het is de bedoeling je in dit boek meer inzicht te geven in de taal en in de gedachtegang van honden en in de rol die wij in het leven van onze honden spelen.

   

  Gedragscentrum

  In ons dierengedragscentrum trainen wij jaarlijks zo’n duizend honden met ernstige gedragsproblemen. Al van jongs af aan heb ik een speciale band met en een grote liefde voor dieren. Ik ben dan ook al heel vroeg begonnen met werken bij verschillende dierenartsen en gedragsdeskundigen. Sinds mijn geboorte was ik beste vrienden met de honden van mijn ouders en ik trok vaak meer met hen op dan met mijn broers en zussen.

   

  Door de jaren heen heb ik elke gangbare training gezien en gevolgd, van clickertraining tot KNPV(Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging, het africhten van politie-, speur- en reddingshonden) en alles wat ertussenin zit. Ik heb tientallen boeken over hondengedrag gelezen, elk weer met andere inzichten. Ik bestudeerde al heel vroeg de taal die huishonden onderling gebruiken en ben dit later uit gaan breiden naar het bestuderen van straathonden, dingo’s en wolven.

   

  Toen ik in 2009 mijn eigen gedragscentrum oprichtte, heb ik al mijn opgedane kennis onder de loep genomen en gebundeld tot een formule waarmee ik honden van euthanasie kan redden. Honden die vaak al door vele collega-gedragsdeskundigen getraind en opgegeven zijn. Omdat ik het werken met honden simpel en logisch houd – voor onszelf, maar zeker voor de hond – begrijpt elke hond bij ons wat er van hem verwacht wordt en leert hij inzien hoe fijn het kan zijn om met mensen samen te werken. Wederzijds respect is altijd het allerbelangrijkste in mijn trainingen.

   

  Duidelijk maken hondentaal

  In dit boek wil ik je duidelijk maken hoe mooi en logisch de hondentaal is, en hoe mensen deze op een gemakkelijke manier kunnen leren. Bovendien wil ik je bewust maken van de grote invloed die wijzelf op onze honden hebben, zodat je ook beter naar jezelf leert kijken en je meer bewust wordt van je eigen gemoedstoestand en de invloed die deze op alles om je heen heeft. Dit is namelijk uiterst belangrijk wanneer je op een fijne manier met je hond wil leren communiceren.

   

  Het advies van Liz Wolting

  Je zult in dit boek waarschijnlijk dingen tegenkomen die je niet wist of die je altijd anders hebt geleerd. De meningen over honden en hun gedrag lopen soms zeer uiteen. Mijn advies is altijd om de hond zelf het antwoord te laten geven: wordt de hond kalmer, stabieler en gelukkiger, dan ben je goed bezig; wordt hij drukker, instabieler en gestrester, dan klopt er waarschijnlijk iets niet helemaal.

   

  Heb je eenmaal geleerd hoe je kunt aanvoelen wat de hond voelt, dan zal je vanzelf tot de conclusie komen dat er geen twijfel meer mogelijk is over wat onze honden nodig hebben.

   

  Hopelijk heb je net zoveel plezier aan het lezen van dit boek, als ik had aan het schrijven ervan en brengt het je hond en jou een stuk dichterbij elkaar.

   

  Bestel het boek in onze boekwinkel. in paperback of e-book bij bol.com

   

  Lees tip: Wij planten bomen voor een groene toekomst

   

  Share |

  Boeklezing Lulu Wang

  foto van Lulu Wang Boekenplan maakt haar boekenBoeklezing over Nederlandse identiteit en het boek Nederwonderland van Lulu Wang

  Aanstaande zondag, 20 mei 2018, om 12.00 uur boeklezing van Lulu Wang in 'De Brandweerkantine' in Maastricht met paneldiscussie Nederlandse identiteit, hoe zien allochtonen,

  Share |

  E-bookbarometer Q1 2018

  Online verkoop van e-books blijft stijgen
   

  De nieuwe grafiek ‘afzet in verkopen, uitleningen en abonnementen per genre’ laat zien dat abonnementen vooral succesvol zijn op het gebied van fictie en kinderboeken.

  Share |

  De bodemloze put geeft antwoord aan de Overheid

  Dr. Niels Groen geeft uitleg in De Bodemloze Put

  Problemen met ICT-systemen bij Belastingdienst en andere overheden. ‘Inning belasting kan in gevaar komen’, zegt de belastingdienst in de Volkskrant. Jule Peeters in de Limburger: Gebrek aan kennis en desineteresse. Dr. Niels Groen promoveerde met zijn proefschrift De Bodemloze Put met als ondertitel Escalerend commitment in publieke IT-projecten. Hierin wordt uit de doeken gedaan waarom dergelijk grote projecten mislukken. In deze uitgave staat beschreven wat er bij de Belastingdienst is gebeurd. Niets menselijks is de Belastingdienst vreemd. Hieronder een korte uitleg van de auteur.

   

  Het falen van publieke IT-projecten

  Er is al veel onderzoek gedaan naar het succes of falen van IT-projecten, zowel in de publieke als in de private sector. Deze onderzoeken zijn voornamelijk gericht geweest op het verklaren van variantie in de uitkomst van IT-projecten aan de hand van succes- of faalfactoren. Het onderzoek naar succes- en faalfactoren in IT-projecten heeft echter nog niet geleid tot significante verbeteringen in de praktijk. Een verklaring hiervoor is dat het denken in succes- en faalfactoren leidt tot een (te) vereenvoudigd denken over de complexe processen van IT-projecten.

   

  Definitie van ‘falen’

  Eén van de redenen voor de nadruk op factor-georiënteerd onderzoek is de manier waarop ‘falen’ tot op heden algemeen wordt gedefinieerd. In deze definitie wordt falen uitgelegd als het onvermogen om het project volgens plan uit te voeren. Het betekent dat een project dat niet de vooraf vastgestelde resultaten oplevert, of dat doet tegen hogere kosten of met een langere doorlooptijd dan gepland, moet worden beschouwd als een gefaald project. Deze definitie van falen is illustratief voor het heersende gedachtepatroon in de aansturing van organisaties, zowel in de publieke als private sector, waarbij bekwaam management gelijk staat aan het vermogen om de werkelijkheid vorm te geven volgens plan.

   

  Escalatie

  Project-escalatie is een vorm van escalerend commitment ten aanzien van een falende handelswijze in de specifieke context van projecten. Het fenomeen van escalerend commitment is onder andere bekend van het gedrag van bevelhebbers bij militaire interventies, waarbij de Vietnamoorlog het meest bekende voorbeeld is. Er is sprake van escalerend commitment wanneer een beslisser duidelijke feedback krijgt dat zijn handelswijze niet werkt, maar door diverse omstandigheden toch gecommitteerd is om vast te houden aan deze handelswijze. Dit commitment escaleert doordat het voor de beslisser, naarmate hij langer heeft volgehouden, het alleen maar moeilijker wordt om op zijn gekozen handelswijze terug te komen.

   

  Waarom grijpt men niet in

  Behalve van het voorbeeld van de Vietnamoorlog kennen velen van ons dit fenomeen ook van alledaagse situaties, zoals bij het wachten op een lift. Als je lange tijd op een lift staat te wachten, begin je te overwegen om de trap te nemen. Doordat je echter al lange tijd op de lift staat te wachten, lijkt het je niet verstandig meer om van handelswijze te veranderen, bijvoorbeeld omdat je verwacht dat de lift er nu wel bijna is, of omdat anders de reeds verstreken wachttijd voor niks is geweest. Deze motivaties worden alleen maar sterker nadat je nog langer wacht. Misschien is de lift echter wel defect en blijf je zodoende op een lift wachten die nooit komt. Een ander voorbeeld van escalerend commitment in het dagelijks.

   

  Lees meer over De Bodemloze Put van Dr. Niels Groen. Verkrijgbaar als paperback en e-book.

  Share |

  Wervende achterzijde tekst voor het omslag

  Achterzijde tekst, achterflaptekst, achterplattekst of blurb

  Een flaptekst, achterzijde tekst of blurb is de wervende beschrijving van een boekwerk die vaak op de achterkant van het omslag wordt afgedrukt. De tekst op de achterkant van uw boek is belangrijk. Wie in de boekhandel of online een interessante uitgave tegenkomt, baseert veelal hierop zijn beslissing koop ik of niet. Een flaptekst combineert dan ook inhoudelijke informatie met een wervende toon. Je overtuigd meer mensen om het hele boek te lezen.

   

  Geen samenvatting

  De tekst voor de achterzijde heeft twee functies:

  •  Je wilt duidelijk maken waar het boek over gaat;

  •  Maak de lezer nieuwsgierig.

   

  Een fout die veel gemaakt wordt bij het schrijven van de ‘achterzijde tekst’ is dat men een tekst schrijft als samenvatting. De tekst wordt vaak te lang en het voldoet niet aan punt twee. Het maakt niet direct nieuwsgierig.

  Wat zeker net zo belangrijk is: de auteurstekstje, deze geeft je deskundigheid aan. Dit is zeker voor non-fictie erg van belang.

   

  Dus even in het kort:

  •  Schrijf waar het boek overgaat zonder samen te vatten;

  •  Wek de nieuwsgierigheid op;

  •  Geef niet te veel weg;

  •  Schrijf in de derde persoon;

  •  Waarom ben je deskundig, licht toe. Van belang bij non-fictie.

   

  Auteursfoto

  Zeker voor non-fictie is een auteursfoto van belang. Dit kan de betrouwbaarheidsfactor vergroten. Zorg altijd voor een foto gemaakt door een professional. Een vakantieplaatje werkt niet professioneel. Een portretfoto met een rustige achtergrond werkt het beste. Formaat is niet zo belangrijk. Een onbekende auteur kan zich beter wat gepast presenteren. Maar dat is mijn persoonlijke mening.


  Extra:

  - Vergeet ook de barcode niet;
  - Een quote van een lezer of liever nog van een bekend persoon;
  - QR-code die naar je website verwijst.

   

  Interessant om te lezen: Hoe je een beter boek uitgeeft en meer lezers bereikt. en lees hoe je boeken kunt verkopen als een tierelier


  Wil je meer informatie neem contact op met Boekenplan

  Share |

  Kies een redacteur met grote zorg

  Kies de juiste redacteur en maak een grote sprong voorwaarts

  Neem een goede redacteur

  Een keus maken om uw teksten te laten bewerken bij een redacteur is erg lastig. Mogelijk helpen tips van mensen die ervaring hebben met een redacteur. Er zijn veel redacteuren, helaas ook veel slechte.

  Besparen op redactie is niet aan te bevelen. Een redacteur zal je niet alleen helpen met het weghalen van de typefoutjes, maar hij of zij zal je ook helpen om op de inconsistentie en structuurpunten te wijzen. Bij recensies is het dodelijk dat als laatste zin wordt afgesloten met het jammer is dat er zoveel foutjes of onduidelijkheden in staan. Als je al een recensie krijgt natuurlijk.

   

  Wat verstaat men onder letterkunde
  Wij werken met een beperkt aantal redacteuren, zij hebben allemaal Nederlandse taal en letterkunde gestudeerd. De term letterkunde wordt in de eerste plaats gebruikt voor de studie van de literatuur, ofwel van de teksten die in een bepaalde taal zijn geschreven. Deze wetenschappelijke discipline wordt vaak gecombineerd met taalkunde, de studie van de taal zelf, en met cultuurwetenschappen.

   

   

  Waar een redacteur het eerst naar kijkt:
   

  • Allereerst zal de redacteur het manuscript bekijken of de opbouw en manier van schrijven past bij de gkozen doelgroep?
  • Vanaf welk kennis- en ervaringsniveau gaat de auteur uit en past dit bij de doelgroep?
  • Is de tekst niet te ingewikkeld of wordt er te veel uitgelegd?
  • Straalt de auteur voldoende autoriteit uit?
  • Komt de boodschap over.
    

  Een goede redacteur zal herhalingen verwijderen en niet ter zake doende teksten zullen ook verdwijnen.

   

  Er zijn verschillen in werkwijze

  Je komt je redacteurenland verschillende werkwijzen tegen. De een zal vooral op het inhoudelijke ingaan en de ander meer op spelling, grammatica en interpunctie. Maar gelukkig zijn er redacteuren die naar beide onderdelen kijken.

  Mijn mening is dat je je manuscript eerst ter beoordeling bij een redacteur neerlegt en hem naar zijn mening vraagt. Natuurlijk kan hij ook een prijskaartje aan zijn werk hangen.

   

  Als je op zoek gaat naar de juiste persoon die uw boek kan redigeren neem dan mensen die alleen boekredactie doen, mensen die alleen goed in taal zijn geweest hebben onvoldoende kennis om je boek te redigeren.

  Het belangrijkste, vind ik, is om eerst een gesprek aan te gaan. Heb je een goed gevoel na dit contact en klikt het dan kun je een stap verder gaan. Zoals bijvoorbeeld een proefredactie. Voelt het niet goed na het eerste gesprek dan gewoon verder zoeken.

   

  De eindredactie, je kunt er niet omheen

  Soms wordt gedacht dat na het redigeren alle fouten uit het manuscript zijn verdwenen. Dat is niet waarschijnlijk. Bij een goede uitgeverij komt de opmaak, of vormgeving zo u wil, de eindredactie om de hoek kijken. Een redacteur, ook maar een mens, zal gerust nog een foutje hebben laten staan en de vormgever heeft nieuwe fouten bijgemaakt.


  De eindredacteur zal niet meer op de grammatica letten speurt naar de fouten die zijn blijven staan, afbrekingen en consequent gebruik van witregels. Dus om kort te gaan: hij spoort de laatste fouten op. De auteur zal natuurlijk ook nog na deze twee fasen de tekst nauwlettend lezen.


  Een goede eindredactie is erg belangrijk voor een beter leesbaar boek.

   

  Boek uitgeven bij Mosae Libro betekent dat er altijd redactie en een eindredactie zal plaatsvinden.
   

  Leestip: Lees hoe je boeken kunt verkopen als een tierelier

   

  Share |

  Daarom heeft het voordelen om zelf je boek uit te geven

  Zelf je boek uitgeven kent vele voordelen

  Het grootste voordeel van zelf een boek uitgeven is je volledige onafhankelijkheid. Maar door een gebrek aan ervaring kan dit voordeel weleens tegen je keren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de redactie en manuscriptbeoordeling.

  Bezuinig niet op het redigeren. De teksten moeten nagenoeg foutloos zijn. Negatieve reacties zijn dodelijk tijdens de promotie, over de mislopende verkoop nog maar niet te spreken.

   

  Kwaliteitscontrole

  Veel zaken rond een boek uitgeven kan de auteur zelf doen, denk aan ontwerp, opmaak, redactie of regelen van het drukken. Zorg er alleen voor dat iemand de kwaliteitscontrole doet. Dat is iets dat je niet alleen kunt doen. Veel auteurs die zelf hun boek uitgeven doen alles alleen waardoor de kwaliteit sterk achterblijft. Dit is jammer, want de promotie kost erg veel tijd daarom is het zonde om in het voortraject te weinig aandacht te schenken aan de kwaliteit van je tekst.

  Maar als jezelf een boek gaat uitgeven dan kom je ook met andere zaken in aanraking. Zoals het ontwerp en de opmaak van het omslag. Want wat is een geslaagd omslag. Het drukken is ook niet onbelangrijk en dan natuurlijk ook de boekpromotie.

  Wil je meer lezen over: hoe schrijf je een boek.

   

  Je kunt tijdens het proces altijd even contact opnemen 

  Loop je tegen problemen aan terwijl je zelf je boek aan het bewerken bent. Of heb je het plan opgevat maar wil je iets meer weten over redigeren, opmaak of een second opinion? Schroom niet om contact op te nemen. Maak kennis met Boekenplan

   

  Leestip: Hoe werkt leenrecht in Nederland

   

  goed huwelijk tussen zelf doen en het kunnen laten doen   Een geslaagd huwelijk tussen zelf doen of het kunnen laten doen.

   

  Share |

  Review: Zolang er mensen zijn zijn er stemmen

  Prettig leesbaar - Zolang er mensen zijn zijn er stemmen

  Journalist Paul Custers bood het bestuur van Stichting Weerklank aan in de wereld van het 'stemmen horen' te duiken. In de inleiding neemt hij de lezer mee in zijn wijze van benadering van dit onderwerp en het ontstaan van dit boek.

  Share |

  Review Dooie dagen - Misdaadroman - Pim Hermans

  Misdaadroman Dooie dagen van Pim Hermans

  Geweldig dat je als uitgever op vrijdagmorgen het telefoontje krijgt van CPNB dat zij ons weekend goed gaan maken. Dooie dagen van Pim Hermans is zijn debuutroman en door de jury van de Schaduwprijs 2017 zo goed bevonden dat Pim Hermans genomineerd en op de shortlist staat.

   

  Een mooie prestatie waar wij als team erg trots op zijn. Er is hard aan gewerkt. Dooie dagen is uitgegeven in het fonds Mosae Libro. Op 8 juni, als aftrap van de spannende boekenweken, wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens de RTL late Night. De Spannende boeken weken zijn van 9 juni tot en met 25 juni.

  Dooie dagen speelt zich af in Amsterdam Betondorp

  Dooie dagen geeft een prachtig tijdsbeeld van de jaren vijftig

  In de jaren vijftig groeit een jongen op in een ontwricht gezin. In de schaduw van het Ajax-stadion probeert hij zich te handhaven onder de tirannie van zijn moeder en de hoofdonderwijzer. De traumatische ervaringen brengen hem uit zijn evenwicht. In de zeventiger jaren leggen de hoofdpersonen uit zijn jeugd ineens het loodje. De politie tast in het duister. Als een van de slachtoffers een oude dienstkameraad blijkt te zijn moet de rechercheur bovendien zijn Indië-verleden onder ogen zien. Dooie dagen is niet alleen een spannende misdaadroman. Het boek geeft ook een fraai tijdsbeeld van de Amsterdamse arbeiderswijk Betondorp en van enkele belangrijke politieke en sociale thema's.

  Lees meer over het boek uitgeven bij Boekenplan in Maastricht.

   

    nominatie schaduwprijs 2017 voor de beste misdaadroman

   

  Lees meer bij Mosae Libro

  Direct bestellen bij Booxstore.nl

   

  Geschiedenis van Betondorp

  Nederland  is in de Eerste Wereldoorlog "neutraal" geweest, de gevolgen van deze vierjarige oorlog waren voor ons land duidelijk merkbaar. Natuurlijk werden ons materiële verwoestingen bespaard, maar de woningnood, bijvoorbeeld, was enorm.

   

  In de jaren 1919 - 1921 bedroeg de landelijke investering voor de woningbouw 461 miljoen gulden. Daarin had Amsterdam een groot aandeel (26,5 miljoen).

   

  Begin 1921 bedroeg het woning tekort ruim 20.000 op een totaal van 150.704. Na 1921 werden er, mede door de invoering van een premieregeling voor de bouw van woningen, door particulieren op ruime schaal woningen gebouwd.

   

  De grote uitbreidingen van Amsterdam na de Tweede Wereldoorlog tuinsteden genoemd (Buitenveldert, Geuzenveld, Osdorp, Overtoomseveld, Slotermeer, Slotervaart), na het einde van de Eerste Wereldoorlog bouwde men tuindorpen. We denken hierbij aan Tuindorp Oostzaan (1920-1924), Tuindorp Watergraafsmeer (1923 -1925) en Tuindorp Nieuwendam (1925-1927). Zij verrezen ver van de toen bewoonde wijkcentra en om er te komen moest men, naar een gezegde uit die tijd, "brood meenemen".

   

  Lees het hele artikel ...

   

  Share |

  Recensie voor de relatietwijfelaar

  Bij twijfel zeker doen – voor de relatietwijfelaar


  Twijfels over je relatie? Dan ben je een relatietwijfelaar. Je kunt twijfelen of je een relatie moet aangaan of twijfelen aan je huidige relatie in de zin van 'zit het er nog in?' Je krijgt in dit praktische boek een

  Share |

  Bij twijfel zeker doen | Marly Senden

  Bij twijfel zeker doen

   

   

   

   

   

   

   

   

  Je relatieprobleem oplossen: je zult gelukkiger zijn als je een beslissing neemt 

  Relatietwijfels zijn er in alle soorten en maten: je bent bijvoorbeeld uit elkaar gegroeid, verliefd op een ander, er is veel ruzie, of alles komt steeds op jou neer. Psychologe en relatietherapeute Marly Senden behandelt zes verschillende redenen om te twijfelen.

  Bij elk onderwerp geeft ze achtergrondinformatie uit de wetenschap, tips om het beter te maken, en vragen om over na te denken.

   

  Vooral die vragen zijn sterk. Eigenlijk zou iedereen ze zichzelf eens moeten stellen. Wat was de beste tijd in jullie relatie, hoeveel gunnen jullie elkaar, zou je opnieuw voor deze partner kiezen als je single was? Zo ontdek je, in Sendens woorden, of je relatie te goed is om mee te stoppen, of te slecht is om nog mee door te gaan.

   

  Door Janneke Gieles, Psychologie Magazine

   

   

  Bij twijfel zeker doen van Marly Senden, meer informatie kunt u vinden bij: Booxstore.

   

   

  Artikel Bij twijfel zeker doen in Psychologie Magazine nummer 6 – 2017

   

  Share |

  Verder niets bijzonders

  Nu verkrijgbaar: Hoensbroek in de oorlogsjaren

  Verder niets bijzonders, anekdotes over Hoensbroek in bezettingstijd vertelt het verhaal van het Limburgse Hoensbroek in oorlogsjaren. Dit verhaal wordt aan de hand van de ervaringen van Jan Lodewijk Albert Custers omschreven door zijn zoon, Paul Custers.

  Share |

  Poëzie verrijkt het leven, zegt Robin

  Poëzie van diverse dichters 

  Kortgeleden ontdekte ik de interessante website Poezieverrijkt.nl. Ik had nog nooit van deze website gehoord, maar dat bleek geen schande te zijn, want de site staat nog maar kort live. Het is zo’n boeiende en interessante website dat ik deze ontdekking per se met jullie wil delen.

  Naast veel gedichten van diverse beroemde en minder bekende dichters, bevat de website ook een informatieve en begrijpelijke poëzie-encyclopedie. Wat de website zo interessant maakt in vergelijking met andere poëziewebsites is de missie van de redactie:

  Het leven van zoveel mogelijk Nederlandstaligen verrijken met positieve poëziebeleving.

   

  De redactie bereikt dit door de volgende pijlers:

  • Content:
   Op de website staan veel aansprekende gedichten en ook veel waardevolle informatie over dichters en over poëzie gerelateerde onderwerpen.
  • Traffic:
   De redactie heeft ervoor gezorgd dat de content ook goed vindbaar is in Google.
  • Commitment:
   De redactie probeert mensen aan de website te binden met een nieuwsbrief en een Facebook-pagina.
  • Boekpromotie:
   Op de website staan advertenties van gedichtenbundels. Op deze manier probeert de redactie om de verkoop van gedichtenbundels te stimuleren.

   

  De site staat live sinds 1 juli 2016 en wij vroegen hoofdredacteur Robin Kerkhof in hoeverre de website al haar doel weet te bereiken:

   

  “Op dit moment telt de website ruim 150 pagina’s met waardevolle content. Voor een website die nog maar zo kort bestaat, is dat een behoorlijk aantal, maar het moeten er nog veel meer worden. Daarom zijn wij ook op zoek naar mederedacteuren die het leuk vinden om hun passie voor poëzie te delen met een groot publiek.
  Dat publiek is snel groeiende, want sinds livegang is het bezoekersaantal gestegen van 0 tot ruim 5000 unieke bezoekers per maand en dit aantal is nog steeds stijgende. Dit laat zien dat het onlineconcept ‘Poëzie verrijkt het leven’ voorziet in een duidelijke behoefte. Ook het aantal abonnees voor onze poëzienieuwsbrief en het aantal volgers op onze Facebook-pagina stijgt.

   

  In grote lijnen zijn wij tevreden over de voortgang die wij tot nu toe hebben geboekt, maar wij zijn er nog lang niet. Wij geloven dat poëzie het leven van mensen kan verrijken en daarom willen wij nog veel meer mensen gaan bereiken.”

   

  Footo van Czeslaw Milosz de dichter van de bundel Een dichter vergeet niet.

  Nobelprijswinnaar voor de literatuur Czeslaw Milosz schreef de bundel Een dichter vergeet niet. 
  Uitgegeven door Boekenplan.

   

  Vanuit Boekenplan wensen wij de redactie veel succes. Altijd mooi om te zien hoe gepassioneerde mensen vanuit niets iets moois en unieks kunnen opbouwen. Voor poëzie van Boekenplan kunt meer zien op mosaesonetto en booxstore.

   

   

  Share |

  Een boek personaliseren is aantrekkelijk en simpel

  een ex libris in je boek

  Iedereen is verrast als je een boek met je eigen naam erin ontvangt

  Een boek laten drukken is één ding maar personaliseren is onovertroffen waardevol.
  Je boek personaliseren is een geweldige mogelijkheid om je boek als cadeau aan te bieden.

   

  Een prima relatiegeschenk dus. Een Ex-libris of een pagina met een speciale boodschap invoegen is allemaal zonder extra kosten mogelijk. Ook is het mogelijk om het omslag aan te passen, hiervoor vragen we wel een kleine bijdrage.

   

  Boek personaliseren vanaf 1 exemplaar

   

  Voor een Ex-libris en de extra pagina kunnen we al een boek maken per 1 exemplaar met een levertijd van ongeveer drie dagen. Op de site www.1boek.nl is het nu mogelijk om bijna alle uitgegeven boeken van Boekenplan te personaliseren in verschillende vormen.

   

  Creëer nu eenvoudig je cadeau of relatiegeschenk

   

  Neem een kijkje op onze site en of neem contact met ons op: rene@boekenplan.nl of 043-3581882.

   

  Ontdek nu de mogelijkheden van je boek als relatiegeschenk

   

  Tip voor een relatiegeschenk

  Share |

  Boek drukken of kan het anders

  bijzonder boekenmagazijn in China

  Geen voorraad boeken meer nodig als u voor Boekenplan kiest

  Boek laten drukken per exemplaar is bij veel producties een handige en efficiënte uitkomst. Boekenplan maakt dit mogelijk met een geautomatiseerde methode van (POD) printing on demand.

  Zoals de term al aangeeft wordt er bij deze optie pas een boek gemaakt zodra het besteld is of dit nu in Groningen in de boekhandel is of in Brussel via een internet boekhandel. Het wordt nadat het gedrukt is direct afgeleverd op de plaats van bestemming. Dus u hoeft niet te investeren in een voorraad die voorlopig alleen in de weg staat. Bovendien weet u niet of al uw boeken wel verkocht gaan worden. Want duizenden boeken drukken kan iedereen maar het juiste benodigde aantal drukken daar gaat het tegenwoordig om.

   

  Drukken per bestelling

  Sommige auteurs en organisaties kiezen ervoor een hele kleine voorraad aan te houden om zo de investering in boeken klein te houden. Want een nieuwe druk neemt hooguit drie dagen in beslag.
  Printing on demand (POD) is bijzonder milieuvriendelijk omdat er geen boek te veel wordt gedrukt. Lees hier meer over onze milieustrategie van Boekenplan.

   

  Boek drukken/printen

  Door te kiezen voor printing on demand heeft u geen voorraad nodig en is uw uitgave nooit uitverkocht. Publicaties met enerzijds een kleinere markt maar anderzijds weliswaar een langere doorlooptijd aangaande relevantie en verwachte bestellingen kunnen daardoor goed bediend worden met printing on demand. Zo heeft u nooit een te grote voorraad op de gang staan maar is uw titel wel altijd te verkrijgen wanneer er vraag naar is.
   

  Printing on demand

  Wanneer u, gebaseerd op de specifieke context van uw uitgave, de methode van printing on demand aanwendt is een boek drukken vanaf één exemplaar gesneden koek. Een boek uitgeven wordt zo plezierig en betaalbaar wanneer je een boek kunt drukken vanaf één exemplaar.
  Boek uitgeven zonder de investering in een voorraad boeken in nu werkelijkheid geworden. Al onze auteurs en organisaties waarvoor wij werken kiezen hiervoor.

   

  Neem contact op om deze mogelijkheid te bespreken, 043-3581882.

   

   

   

  Leestips:
  leenrecht in Nederland
  Wat moet er in het colofon staan

   

  Share |

  Slag voor het Skagerrak

  Eerste Wereldoorlog 1914-1918

  De Brits-Duitse Zeeslag bij Jutland of de Slag voor het Skagerrak op 31 mei 1916 wordt beschouwd als de grootste zeeslag aller tijden.

  Share |

  Manuscriptbeoordeling, wat iedereen zou moeten weten

  manuscript redigerenSchrijven doe je alleen, uitgeven doe je samen

  Een boek uitgeven is net zoiets als wensen verwezenlijken. Natuurlijk wilt u voordat het boek verschijnt een beeld krijgen welke mogelijkheden uw manuscript biedt. Boekenplan kan uw manuscript professioneel beoordelen. Een professionele manuscriptbeoordeling geeft u een steun in de rug en kan net het verschil maken.

  Share |

  Alweer een feestdag

  Zorg dat u de vragen van de kinderen kan beantwoorden over onze feestdagen

  Wat wordt er eigenlijk gevierd met Kerstmis, Driekoningen, Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren? Kinderen vragen ernaar. Herkent u dit?

  Share |

  De Slag aan de IJzer

  Slag aan de IJzer en de WO1 in Limburg

  Op 30 oktober begonnen de Duitse troepen op verschillende plaatsen aan de IJzer massaal aan te vallen.

  Share |

  Wat zijn dat voor manieren?! een review

  Ook de kleine culturele verschillen zijn boeiend

  Als het gaat om culturele verschillen, hoeven het geen grote dingen te zijn die tot misverstanden kunnen leiden.

  Share |

  Presentatie van 1914-1918 Moeilijke jaren in beide Limburgen

  1914-1918 Moeilijke jaren voor de beide Limburgen

  Een volle Boekhandel Dominicanen in Maastricht tijdens de op 22 mei 2014 gehouden boekpresentatie van de uitgave 1914-1918 Moeilijk jaren in de beide Limburgen van Dr. Geert Verbeet.

  Share |

  Boek succesvol digitaal uitgeven

  eBook uitgeven bij Boekenplan

  25 Jaar e-reader: Wat is nu precies een ePub 

  Veel uitgevers, en Boekenplan zeker, geven de digitale boeken uit in het ePub-formaat. ePub is de afkorting van Electronic Publication. Het is een gratis en open bestandformaat dat is ontwikkeld door Internanational Digital Publishing Forum (IDPF). Het is de bestandextentie van een bestandstype XML. Het ePub is een standaard die het meest geaccepteerd is en in zo goed als in alle 160 webwinkels verkrijgbaar is.

  Share |

  Boek uitgeven van nu

  Boek uitgeven, met een aantal zekerheden

  Zelf uitgever zijn heeft veel voordelen. U kunt alles naar uw eigen wensen regelen, maar in de uitgeefwereld zitten voor velen zaken waar de meeste auteurs, zeker de debutanten, geen weet van hebben. Niet iedereen is op de hoogte van de Wet op de Vaste Boekenprijs?

  Welke regels zijn dwingend? Wist u dat u de prijs van uw boek moet aanmelden? Veel beginnende auteurs niet. Het commissariaat die de wet moet handhaven heeft aangekondigd  in 2014 extra scherp te gaan controleren speciaal bij de kleine uitgevers. Riskeer geen moeilijkheden.
   

  Mijn advies is zoek een partner die je kan helpen door de voor u onbekende zaken van het uitgeefvak. Je boek uitgeven bij een goede uitgever betekent zekerheid. U kunt er dan op rekenen dat tijdens het proces geen onverwachte, onplezierige zaken de kop op steken.

   

  Boekenplan | boekenplan.nl | T 043-3581882 | 7 dagen per week bereikbaar | Lees meer over een boek uitgeven | mail ons

  Share |

  Boek drukken kleine oplage

  Hoe kun je een boek drukken van 1 exemplaar

  Bij bepaalde boekproducties is het drukken van een boek in hele kleine aantallen – één is het minimum – een handige en efficiënte uitkomst. Boekenplan maakt dit mogelijk met de methode van printing on demand. Zoals de term al aangeeft wordt er bij deze optie pas een boek gemaakt wanneer het besteld wordt. En het wordt bovendien meteen afgeleverd op de plaats van bestemming.

  Boek drukken zonder voorraad

  Door te kiezen voor printing on demand heeft u geen voorraad nodig en is uw uitgave altijd beschikbaar. Vele uitvoeringen zijn mogelijk waaronder paperback, gebonden boeken met harde band en softcover met omslagen met flappen. Of als u wilt geven wij uw boek uit in twee uitvoeringen. Publicaties met enerzijds een kleinere markt maar anderzijds weliswaar een langere doorlooptijd aangaande relevantie en verwachte bestellingen kunnen daardoor goed bediend worden met printing on demand. Zo heeft u nooit een te grote voorraad op de gang staan maar is uw titel wel altijd te verkrijgen wanneer er vraag naar is.

   

  Lees verder hoe het mogelijk is om zonder voorraad direct te leveren.

  Boekenplan | boekenplan.nl | T 043-3581882 | 7 dagen per week bereikbaar | Interesse om uw boek uit te geven?
   

  Share |

  MIJN verleden in Zuid-Limburg

  mijnverleden - mijnwerker beneden

  Het mijn verleden in Limburg, een persoonlijk stukje mijngeschiedenis

  Wiel Hoekstra beschrijft hoe zijn grootouders van vaders kant via Friesland en het Duitse kolengebied in de Limburgse mijnstreek terecht kwamen. Zijn grootouders van moederskant deden hetzelfde vanuit Brabant. Als vreemdelingen moesten ze zich een plek verwerven tussen de plaatselijke bevolking en de vele andere migranten die er zich vestigden.

   

  Er is tegenwoordig een groeiende belangstelling voor de geschiedenis van de Limburgse mijnstreek. Dat is prima. Lang leek het erop dat de Limburgse steenkolenmijnen halsoverkop gesloten waren en zo snel mogelijk vergeten moesten worden. Het verleden vergeten – zeker de Limburgse mijnstreek – is nooit een goed idee.

   

  Hij schetst vervolgens het vaak harde beroep van mijnwerker, van de mijnwerkersvrouwen en laat zien wat de invloed was van de mijndirecties en de katholieke kerk in die periode was. Hoekstra heeft als mijnwerkerszoon dat mijnverleden van zeer nabij meegemaakt en heeft daarnaast veel achtergrondinformatie gelezen.


  In zijn beschrijvingen maakt hij gebruik van zijn herinneringen die hij onderbouwt met een goed gebruik van primaire en secundaire bronnen. De liedjes van Carboon lopen als een rode draad door deze geschiedenis.
  Hoekstra is niet blind voor de misstanden die er heersten in de Limburgse mijnstreek. Onder andere door toedoen van het gezag: de mijndirecties en de katholieke kerk. Wiel is in zijn beschrijving daarvan nooit rancuneus en heeft ook oog voor het goede dat gebeurde.


  Bijzonder mooi is zijn beschrijving van het leven in zijn geboortewijk, de mijnwerkerskolonie Nieuw Einde. Het zal in veel andere van die wijken niet heel anders zijn geweest.

   

  Hoekstra heeft als hoogleraar Microbiologie het vermogen ontwikkeld om complexe zaken helder en in eenvoudige bewoordingen te beschrijven. Die eigenschap komt goed van pas in dit boek. Ook het mijnverleden is een complexe aangelegenheid met veel ogenschijnlijk tegenstrijdige gevoelens. Hoekstra is erin geslaagd dat goed te verwoorden: kritisch, maar met liefde voor zijn ouders en voor de streek van zijn jeugd.

   

  Pluspunt van het boek is verder dat het geen illustraties bevat. Een dergelijk boek met een overvloed aan illustraties levert het gevaar op dat de lezer eerst de herkenbare plaatjes bekijkt en het boek vervolgens weglegt zonder het echt te lezen. Dat zou bij het boek van Hoekstra zonde zijn.

   

  Léon van Loo

  Meer informatie Booxstore. Een uitgave van Boekenplan. Ook verkrijgbaar in de boekhandel.

  Share |