Argentijnse President Javier Milei hoe nu verder

  « Terug  De eerste honderd dagen van president Milei
   

  Sinds Javier Milei op 10 december 2023 het presidentschap van Argentinië op zich nam, hebben de eerste honderd dagen van zijn ambtstermijn voor de nodige opschudding gezorgd, vergelijkbaar met de heftige verkiezingscampagne. Na jaren waarin zowel links- als rechtsgeoriënteerde leiders het land bestuurden, met als gevolg een voortdurende economische neergang, toenemende inflatie en armoede, besloot Argentinië een radicale koerswijziging te maken. Met 55% van de stemmen werd de ultrarechtse populist Javier Milei gekozen tot president, met een liberale visie gericht op minimale staatsbemoeienis en maximale vrijheid. Zijn campagnesymboliek, een kettingzaag, stond voor het drastisch snijden in overheidsuitgaven en het elimineren van subsidies, onder het motto "Leve de vrijheid, verdomme!"

  Implementatie van beleid

  Milei maakte zijn beloften waar door het aantal ministers in zijn kabinet aanzienlijk te verminderen en meerdere ministeries samen te voegen tot één groot Ministerie voor Menselijk Kapitaal. Dit resulteerde in duizenden ontslagen overheidsmedewerkers. Subsidies voor openbaar vervoer werden gefaseerd afgebouwd, wat leidde tot een 500% stijging van de buskosten. Ook gesubsidieerde instellingen, zoals die voor wetenschappelijk onderzoek, zagen hun financiering gekort. Discriminatiemeldpunten en lokale steunpunten werden gesloten, en openbare werken kwamen tot stilstand. De snelle implementatie van deze maatregelen resulteerde in massale protesten en een algemene staking, uitgeroepen door de Algemene Vakbondsfederatie CGT, een primeur voor een Argentijnse president.
   

   

  De realiteit van de macht

  Eenmaal aan de macht werd de weerbarstige realiteit duidelijk voor Milei. Een ambitieus dereguleringspakket strandde in het parlement na intensieve debatten. Conflicten met provinciegouverneurs over fondsverdeling volgden, waarbij Milei zowel parlementsleden als gouverneurs in harde bewoordingen bekritiseerde. Zijn confrontatiebereidheid spaarde zelfs partijgenoten niet, wat leidde tot publieke berispingen of ontslagen.
   

   

  Symbolische en internationale stappen

  Milei veroorzaakte controverse door de Zaal voor de Helden te introduceren, waarbij hij portretten van vrouwelijke figuren en dwaze moeders verving door die van onafhankelijkheidsstrijders en liberale politici, een actie die samen viel met Internationale Vrouwendag. Internationaal zocht hij de aandacht op het Wereld Economisch Forum in Davos en ontmoette hij Paus Franciscus, ondanks eerdere kritiek. Zijn warme band met Donald Trump benadrukte hij met een bezoek aan de VS.
   

   

  De uitdagingen van Argentinië

  Argentinië staat voor grote uitdagingen met een nieuwe politieke partij en een radicaal andere bestuursstijl. Ondanks de controverses en de stijgende armoede, die van 48% naar 57% ging, is er hoop. De inflatie daalt en de vrees voor hyperinflatie wijkt. Milei's belofte om de economische crisis te beëindigen en welvaart te brengen, blijft het doel.
   

   

  Voor verdere verdieping

  Voor wie meer wil weten over de tumultueuze geschiedenis van Argentinië, is "Beknopte geschiedenis van Argentinië" door Félix Luna, vertaald door Bart Beereboom, een aanrader. Dit boek biedt inzicht in de afwisseling van democratische regeringen en dictaturen, en de uitdagingen van de afgelopen veertig jaar.

   

   

  Leestip:

  Enkele feestdagen in Argentinië

   

   

  Share |