Disclaimer

Disclaimer

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door La Douze vof. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten en beeldmateriaal en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van La Douze vof. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden. Boekenplan (boeken uitgeven is onze specialiteit) is een onderdeel van La Douze vof.

 

Aansprakelijkheid

Boekenplan is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site tenzij rechtens zou worden vastgesteld dat Boekenplan opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Sommige informatie op de site kan onjuist zijn door wijzigingen die zich hebben voorgedaan na het moment van publicatie. Boekenplan behoudt zich het recht voor zonder aankondiging wijzigingen aan te brengen op de website. Deze website kan tevens hyperlinks bevatten naar andere websites. Boekenplan is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke koppelende websites.

 

E-mail nieuwsbrief

Indien u zich via de site heeft aangemeld voor de e-mail nieuwsbrief van Boekenplan.nl, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om deze e-mail nieuwsbrief voor u op maat te kunnen maken. U kunt zich voor deze nieuwsbrief te allen tijde afmelden.