Illustratie: wat is de betekenis van colofon

 

'Wat moet er in het colofon staan?' Dat is de vraag die vaak gesteld is
 

Wat is de betekenis van colofon

Een colofon is de poëtische voetnoot van elk uitgeefproduct, een keurmerk van vakmanschap. In het sobere rijtje gegevens schuilt het verhaal van de totstandkoming: wie er aan gewerkt hebben, welke technieken en materialen zijn gebruikt, en waar de drukpers heeft gedraaid. Het is een eerbetoon aan de stille krachten achter de schermen, die met precisie en passie hun ambacht hebben uitgeoefend. Hoewel het tegenwoordig vaak op de achterzijde van de titelpagina prijkt, zou het zijn ereplaats achterin het boek moeten zijn. Het Griekse woord κολοφών, wat slotstuk betekent, eert deze traditie.
 

Voor wie is dit bedoeld?

Iedere uitgever weet het: een boek is meer dan alleen een verzameling pagina's. Maar weet uw doelgroep dat ook? Denk aan auteurs, lezers en boekhandelaren. Zij moeten beseffen hoe belangrijk elk detail is. Vooral het colofon, vaak over het hoofd gezien, verdient hun aandacht.
 

Het probleem

Helaas wordt het colofon vaak als bijzaak beschouwd. Het verliest zijn glans op de achterzijde van de titelpagina. Veel lezers slaan het zelfs over. Hierdoor blijft het harde werk van vakmensen onopgemerkt. Dit gebrek aan waardering kan demotiverend werken.
 

De consequenties

Een ondergewaardeerd colofon doet af aan de kwaliteit van uw boek. Het verliest een stukje ziel en verhaal. Als vakman of -vrouw voel je de pijn. Uw bijdrage wordt niet gezien, niet erkend. Dit kan de passie voor het vak verminderen en de kwaliteit van toekomstig werk beïnvloeden.
 

Het is tijd om het colofon de plek te geven die het verdient. Een prominente plaats achterin het boek. Zo kunnen lezers het waarderen en begrijpen. Dit geeft erkenning aan de makers. Laat zien wie er achter de schermen hebben gewerkt. Het verhoogt de waarde van het boek en de trots van de betrokkenen.
 

Wil u, uw colofon laten schitteren zoals het hoort? Neem dan direct contact op met René Bouman. Hij weet als geen ander hoe uw de stille krachten kunt eren. Bel René en geef uw boek de uitstraling die het verdient.
 

Schrijf- en publicatieproces

Het toevoegen van een colofon aan uw boek is een belangrijk aspect van het publicatieproces. Het biedt niet alleen nuttige informatie voor lezers, maar het kan ook uw geloofwaardigheid en professionaliteit als auteur versterken. In een colofon kunt u informatie opnemen over hoe u het boek hebt geschreven, het publicatieproces, en eventueel ook informatie over uzelf als auteur.

 

Promotie en verkoop

Om te beginnen is het vermelden van de schrijf- en publicatieprocessen een goede start voor uw colofon. U kunt hier informatie delen over de inspiratie voor uw boek, hoe u het schrijven hebt aangepakt en eventuele uitdagingen die u hebt overwonnen tijdens het schrijven. Daarnaast kunt u informatie geven over de publicatie van uw boek, zoals hoe u het manuscript hebt ingediend bij een uitgever, hoe lang het duurde voordat uw boek werd geaccepteerd en hoe het publicatieproces verliep.

 

Informatie over de auteur

Het vermelden van informatie over promo en verkoop van uw boek is ook belangrijk in een colofon. Dit kan bestaan uit informatie over de promotie van uw boek, zoals welke kanalen u hebt gebruikt om uw boek te promoten, of u hebt samengewerkt met andere auteurs of bloggers om uw boek te promoten en hoe u de verkoop hebt gedaan.

 

Samenvatting colofon

Tot slot kan een colofon ook informatie bevatten over de auteur zelf. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de achtergrond van de auteur, eventuele eerdere publicaties of een website waarop lezers meer over de auteur kunnen lezen. Kortom, het toevoegen van een colofon is een belangrijk onderdeel van het publicatieproces. Het biedt waardevolle informatie voor lezers en versterkt uw geloofwaardigheid als auteur. Het is dus zeker de moeite waard om tijd en aandacht te besteden aan het creëren van een duidelijke en informatieve colofon voor uw boek.

 

Vermeld in het colofon in ieder geval:

 

 1. naam van de organisatie (en eventueel het organisatieonderdeel) verantwoordelijk voor de uitgave.
 2. website van de uitgever;
 3. jaar van verschijning.
 4. Altijd de eerste druk vermelden eventueel gevolgd door de volgende drukken.
 5. Naam van de vormgever, redacteur, fotograaf, illustrator enzovoort.
 6. ISBN copyright @ jaartal en uitgever
 7. Tekst: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd enzovoort.
 8. Op z’n minst: Alle rechten voorbehouden.

 

Colofon voorbeeld - standaard indeling:
 

© 2023, Marianne de Winter

 

Eerste druk januari 2020
Tweede druk mei 2022

 

Mosae Libro, Maastricht
Boekenplan.nl

Ontwerp: Jan van der bergen
Druk: Boekenspecialist
Fotograaf: Limmy Kromowith

 

ISBN 978 90 8676 975 0
NUR 693

THEMA: PRN

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

 

Aanvullende tips voor in uw colofon
 

Hierdoor wordt het colofon niet alleen informatief over het specifieke boek, maar kan het ook dienen als een marketingtool om lezers te betrekken bij de auteur en zijn/haar andere werken.

 
 1. Toevoegen van contactinformatie: Naast het vermelden van de naam van de uitgever en de betrokkenen bij de productie van het boek, is het nuttig om ook contactinformatie op te nemen in het colofon. Dit kan het eenvoudiger maken voor lezers om met de uitgever of auteur in contact te komen, mochten ze vragen hebben of feedback willen delen. Denk aan een e-mailadres of een link naar een website waar lezers meer informatie kunnen vinden.
   

 2. Delen van dankwoord: Een colofon kan ook worden gebruikt als een plek om waardering en dankbaarheid te uiten jegens mensen of organisaties die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het boek. Zoals onder andere redacteuren, betaalde lezers, inspiratiebronnen, of fondsen en subsidies omvatten. Het benadrukken van deze betrokkenheid kan zowel de lezers als degenen die hebben geholpen bij het project waarderen.
   

 3. Verwijzing naar verwante werken: Als de auteur eerder boeken heeft geschreven of andere relevante werken heeft gepubliceerd, kan het nuttig zijn om in het colofon links of verwijzingen naar deze eerdere werken op te nemen. Dit kan lezers aanmoedigen om meer te lezen van dezelfde auteur, wat gunstig kan zijn voor de auteur en uitgever. Vermeld de titels van eerdere werken en eventuele prijzen of erkenningen die ze hebben ontvangen.

 

 

Een colofon voor een tijdschrift

In het colofon van een tijdschrift staat natuurlijk de uitgever die verantwoordelijk is voor de inhoud. Tevens moet een ieder die een bijdrage geleverd heeft voor de desbetreffende uitgave vermeld staan. Natuurlijk moeten de contactgegevens voor abonnees en adverteerders erbij staan.

 

Leestips:

Zelf een boek uitgeven

Wat doet een recensie voor je boek

Gratis ISBN

Leenrecht in Nederland

Whitepaper 29 tips voor het succesvol uitgeven van uw boek

 

 

Share |