Hoe werkt leenrecht

  « Terug

  Wetgeving & Jurisprudentie

  Het Leenrecht in Nederland: Vergoeding voor uitlenen van boeken

   

  Het leenrecht is een wettelijk recht dat auteurs en uitgevers in Nederland hebben voor het uitlenen van hun boeken. Dit recht is vastgelegd in de Wet op de naburige rechten uit 1993. Het doel van het leenrecht is om auteurs en uitgevers te compenseren voor het feit dat hun werken worden uitgeleend door openbare bibliotheken.

   

  Belang van openbare bibliotheken

   

  Openbare bibliotheken hebben een belangrijke rol in de samenleving. Ze bieden toegang tot kennis en informatie, en stimuleren het lezen en de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Het leenrecht erkent het belang van bibliotheken en auteurs en uitgevers, en zorgt voor een evenwicht tussen de belangen van beide partijen.

   

  Stichting Leenrecht

   

  Het leenrecht wordt geïnd door de Stichting Leenrecht. Deze stichting int de vergoedingen bij de bibliotheken en verdeelt ze vervolgens onder de rechthebbenden.

   

  Hoogte van de vergoeding

   

  De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld door de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL). Deze stichting onderhandelt namens de rechthebbenden met de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) over de hoogte van de vergoeding.

   

  Toepassing van het leenrecht

   

  Het leenrecht geldt voor alle openbare bibliotheken in Nederland. Ook bibliotheken van onderwijsinstellingen en andere gesloten instellingen vallen onder het leenrecht, als zij hun boeken uitlenen aan het publiek. Het leenrecht geldt echter niet voor particuliere bibliotheken, zoals bedrijfsbibliotheken.

   

  Vergoedingen voor het leenrecht

   

  De vergoeding die auteurs en uitgevers ontvangen voor het leenrecht is gebaseerd op het aantal uitleningen van hun boeken. Hoe meer uitleningen een boek heeft, hoe hoger de vergoeding. Het leenrecht geldt voor alle soorten boeken, inclusief e-books en luisterboeken.

   

  Belang van het leenrecht

   

  Het leenrecht is een belangrijke vorm van inkomsten voor auteurs en uitgevers. Het zorgt ervoor dat zij een vergoeding ontvangen voor het feit dat hun werken worden uitgeleend door bibliotheken. Daarnaast draagt het leenrecht bij aan het behoud van de diversiteit en kwaliteit van het aanbod in bibliotheken.

   

  Inkomsten uit leenrecht

   

  In 2019 ontvingen auteurs en uitgevers samen bijna 29 miljoen euro aan vergoedingen voor het leenrecht. Dit bedrag is afkomstig van de vergoedingen die zijn geïnd bij openbare bibliotheken. Het is een belangrijke bron van inkomsten voor auteurs en uitgevers, en draagt bij aan het behoud van een bloeiende boekenindustrie in Nederland.

   

  Conclusie

   

  Al met al is het leenrecht een belangrijk onderdeel van het Nederlandse auteursrecht. Het zorgt voor een eerlijke vergoeding voor auteurs en uitgevers, en draagt bij aan het behoud van een bloeiende boekenindustrie en toegang tot kennis en informatie voor het publiek.

   

  De reden van het verlenen van een vergoeding is dat een lezers van een geleend boek dit niet later zal aanschaffen. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van drie factoren:

   

  - Uitleningen,
  - Boekprijs en het
  - aandeel van de auteur in het werk.

   

  De reglementen zijn aangepast lees meer op de site van lira.

   

  Voor Vlaanderen leest u meer over leenrecht bij: Reprobel.

   

  Lees meer over leenrecht. Voor uitbetaling is de stichting LIRA verantwoordelijk als u recht heeft op een uitbetaling, schrijf u dan direct in.

   

   

  Tips:
  Hoe begin je een boek 
  Waarom je als auteur niet alles moet doen
  Tips voor een succesvolle verkoop
  Whitepaper 29 tips voor het succesvol uitgeven van uw boek
  Wat doet een recensie voor je boek

   

   

  Share |