Boekenplan's kennisbank: Tips & info voor auteurs

  Alle berichten gepubliceerd in

  November 2018

  Julio Pavanetti Montevideo

  Exil

  ELKE REHDER, 1942, EXIL, STEFAN ZWEIG

  Poëzie van Julio Pavanetti uit Montevideo, Uruquay

   

  HET EXIL DOET PIJN


  Ver weg roept de vrijheid
  en hier bijt de verbanning;
  ze bedreigt ons, ze omhult ons,
  ze doordringt ons, steekt ons
  als een dolk.

  Het exil dringt binnen
  tot in het diepste van de ziel en doet pijn,
  zozeer, alsof de vrouw die je liefhebt
  zich tegenover jou bevindt,
  en je de toestemming niet hebt haar te zoenen.

   


  © JULIO PAVANETTI, URUGUAY, 1954
  Vertaling Germain Droogenbroodt
  del libro “Tiempo de cristales rotos”

   

  Voor meer vertaalde poëzie kunt u terecht bij Mosae Sonetto. Zie ook de poëziebundels van Germain Droogenbroodt op booxstore. Mis deze wereldpoëzie niet.
   

  Share |

  Traditionele Chinese geneeskunde

  Chinese tempel

  Chinese geneeskunde

  China staat momenteel in het middelpunt van de belangstelling. China is een van de nieuwe supermachten. Er is een steeds verdergaande uitwisseling van China met de westerse wereld. Zowel in handelsbetrekkingen als in vrijwel alle gebieden van cultuur: toerisme, architectuur, schone kunsten en wetenschappen. Ook Chinese geneeswijzen worden in het westen allengs meer gemeengoed.

   

  Nu zijn de Chinese boeken vertaald in het Nederlands vertaald

  Juist in deze fase presenteert uitgeverij Boekenplan enkele specifieke boeken. We hebben daarbij gekozen voor het terrein van gezond leven. Inmiddels zijn daarover bij verschillende uitgeverijen talloze boeken verschenen. De meeste van die boeken zijn gebaseerd op oude, nog niet eerder in het Nederlands verschenen teksten van rond het begin van de jaartelling. Uitgeverij Boekenplan is daarom met onder meer enkele vertalingen van die oude Chinese boeken gestart. We noemen: de Su Wen, de Nan Jing de Shang Han Lun en de Ling Shu. Daarnaast zijn wij ook de uitgever van het boek Wondermeridianen en Shen, Hun en Po.

   

  Nooit eerder zijn de Su Wen, Nan Jing, de Shang Han Lun en Ling Shu eerder in het Nederlands verschenen. Dat in tegenstelling tot de vermaarde Daodejing en de geschriften van Zhuang Zi. De nieuw vertaalde boeken zijn een must voor geïnteresseerden in de Chinese en oosterse cultuur, filosofie en geneeswijzen.

   

  Su Wen

  Su Wen wordt vertaald met Bestaansvragen. We zijn er trots op dat wij een vertaling van het volledige werk kunnen voorleggen. Ten behoeve van Nederlandse studenten en geïnteresseerden schrijft men tot nu toe doorgaans de Engelse editie van Maoshing Ni voor. De nieuwe Nederlandse vertaling bevat echter eenderde meer tekst, zonder een groot deel van de hoofdstukken samen te vatten zoals in het boek van Maoshing Ni.

  De Su Wen beschrijft de grondslagen van de Chinese geneeskunde in een context van wat wij tegenwoordig filosofie, natuurkunde, sterrenkunde, milieukunde en psychologie noemen.

   

  Nan Jing

  De Nan Jing is in de oudheid geschreven als een leerboek voor studenten geneeskunde. Merkwaardig daarbij is, dat het boek in onze tijd nog steeds toonaangevend is voor iedereen die zich op serieuze wijze met oosterse geneeswijzen bezighoudt: beoefenaars van oosterse massage of naaldbehandeling. De vertaling van de titel wil zoveel zeggen als: opheldering van moeilijke kwesties. Het boek geeft een compact overzicht van de belangrijkste onderwerpen binnen de Chinese geneeskunde.

   

  Shang Han Lun

  Shang Han Lun: een oud boek dat nog steeds als basisboek dient voor iedereen die zich met Chinese kruidengeneeskunde en oosterse geneeswijzen bezighoudt. Het beschrijft talloze klachtenbeelden van de mens in relatie met zijn omgeving. De auteur dwingt de lezer steeds beter en nauwkeuriger te observeren. Daarom is het boek ook niet alleen belangrijk voor hen die zich met de Chinese kruidengeneeskunde maar ook alle andere vormen van Chinese geneeskunde bezighouden. Voetnoten maken de tekst toegankelijk voor de geïnteresseerde lezer.

   

  Shen, Hun en Po

  Shen, Hun en Po is geschreven voor iedereen die zich wil verdiepen in het menselijk bestaan. Hoewel de titel uit drie Chinese woorden bestaat, wordt geen kennis van Chinese geneeskunde of filosofie verondersteld. Shen staat voor onze geest, terwijl Hun en Po naar het bestaan van de ziel verwijzen. Om dichter bij de werking van onze eigen geest en ziel te komen zijn in het boek deze drie woorden ingebed in een breed kader dat ons totale bestaan omvat.

   

  De ondertitel van het boek luidt: Struinen langs de oevers van lichaam, ziel en geest. Staande aan de oever van een rivier kun je worden bevangen door de voortkabbelende stroom die geen moment hetzelfde is. De vaste grond van de oever onder je voeten staat in schril contrast met de beweeglijke aard van de stromende rivier, die zich slechts door zijn inbedding laat vangen. Steeds maar veran­dering, nooit hetzelfde, terwijl het toch dezelfde rivier blijft. Zo ook als je vanuit een stabiele positie je lichaam waarneemt: voortdurend is het in verandering en toch blijft het door de jaren heen hetzelfde lichaam. Ook ziel en geest zijn aan verandering onderhevig, terwijl ze je toch – als die van jou – levenslang in hun eigen aard blijven vergezellen.

   

  Wondermeridianen

  De acht wondermeridianen beschrijven de diep in de mens verankerde energetische patronen. Het is zo geschreven dat de lezer ze bij zichzelf kan ontdekken en met oefeningen kan aansturen. Gezonde mensen bevorderen daardoor hun gezondheid. En bij klachten worden er richtlijnen gegeven om die de baas te worden. Dit boek veronderstelt geen diepgaande kennis van het menselijk lichaam. Spelenderwijs wordt de lezer steeds meer met eigen lichaam en geest vertrouwd gemaakt. Maar het boek is ook geschikt voor beoefenaars van de Chinese geneeskunde. Het boek Wondermeridianen is helder, bevattelijk en allerminst zweverig geschreven.

   

  Ling Shu

  We zijn er trots op de vertaling van de Ling Shu te kunnen aanbieden. Een eerste Nederlandse vertaling, die nauwkeurig moderne vertalingen vanuit het Chinees heeft gevolgd. Er is naar gestreefd om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te blijven. Daarom zijn er tussen de regels door ook geen interpretaties aangebracht zoals in een eerder uitgebrachte vertaling. Het boek vormt de basis voor iedereen die zich op de een of andere manier met Chinese en oosterse Geneeskunde bezighoudt: docenten, studenten, beoefenaars van acupunctuur, tuina, medische qigong, shiatsu en geïnteresseerden in Chinese cultuur.

   

  Alle literatuur over Chinese geneeskunde en vooral acupunctuur in binnen- en buitenland ontleent haar gewicht aan de meest oorspronkelijke bron: de Huang Di Nei Jing dat bestaat uit de Su Wen en de Ling Shu. De Ling Shu is een compilatie van geneeskundige teksten, waarvan de oudste van enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling afkomstig zijn. De oudste ons overgebleven Chinese editie is die van Shi Song uit het jaar 1155. Wat hij in zijn voorwoord daarop schreef, geldt ook nu nog: ‘Het is jammer dat men de Ling Shu lange tijd heeft laten liggen en er niets mee heeft gedaan.’ Ook zijn daaropvolgende waarschuwing heeft niet aan betekenis ingeboet: ‘Het is nodig dat genezers medische boeken lezen.’ Therapeuten moeten dus blijven studeren.

   

  De Ling Shu is een onuitputtelijke bron van inspiratie. Daarnaast is het een uitermate praktisch boek voor het beoefenen van een verantwoorde vorm van geneeskunde. Het verdiept inzicht in ziekte en gezondheid, kennis van de mens in zijn natuurlijke omgeving en in relatie met de vier seizoenen. Juist in onze tijd hebben - om de versnippering van talloze specialismen in de moderne geneeskunde - patiënten behoefte aan een holistische benadering, waarvoor de Ling Shu een bij uitstek geschikt handboek vormt.

   

  Bestel nu de boeken van uw interesse en verdiep uw kennis over de traditionele Chinese geneeskunde.

  Share |