Hoe kan ik een boek beter uitgeven, promoten en verkopen

  Alle berichten met het kenmerk

  “verschenen-boeken”

  De bodemloze put geeft antwoord aan de Overheid

  Dr. Niels Groen geeft uitleg in De Bodemloze Put

  Problemen met ICT-systemen bij Belastingdienst en andere overheden. ‘Inning belasting kan in gevaar komen’, zegt de belastingdienst in de Volkskrant. Jule Peeters in de Limburger: Gebrek aan kennis en desineteresse. Dr. Niels Groen promoveerde met zijn proefschrift De Bodemloze Put met als ondertitel Escalerend commitment in publieke IT-projecten. Hierin wordt uit de doeken gedaan waarom dergelijk grote projecten mislukken. In deze uitgave staat beschreven wat er bij de Belastingdienst is gebeurd. Niets menselijks is de Belastingdienst vreemd. Hieronder een korte uitleg van de auteur.

   

  Het falen van publieke IT-projecten

  Er is al veel onderzoek gedaan naar het succes of falen van IT-projecten, zowel in de publieke als in de private sector. Deze onderzoeken zijn voornamelijk gericht geweest op het verklaren van variantie in de uitkomst van IT-projecten aan de hand van succes- of faalfactoren. Het onderzoek naar succes- en faalfactoren in IT-projecten heeft echter nog niet geleid tot significante verbeteringen in de praktijk. Een verklaring hiervoor is dat het denken in succes- en faalfactoren leidt tot een (te) vereenvoudigd denken over de complexe processen van IT-projecten.

   

  Definitie van ‘falen’

  Eén van de redenen voor de nadruk op factor-georiënteerd onderzoek is de manier waarop ‘falen’ tot op heden algemeen wordt gedefinieerd. In deze definitie wordt falen uitgelegd als het onvermogen om het project volgens plan uit te voeren. Het betekent dat een project dat niet de vooraf vastgestelde resultaten oplevert, of dat doet tegen hogere kosten of met een langere doorlooptijd dan gepland, moet worden beschouwd als een gefaald project. Deze definitie van falen is illustratief voor het heersende gedachtepatroon in de aansturing van organisaties, zowel in de publieke als private sector, waarbij bekwaam management gelijk staat aan het vermogen om de werkelijkheid vorm te geven volgens plan.

   

  Escalatie

  Project-escalatie is een vorm van escalerend commitment ten aanzien van een falende handelswijze in de specifieke context van projecten. Het fenomeen van escalerend commitment is onder andere bekend van het gedrag van bevelhebbers bij militaire interventies, waarbij de Vietnamoorlog het meest bekende voorbeeld is. Er is sprake van escalerend commitment wanneer een beslisser duidelijke feedback krijgt dat zijn handelswijze niet werkt, maar door diverse omstandigheden toch gecommitteerd is om vast te houden aan deze handelswijze. Dit commitment escaleert doordat het voor de beslisser, naarmate hij langer heeft volgehouden, het alleen maar moeilijker wordt om op zijn gekozen handelswijze terug te komen.

   

  Waarom grijpt men niet in

  Behalve van het voorbeeld van de Vietnamoorlog kennen velen van ons dit fenomeen ook van alledaagse situaties, zoals bij het wachten op een lift. Als je lange tijd op een lift staat te wachten, begin je te overwegen om de trap te nemen. Doordat je echter al lange tijd op de lift staat te wachten, lijkt het je niet verstandig meer om van handelswijze te veranderen, bijvoorbeeld omdat je verwacht dat de lift er nu wel bijna is, of omdat anders de reeds verstreken wachttijd voor niks is geweest. Deze motivaties worden alleen maar sterker nadat je nog langer wacht. Misschien is de lift echter wel defect en blijf je zodoende op een lift wachten die nooit komt. Een ander voorbeeld van escalerend commitment in het dagelijks.

   

  Lees meer over De Bodemloze Put van Dr. Niels Groen. Verkrijgbaar als paperback en e-book.

  Share |

  Bij twijfel zeker doen | Marly Senden

  Bij twijfel zeker doen

   

   

   

   

   

   

   

   

  Je relatieprobleem oplossen: je zult gelukkiger zijn als je een beslissing neemt 

  Relatietwijfels zijn er in alle soorten en maten: je bent bijvoorbeeld uit elkaar gegroeid, verliefd op een ander, er is veel ruzie, of alles komt steeds op jou neer. Psychologe en relatietherapeute Marly Senden behandelt zes verschillende redenen om te twijfelen.

  Bij elk onderwerp geeft ze achtergrondinformatie uit de wetenschap, tips om het beter te maken, en vragen om over na te denken.

   

  Vooral die vragen zijn sterk. Eigenlijk zou iedereen ze zichzelf eens moeten stellen. Wat was de beste tijd in jullie relatie, hoeveel gunnen jullie elkaar, zou je opnieuw voor deze partner kiezen als je single was? Zo ontdek je, in Sendens woorden, of je relatie te goed is om mee te stoppen, of te slecht is om nog mee door te gaan.

   

  Door Janneke Gieles, Psychologie Magazine

   

   

  Bij twijfel zeker doen van Marly Senden, meer informatie kunt u vinden bij: Booxstore.

   

   

  Artikel Bij twijfel zeker doen in Psychologie Magazine nummer 6 – 2017

   

  Share |

  Verder niets bijzonders

  Nu verkrijgbaar: Hoensbroek in de oorlogsjaren

  Verder niets bijzonders, anekdotes over Hoensbroek in bezettingstijd vertelt het verhaal van het Limburgse Hoensbroek in oorlogsjaren. Dit verhaal wordt aan de hand van de ervaringen van Jan Lodewijk Albert Custers omschreven door zijn zoon, Paul Custers.

  Share |

  Alweer een feestdag

  Zorg dat u de vragen van de kinderen kan beantwoorden over onze feestdagen

  Wat wordt er eigenlijk gevierd met Kerstmis, Driekoningen, Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren? Kinderen vragen ernaar. Herkent u dit?

  Share |

  MIJN verleden in Zuid-Limburg

  mijnverleden - mijnwerker beneden

  Het mijn verleden in Limburg, een persoonlijk stukje mijngeschiedenis

  Wiel Hoekstra beschrijft hoe zijn grootouders van vaders kant via Friesland en het Duitse kolengebied in de Limburgse mijnstreek terecht kwamen. Zijn grootouders van moederskant deden hetzelfde vanuit Brabant. Als vreemdelingen moesten ze zich een plek verwerven tussen de plaatselijke bevolking en de vele andere migranten die er zich vestigden.

   

  Er is tegenwoordig een groeiende belangstelling voor de geschiedenis van de Limburgse mijnstreek. Dat is prima. Lang leek het erop dat de Limburgse steenkolenmijnen halsoverkop gesloten waren en zo snel mogelijk vergeten moesten worden. Het verleden vergeten – zeker de Limburgse mijnstreek – is nooit een goed idee.

   

  Hij schetst vervolgens het vaak harde beroep van mijnwerker, van de mijnwerkersvrouwen en laat zien wat de invloed was van de mijndirecties en de katholieke kerk in die periode was. Hoekstra heeft als mijnwerkerszoon dat mijnverleden van zeer nabij meegemaakt en heeft daarnaast veel achtergrondinformatie gelezen.


  In zijn beschrijvingen maakt hij gebruik van zijn herinneringen die hij onderbouwt met een goed gebruik van primaire en secundaire bronnen. De liedjes van Carboon lopen als een rode draad door deze geschiedenis.
  Hoekstra is niet blind voor de misstanden die er heersten in de Limburgse mijnstreek. Onder andere door toedoen van het gezag: de mijndirecties en de katholieke kerk. Wiel is in zijn beschrijving daarvan nooit rancuneus en heeft ook oog voor het goede dat gebeurde.


  Bijzonder mooi is zijn beschrijving van het leven in zijn geboortewijk, de mijnwerkerskolonie Nieuw Einde. Het zal in veel andere van die wijken niet heel anders zijn geweest.

   

  Hoekstra heeft als hoogleraar Microbiologie het vermogen ontwikkeld om complexe zaken helder en in eenvoudige bewoordingen te beschrijven. Die eigenschap komt goed van pas in dit boek. Ook het mijnverleden is een complexe aangelegenheid met veel ogenschijnlijk tegenstrijdige gevoelens. Hoekstra is erin geslaagd dat goed te verwoorden: kritisch, maar met liefde voor zijn ouders en voor de streek van zijn jeugd.

   

  Pluspunt van het boek is verder dat het geen illustraties bevat. Een dergelijk boek met een overvloed aan illustraties levert het gevaar op dat de lezer eerst de herkenbare plaatjes bekijkt en het boek vervolgens weglegt zonder het echt te lezen. Dat zou bij het boek van Hoekstra zonde zijn.

   

  Léon van Loo

  Meer informatie Booxstore. Een uitgave van Boekenplan. Ook verkrijgbaar in de boekhandel.

  Share |