Boekenplan's kennisbank: Tips & info voor auteurs

  Alle berichten gepubliceerd in

  Juli 2018

  De hitte in Zwarte wol

  Zwarte wol van Henri Van Nieuweborgh

  De hitte is onaangenaam ook in Zwarte wol

  De hitte is met 39 graden buiten ondragelijk. Onze hond wil niet meer naar buiten – wij eigenlijk ook niet. We puffen al met de airco aan. Ik moest denken aan een uitgave die we niet zo lang geleden hebben gemaakt: Zwarte wol van Henri Van Nieuwenborgh. Hierin wordt op de eerste bladzijde hetzelfde weertype en gevolgen beschreven zoals we nu – 26 juli 2018 – ondervinden. Lees hieronder dit eerste deel van Zwarte wol.

   

  De eerste regels van het boek Zwarte wol

  De zon brandde al wekenlang aan een wolkeloze hemel. De stad kreunde onder de hitte en het land barstte. De naakte grond leek op craquelé en het gras was bruingeel alsof het verschroeid werd met een vlammenwerper. Kokendheet was het landschap. Vlakbij trilde de lucht, in de verte hingen blauwe slierten rook tegen de horizon geplakt.

  Urenlang zaten de bewoners van Avondrood tegen de muur in de schaduw, zo min mogelijk bewegend. Ze leken op zieke dieren die zich stilhielden, hun dood afwachtend. Louis lag puffend in een ligstoel. Af en toe wreef hij met een zakdoek de transpiratie van zijn voorhoofd.

  De hondsdagen hadden hun tol geëist. De laatste tien dagen was de temperatuur geen enkele keer onder de 30° gezakt. De hitte werd opgestuwd via een trechter, gevormd door hoge- en lagedrukgebieden, vanuit de Sahara. Record na record werd gebroken, onder meer dat van de warmste dag ooit en dat van de langste periode zonder regen. De alarmdrempel voor ozonconcentraties werd geregeld overschreden en over het fijnstof per kubieke meter werden zelfs geen berichten meer verspreid. Weermannen en ‑vrouwen beperkten hun commentaar tot ‘veel drinken, geen zware inspanningen doen tussen 12.00 en 17.00 uur’. De statistieken bewezen een maand later dat Magere Hein in deze periode veel overuren had gemaakt. Zevenhonderdvijftig doden meer werden er in Vlaanderen geteld vergeleken met een luwe julimaand.

   

  Grappig dat ik me nu deze passage herinner.

   

  Lees de eerste pagina's van Zwarte wol; veel leesplezier. Zwarte wol kopen mag ook je hebt het in huis voordat de hittegolf voorbij is.

   

  Share |

  taal: debiet - een taalweetje

  Taalweetje: debiet

  #Taalweetje debiet (het) “Het debiet schommelt sterk met de regenval, terwijl grondwater een veel zekerder debiet heeft.”

   

  Bron: Waarom Nederland wel genoeg water heeft en wij niet (Pieter Van Dooren, De Standaard, 5 juli 2018)

   

  Betekenis (hier:) hoeveelheid water die per tijdseenheid gemeten wordt, watercapaciteit Uitspraak [dee-biet] of [duh-biet]. Woordfeit Debiet heeft volgens de hedendaagse woordenboeken drie hoofdbetekenissen: ‘afzet/verkoop van waren’, ‘opbrengst van (bijvoorbeeld) een olieveld’ en ‘doorvoercapaciteit’ (specifiek: het vermogen of de capaciteit van een bron, rivier e.d. in kubieke meter per seconde). In het citaat hierboven gaat het om die laatste betekenis. Debiet is ontleend aan het Franse débit, is afgeleid van het werkwoord débiter dat zelf ook al verschillende betekenissen kent of heeft gekend.

   

  Eerder (in de Middeleeuwen) betekende het ‘in kleine stukken snijden’ en vervolgens ‘klein maken voor de verkoop’ en ‘in kleine hoeveelheden verkopen’; hieruit is op zeker moment de indirecte betekenis ‘een bepaalde hoeveelheid per tijdseenheid voortbrengen of produceren’ voortgekomen – daar komt de betekenis ‘doorvoercapaciteit’ van debiet vandaan. Dat Franse débiter is mogelijk een afleiding van het Frankische woord biti ‘beetje, stukje’. Het Frankisch was een Germaanse taal die (onder meer) in delen van Frankrijk gesproken werd. Waarschijnlijk is biti verwant met de Nederlandse woorden bijten en beet(je).

  Share |

  Kobo Auro H2O Edition

  Beste uit de test juni 2018, Consumentenbond - Kobo Aura H2O

  Maak kennis met de verbeterde waterdichte Kobo Aura H2O Edition 2. Deze Kobo e-reader is voorzien van ComfortLight Pro schermverlichting, hij heeft een groter geheugen (8GB) en het nieuwe ontwerp zorgt ervoor dat het apparaat handzamer is en slechts 207 gram weegt!

  Share |

  Willen we nog steeds een levenslange relatie?

  Pasfoto auteur Marly SendenEen levenslange relatie; is het nog steeds een realiteit?

  Samen zijn, dat willen we graag. Dat is een oerbehoefte van de mens. Maar hoe? Dat verandert in de loop der tijden door veranderende maatschappelijke omstandigheden en behoeften. Flexibiliteit, persoonlijke ruimte en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke waarden in het huidige tijdsbeeld.


  Foto: Marly Senden, auteur van het boek Bij twijfel zeker doen.

   

  Zij vervangen deels oude waarden als financiële zekerheid, status en stabiliteit. Bij werk zie je dit heel duidelijk. En hoe zit dat bij relaties? Achterhalen wat belangrijk is voor jou in het leven en in een relatie en die waarden toepassen, is een grote stap naar een gelukkig leven en een gelukkige relatie. Wil je verder lezen over bewuste keuzes in je relatie dan kan Bij twijfel zeker doen van Marly Senden een kapstok bieden.

   

  Lees het complete verhaal van Goedele Liekens. Lees ook het artikel van de auteur Marly Senden.

  Share |