Boekdrukkunst - wie was de uitvinder

  « Terug

  Standbeeld op de Grote Markt in Haarlem

   

  De Boekdrukkunst: De Eeuwenoude Wedstrijd tussen Laurens Janszoon Coster en Johannes Gutenberg

   

  De uitvinding van de boekdrukkunst wordt vaak toegeschreven aan Johannes Gutenberg, maar er is ook een langlopende controverse over de rol van Laurens Janszoon Coster, een Nederlandse ambachtsman uit Haarlem. In dit artikel duiken we in de fascinerende geschiedenis van Coster en Gutenberg, en onderzoeken we de vraag wie nu eigenlijk de boekdrukkunst heeft uitgevonden.

   

   

   

  Laurens Janszoon Coster, geboren in Haarlem, Nederland, wordt vaak genoemd als een mogelijke uitvinder van de boekdrukkunst, ruim voordat Gutenberg zijn intrede deed. Het verhaal gaat dat Coster rond 1430 experimenteerde met het snijden van losse letters uit hout en deze gebruikte om teksten af te drukken. Hij zou zijn letters hebben gemaakt van een vorm van geperst papierpulp, in plaats van de kostbare metalen die Gutenberg later zou gebruiken.

   

   

  Volgens de legende zou Coster tijdens een wandeling in het bos per ongeluk zijn blokken hout hebben laten vallen, waardoor hij ontdekte dat de letters in de juiste volgorde op de grond waren gevallen. Dit zou hem hebben geïnspireerd om een drukpers te bouwen en boeken te produceren. Er wordt beweerd dat Coster in het geheim werkte en zijn uitvinding nooit openbaar maakte.

   

   

  Aan de andere kant van het verhaal staat Johannes Gutenberg, een Duitse ambachtsman uit Mainz. In de jaren 1450 perfectioneerde Gutenberg zijn techniek van het gieten van metalen letters en ontwikkelde hij de eerste functionele drukpers. Zijn meest bekende werk, de Gutenbergbijbel, werd geproduceerd in 1455 en wordt beschouwd als een mijlpaal in de geschiedenis van het gedrukte woord.

   

   

  De vraag wie de echte uitvinder is, is moeilijk te beantwoorden vanwege het gebrek aan concrete bewijzen. Het verhaal van Coster is vooral gebaseerd op mondelinge overlevering en anekdotisch bewijs. Er zijn enkele boeken die aan Coster worden toegeschreven, maar deze zijn verloren gegaan in de loop der eeuwen. Aan de andere kant zijn er wel bewaard gebleven exemplaren van Gutenberg's werken, waardoor zijn rol als uitvinder beter gedocumenteerd is.
   

  Johan Gutenberg

   

  Tenslotte

   

  De controverse tussen Laurens Janszoon Coster en Johannes Gutenberg blijft voortduren, en het is moeilijk om met absolute zekerheid te zeggen wie de boekdrukkunst heeft uitgevonden. Hoewel er aanwijzingen zijn dat Coster mogelijk eerder experimenteerde met de techniek, zijn er geen concrete bewijzen om dit te staven. Aan de andere kant is Johannes Gutenberg bekend om zijn gedocumenteerde werk en wordt hij vaak beschouwd als de grondlegger van de moderne boekdrukkunst.

   

  Wat de waarheid ook moge zijn, de uitvinding van de boekdrukkunst heeft een enorme impact gehad op de verspreiding van kennis en de vooruitgang van de mensheid. Zowel Coster als Gutenberg hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van deze revolutionaire technologie, en hun nalatenschap blijft tot op de dag van vandaag voortleven.

   

  Leestips:

  Vluchtelingen - Wat kom jij hier doen?

  Geschiedenis van Nederlands Limburg

   

  Share |