Colofon, wat moet erin staan

  « Terug

  Wat moet en kan er in een colofon staan - boekenplan uit Maastricht.

   

  Wat moet er in een colofon staan?

   

  Wij krijgen geregeld de vraag: 'wat moet er in het colofon staan?'
   

  Wat is de betekenis van colofon

  Een colofon is een opsomming van de manier waarop een uitgeefproduct tot stand is gekomen. Het kan bestaan uit een aantal gegevens van een boek of tijdschrift. In boeken staat het colofon meestal op de achterzijde van de titelpagina, maar als je naar de betekenis van het woord kijkt hoort het eigenlijk achterin. Want colofon komt van het Griekse κολοφών (kolophoon), dat slotstuk betekent.

   

  Schrijf- en publicatieproces

  Het toevoegen van een colofon aan uw boek is een belangrijk aspect van het publicatieproces. Het biedt niet alleen nuttige informatie voor lezers, maar het kan ook uw geloofwaardigheid en professionaliteit als auteur versterken. In een colofon kunt u informatie opnemen over hoe u het boek hebt geschreven, het publicatieproces, en eventueel ook informatie over uzelf als auteur.

   

  Promotie en verkoop

  Om te beginnen is het vermelden van de schrijf- en publicatieprocessen een goede start voor uw colofon. U kunt hier informatie delen over de inspiratie voor uw boek, hoe u het schrijven hebt aangepakt en eventuele uitdagingen die u hebt overwonnen tijdens het schrijven. Daarnaast kunt u informatie geven over de publicatie van uw boek, zoals hoe u het manuscript hebt ingediend bij een uitgever, hoe lang het duurde voordat uw boek werd geaccepteerd en hoe het publicatieproces verliep.

   

  Informatie over de auteur

  Het vermelden van informatie over promo en verkoop van uw boek is ook belangrijk in een colofon. Dit kan bestaan uit informatie over de promotie van uw boek, zoals welke kanalen u hebt gebruikt om uw boek te promoten, of u hebt samengewerkt met andere auteurs of bloggers om uw boek te promoten en hoe u de verkoop hebt gedaan.

   

  Conclusie

  Tot slot kan een colofon ook informatie bevatten over de auteur zelf. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de achtergrond van de auteur, eventuele eerdere publicaties of een website waarop lezers meer over de auteur kunnen lezen. Kortom, het toevoegen van een colofon is een belangrijk onderdeel van het publicatieproces. Het biedt waardevolle informatie voor lezers en versterkt uw geloofwaardigheid als auteur. Het is dus zeker de moeite waard om tijd en aandacht te besteden aan het creëren van een duidelijke en informatieve colofon voor uw boek.

   

  Vermeld in het colofon in ieder geval:

   

  1. naam van de organisatie (en eventueel het organisatieonderdeel) verantwoordelijk voor de uitgave.
  2. website van de uitgever;
  3. jaar van verschijning.
  4. Altijd de eerste druk vermelden eventueel gevolgd door de volgende drukken.
  5. Naam van de vormgever, redacteur, fotograaf, illustrator enzovoort.
  6. ISBN copyright @ jaartal en uitgever
  7. Tekst: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd enzovoort.
  8. Op z’n minst: Alle rechten voorbehouden.

   

  Colofon voorbeeld:
   

  © 2023, Marianne de Winter

   

  Eerste druk januari 2020
  Tweede druk mei 2022

   

  Mosae Libro, Maastricht
  Boekenplan.nl

  Ontwerp: Jan van der bergen
  Druk: Boekenspecialist
  Fotograaf: Limmy Kromowith

   

  ISBN 978 90 8676 975 0
  NUR 693

   

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

   

  Aanvullende tips voor in uw colofon
   

  Hierdoor wordt het colofon niet alleen informatief over het specifieke boek, maar kan het ook dienen als een marketingtool om lezers te betrekken bij de auteur en zijn/haar andere werken.

   
  1. Toevoegen van contactinformatie: Naast het vermelden van de naam van de uitgever en de betrokkenen bij de productie van het boek, is het nuttig om ook contactinformatie op te nemen in het colofon. Dit kan het eenvoudiger maken voor lezers om met de uitgever of auteur in contact te komen, mochten ze vragen hebben of feedback willen delen. Denk aan een e-mailadres of een link naar een website waar lezers meer informatie kunnen vinden.
    

  2. Delen van dankwoord: Een colofon kan ook worden gebruikt als een plek om waardering en dankbaarheid te uiten jegens mensen of organisaties die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het boek. Zoals onder andere redacteuren, betaalde lezers, inspiratiebronnen, of fondsen en subsidies omvatten. Het benadrukken van deze betrokkenheid kan zowel de lezers als degenen die hebben geholpen bij het project waarderen.
    

  3. Verwijzing naar verwante werken: Als de auteur eerder boeken heeft geschreven of andere relevante werken heeft gepubliceerd, kan het nuttig zijn om in het colofon links of verwijzingen naar deze eerdere werken op te nemen. Dit kan lezers aanmoedigen om meer te lezen van dezelfde auteur, wat gunstig kan zijn voor de auteur en uitgever. Vermeld de titels van eerdere werken en eventuele prijzen of erkenningen die ze hebben ontvangen.

   

   

  Een colofon voor een tijdschrift

  In het colofon van een tijdschrift staat natuurlijk de uitgever die verantwoordelijk is voor de inhoud. Tevens moet een ieder die een bijdrage geleverd heeft voor de desbetreffende uitgave vermeld staan. Natuurlijk moeten de contactgegevens voor abonnees en adverteerders erbij staan.

   

  Interessante onderwerpen:

  Zelf een boek uitgeven

  Wat doet een recensie voor je boek

  Gratis ISBN

  Leenrecht in Nederland

  Whitepaper 29 tips voor het succesvol uitgeven van uw boek

   

   

  Share |