Boekenplan's kennisbank: Tips & info voor auteurs

  Alle berichten met het kenmerk

  “boek drukken”

  Colofon, de betekenis en het belang ervan: Wat zegt het ons

  Illustratie: wat is de betekenis van colofon

   

  'Wat moet er in het colofon staan?' Dat is de vraag die vaak gesteld is
   

  Wat is de betekenis van colofon

  Een colofon is de poëtische voetnoot van elk uitgeefproduct, een keurmerk van vakmanschap. In het sobere rijtje gegevens schuilt het verhaal van de totstandkoming: wie er aan gewerkt hebben, welke technieken en materialen zijn gebruikt, en waar de drukpers heeft gedraaid. Het is een eerbetoon aan de stille krachten achter de schermen, die met precisie en passie hun ambacht hebben uitgeoefend. Hoewel het tegenwoordig vaak op de achterzijde van de titelpagina prijkt, zou het zijn ereplaats achterin het boek moeten zijn. Het Griekse woord κολοφών, wat slotstuk betekent, eert deze traditie.
   

  Voor wie is dit bedoeld?

  Iedere uitgever weet het: een boek is meer dan alleen een verzameling pagina's. Maar weet uw doelgroep dat ook? Denk aan auteurs, lezers en boekhandelaren. Zij moeten beseffen hoe belangrijk elk detail is. Vooral het colofon, vaak over het hoofd gezien, verdient hun aandacht.
   

  Het probleem

  Helaas wordt het colofon vaak als bijzaak beschouwd. Het verliest zijn glans op de achterzijde van de titelpagina. Veel lezers slaan het zelfs over. Hierdoor blijft het harde werk van vakmensen onopgemerkt. Dit gebrek aan waardering kan demotiverend werken.
   

  De consequenties

  Een ondergewaardeerd colofon doet af aan de kwaliteit van uw boek. Het verliest een stukje ziel en verhaal. Als vakman of -vrouw voel je de pijn. Uw bijdrage wordt niet gezien, niet erkend. Dit kan de passie voor het vak verminderen en de kwaliteit van toekomstig werk beïnvloeden.
   

  Het is tijd om het colofon de plek te geven die het verdient. Een prominente plaats achterin het boek. Zo kunnen lezers het waarderen en begrijpen. Dit geeft erkenning aan de makers. Laat zien wie er achter de schermen hebben gewerkt. Het verhoogt de waarde van het boek en de trots van de betrokkenen.
   

  Wil u, uw colofon laten schitteren zoals het hoort? Neem dan direct contact op met René Bouman. Hij weet als geen ander hoe uw de stille krachten kunt eren. Bel René en geef uw boek de uitstraling die het verdient.
   

  Schrijf- en publicatieproces

  Het toevoegen van een colofon aan uw boek is een belangrijk aspect van het publicatieproces. Het biedt niet alleen nuttige informatie voor lezers, maar het kan ook uw geloofwaardigheid en professionaliteit als auteur versterken. In een colofon kunt u informatie opnemen over hoe u het boek hebt geschreven, het publicatieproces, en eventueel ook informatie over uzelf als auteur.

   

  Promotie en verkoop

  Om te beginnen is het vermelden van de schrijf- en publicatieprocessen een goede start voor uw colofon. U kunt hier informatie delen over de inspiratie voor uw boek, hoe u het schrijven hebt aangepakt en eventuele uitdagingen die u hebt overwonnen tijdens het schrijven. Daarnaast kunt u informatie geven over de publicatie van uw boek, zoals hoe u het manuscript hebt ingediend bij een uitgever, hoe lang het duurde voordat uw boek werd geaccepteerd en hoe het publicatieproces verliep.

   

  Informatie over de auteur

  Het vermelden van informatie over promo en verkoop van uw boek is ook belangrijk in een colofon. Dit kan bestaan uit informatie over de promotie van uw boek, zoals welke kanalen u hebt gebruikt om uw boek te promoten, of u hebt samengewerkt met andere auteurs of bloggers om uw boek te promoten en hoe u de verkoop hebt gedaan.

   

  Samenvatting colofon

  Tot slot kan een colofon ook informatie bevatten over de auteur zelf. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de achtergrond van de auteur, eventuele eerdere publicaties of een website waarop lezers meer over de auteur kunnen lezen. Kortom, het toevoegen van een colofon is een belangrijk onderdeel van het publicatieproces. Het biedt waardevolle informatie voor lezers en versterkt uw geloofwaardigheid als auteur. Het is dus zeker de moeite waard om tijd en aandacht te besteden aan het creëren van een duidelijke en informatieve colofon voor uw boek.

   

  Vermeld in het colofon in ieder geval:

   

  1. naam van de organisatie (en eventueel het organisatieonderdeel) verantwoordelijk voor de uitgave.
  2. website van de uitgever;
  3. jaar van verschijning.
  4. Altijd de eerste druk vermelden eventueel gevolgd door de volgende drukken.
  5. Naam van de vormgever, redacteur, fotograaf, illustrator enzovoort.
  6. ISBN copyright @ jaartal en uitgever
  7. Tekst: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd enzovoort.
  8. Op z’n minst: Alle rechten voorbehouden.

   

  Colofon voorbeeld - standaard indeling:
   

  © 2023, Marianne de Winter

   

  Eerste druk januari 2020
  Tweede druk mei 2022

   

  Mosae Libro, Maastricht
  Boekenplan.nl

  Ontwerp: Jan van der bergen
  Druk: Boekenspecialist
  Fotograaf: Limmy Kromowith

   

  ISBN 978 90 8676 975 0
  NUR 693

  THEMA: PRN

   

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

   

  Aanvullende tips voor in uw colofon
   

  Hierdoor wordt het colofon niet alleen informatief over het specifieke boek, maar kan het ook dienen als een marketingtool om lezers te betrekken bij de auteur en zijn/haar andere werken.

   
  1. Toevoegen van contactinformatie: Naast het vermelden van de naam van de uitgever en de betrokkenen bij de productie van het boek, is het nuttig om ook contactinformatie op te nemen in het colofon. Dit kan het eenvoudiger maken voor lezers om met de uitgever of auteur in contact te komen, mochten ze vragen hebben of feedback willen delen. Denk aan een e-mailadres of een link naar een website waar lezers meer informatie kunnen vinden.
    

  2. Delen van dankwoord: Een colofon kan ook worden gebruikt als een plek om waardering en dankbaarheid te uiten jegens mensen of organisaties die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het boek. Zoals onder andere redacteuren, betaalde lezers, inspiratiebronnen, of fondsen en subsidies omvatten. Het benadrukken van deze betrokkenheid kan zowel de lezers als degenen die hebben geholpen bij het project waarderen.
    

  3. Verwijzing naar verwante werken: Als de auteur eerder boeken heeft geschreven of andere relevante werken heeft gepubliceerd, kan het nuttig zijn om in het colofon links of verwijzingen naar deze eerdere werken op te nemen. Dit kan lezers aanmoedigen om meer te lezen van dezelfde auteur, wat gunstig kan zijn voor de auteur en uitgever. Vermeld de titels van eerdere werken en eventuele prijzen of erkenningen die ze hebben ontvangen.

   

   

  Een colofon voor een tijdschrift

  In het colofon van een tijdschrift staat natuurlijk de uitgever die verantwoordelijk is voor de inhoud. Tevens moet een ieder die een bijdrage geleverd heeft voor de desbetreffende uitgave vermeld staan. Natuurlijk moeten de contactgegevens voor abonnees en adverteerders erbij staan.

   

  Leestips:

  Zelf een boek uitgeven

  Wat doet een recensie voor je boek

  Gratis ISBN

  Leenrecht in Nederland

  Whitepaper 29 tips voor het succesvol uitgeven van uw boek

   

   

  Share |

  Meer boeken voor lezers in coronatijd

  Wat kan ik doen?

   

  Worden er inderdaad nu meer boeken gelezen dan voor corona?

  Zoals nu uit de cijfers van het GFK over 2021 blijkt werden er dat jaar weer meer boeken gelezen en gekocht dan eerder. Dat is goed nieuws voor uitgevers en schrijvers. Ook wereldwijd zit de verkoop van boeken in de lift zit. Bibliotheken zien meer uitleen van ebooks en de abonnementen op streamingsdiensten als Storytel groeien explosief. Bij Amazon draaien ze overuren.

   

  Ja, maar dat gaat alleen over ebooks enzo. Hoe zit dat met papieren boeken?

  Het is duidelijk dat fysieke boekhandels het zwaar hebben. Zeker nu we wéér in een lockdown zitten. Klanten komen niet meer bij ze op bezoek. Boekhandels met een webshop hebben het al iets makkelijker.

   

  Naast het drukken van een oplage is er ook nog Print on Demand. Papieren boeken die per stuk worden geprint op het moment dat er eentje is verkocht via een webshop. Een nadeel daarvan is vaak wel dat de levertijden lang zijn, soms wel twee weken. Dus eigenlijk heb je daar niet zoveel op het moment dat je als lezer meteen wat te lezen wilt hebben.

   

  Ah, ik zie al welke kant het opgaat. Iedereen moet ebooks gaan lezen

  Nee, iedereen moet niet per se ebooks lezen. Maar je moet wel toegeven dat ebooks, de online bieb en audioboeken momenteel een uitkomst zijn.

   

  Tja, daar heb je misschien gelijk in. Maar dan heb ik een probleem, want mijn boeken zijn alleen op papier uitgegeven. Wat nu?

  Een van de beste dingen die je nu kunt doen is zorgen dat je boeken ook zo snel mogelijk als ebook op de markt komen. Zorg dat ze op zoveel mogelijk webshops te koop komen te staan, dan krijgen zoveel mogelijk lezers ze onder ogen.

   

  Maar hoe krijg ik dat voor elkaar? Ik heb geen idee waar ik zou moeten beginnen.

  Als je je eigen boeken uitgeeft, maar je hebt weinig technische kennis, kun je gebruik maken van een uitgeefdienst als Boekenplan. Zij kunnen je helpen de ebook files klaar te maken en te publiceren.

   

  Ben je wat zekerder met de computer, dan kun je ook veel zelf. Bijvoorbeeld door een Worddoc met behulp van de Stijlgids van Smashwords aan te passen en er via Calibre een Epub ebook van te maken. Deze kun je dan zelf uploaden naar enkele zelfuitgeefplatformen, zoals Kobo Writing Life, Kindle Direct Publishing en Smashwords.

  Met deze drie platformen kun je de hele wereld beslaan met je ebooks, inclusief Bol.com.

   

  Wil je dat je ebooks ook via de online bieb en online boekhandels in Nederland te koop is, dan zul je via een CB-aansluiting moeten gaan. Daar is Boekenplan dan weer handig voor.

   

  Oké, duidelijk. Maar is het niet een beetje sneaky om geld te willen verdienen aan mensen die in vervelende omstandigheden zitten?

  Hoezo? Wie zegt dat je ze moet uitbuiten?

   

  Gelukkig geldt de Wet op de vaste boekenprijs alleen voor papieren boeken. Ebooks vallen daar niet onder. Daardoor kun je zoveel spelen met de prijs als je wilt.

   

  Stel dat je al wel ebooks te koop hebt. Dan zou je de prijzen daarvan tijdelijk lager kunnen maken. Natuurlijk houd je dan minder royalty’s over, maar meer lezers zullen geneigd zijn je ebook aan te schaffen en daarmee heb je de kans er vele nieuwe fans bij te krijgen. Fans die nadat alles weer voorbij is straks nog steeds boeken van je willen lezen.

   

  En ook als je nu je eerste ebook op de markt gaat brengen kun je een aangepaste prijs hanteren. Geen enkel probleem.

  Zorg in elk geval wel dat lezers van je verkoopactie horen, door bijvoorbeeld reclame te maken op Facebook. En uiteraard breng je de abonnees van je mailinglist ervan op de hoogte.

   

  Wacht effe. Tot nu toe kon ik het nog volgen, maar mailinglist? Wat is dat?

  Ah, dat is nog een belangrijk ding dat je eigenlijk zou moeten doen in deze corona tijd. Een mailinglist opzetten als je die nog niet hebt.

   

  Oké, maar dan weet ik nog niet wat het is. Het is toch niet hetzelfde als een nieuwsbrief versturen, want daar heb ik helemaal geen zin in.

  Nee, een nieuwsbrief is niet hetzelfde als een mailinglist. Een mailinglist is simpelweg een lijst met emailadressen die je via je website verzameld. Bijvoorbeeld door een gratis kort verhaal weg te geven.

  Een mailinglist kun je makkelijk gratis opzetten via een mailinglistprovider zoals Laposta of Mailerlite.

  Heb je eenmaal wat abonnees vergaard, dan zou je ze zo nu en dan een email, bijvoorbeeld een nieuwsbrief, kunnen sturen, maar dat hoeft niet per se.

   

  Klinkt allemaal heel veel werk. Wat is het nut ervan?

  Je moet het zo bekijken. Stel dat jouw kaasboer je een blokje kaas gratis laat proeven. Dan is de kans groot dat je een groter stuk kaas aanschaft. Stel nu dat je op dat moment hem ook je emailadres geeft, dan kan hij je later makkelijk op de hoogte stellen van nieuwe lekkere soorten kaas die hij verkoopt.

   

  Een relatie opbouwen met je lezers is superbelangrijk. Door ze persoonlijk op de hoogte te kunnen houden via de email, zullen ze wellicht superfans worden die al je boeken kopen en al hun vrienden erover vertellen.

   

  En ja, dat kun je misschien ook via Facebook of Twitter doen. Maar dan heb jíj niet de touwtjes in handen. Facebook bepaald wie er allemaal je berichten zien, niet jij. Via een email sta je blijvend in veel directer contact met je lezers.

   

  Ik begrijp het. Je hebt me overtuigd. Wat staat me nu dus te doen?

  Ten eerste, zorg dat je boeken overal beschikbaar komen als ebooks. Ten tweede, zorg dat ze een speciale ‘corona actie’ prijs krijgen en als laatste, zet een mailinglist op, zodat je rechtstreeks in contact komt met je fans.

   

  De kans is zeer groot dat de digitale wereld na corona een grotere rol gaat spelen in ons leven. Zorg dus dat je deze tijd gebruikt om dingen zo opzet dat je daar dan meteen gebruik van kunt maken!

   

   

  Gastblogger:

   

  Maria Staal is schrijver en self-publishing expert. Over het zelf uitgeven van boeken en de marketing en promotie die daarbij komt kijken heeft ze drie boeken geschreven. Ook heeft ze al sinds 2015 een blog over dit onderwerp.

  Maria woont in het noorden van Nederland met drie ratjes, een tuin vol onkruid en een vijver vol kikkers.

   

   

  Maria Staal Selfpublishing expert

   

   

  Leestips: artikel over recensiesboeken verkopen als een tierelier en het artikel Tips voor meer succes.

  Artikel bijgewerkt op 12-01-2022.

  Share |

  Boek drukken of kan het anders

  bijzonder boekenmagazijn in China

  Kies voor Boekenplan en bespaar op voorraadkosten

  Geen overtollige boeken meer op voorraad met Boekenplan. Onze geautomatiseerde POD-methode maakt het mogelijk om boeken per exemplaar te laten drukken, wat handig en efficiënt is voor veel producties.

   

  Met deze optie wordt een boek pas geproduceerd wanneer het is besteld, of het nu in Groningen in een boekwinkel is of in Brussel via een online boekhandel. Het wordt vervolgens direct geleverd op de gewenste locatie. U hoeft dus niet te investeren in een voorraad die alleen maar in de weg staat en u weet zeker dat u nooit te veel boeken produceert. Het draait namelijk niet meer om het drukken van duizenden boeken, maar om het juiste aantal drukken dat nodig is. Kies daarom voor Boekenplan en bespaar op voorraadkosten.
  >

   

  Drukken per bestelling

  Sommige auteurs en organisaties kiezen ervoor een hele kleine voorraad aan te houden om zo de investering in boeken klein te houden. Want een nieuwe druk neemt hooguit drie dagen in beslag.
  Printing on demand (POD) is bijzonder milieuvriendelijk omdat er geen boek te veel wordt gedrukt. Lees hier meer over onze milieustrategie van Boekenplan.

   

  Boek drukken/printen

   

  Door te kiezen voor printing on demand heeft u geen voorraad nodig en is uw uitgave nooit uitverkocht. Publicaties met enerzijds een kleinere markt maar anderzijds weliswaar een langere doorlooptijd aangaande relevantie en verwachte bestellingen kunnen daardoor goed bediend worden met printing on demand. Zo heeft u nooit een te grote voorraad op de gang staan maar is uw titel wel altijd te verkrijgen wanneer er vraag naar is.
   

   

  Printing on demand

   

  Wanneer u, gebaseerd op de specifieke context van uw uitgave, de methode van printing on demand aanwendt is een boek drukken vanaf één exemplaar gesneden koek. Een boek uitgeven wordt zo plezierig en betaalbaar wanneer je een boek kunt drukken vanaf één exemplaar.
  Boek uitgeven zonder de investering in een voorraad boeken in nu werkelijkheid geworden. Al onze auteurs en organisaties waarvoor wij werken kiezen hiervoor.

   

  Neem contact op om deze mogelijkheid te bespreken, 043-3581882.

   

   

   

  Leestips:
  leenrecht in Nederland
  Wat moet er in het colofon staan

   

   

  Share |

  Boek drukken in kleine oplage: Maak indruk met een exclusieve uitgave!

  Hoe je jouw boek in kleine oplage laat drukken

   

  Als je als auteur een boek hebt geschreven, is het natuurlijk fantastisch om dit ook echt in gedrukte vorm in handen te hebben. Het kan echter zijn dat je slechts een kleine oplage nodig hebt, bijvoorbeeld om te verkopen tijdens lezingen of om weg te geven aan vrienden en familie. In dit blog bespreken we de mogelijkheden om een boek in kleine oplage te laten drukken.

   

  Een kleine oplage drukken of printen

   

  Allereerst is het belangrijk om te weten dat er verschillende manieren zijn om een boek te laten drukken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor digitaal drukwerk of voor offsetdruk. Bij digitaal drukwerk wordt het boek geprint, vergelijkbaar met het printen van een document op je eigen printer. Offsetdruk is een druktechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van een drukplaat en inkt.

   

  Wanneer je een kleine oplage wilt laten drukken, is digitaal drukwerk vaak de meest geschikte optie. Bij deze druktechniek is er namelijk geen minimale oplage vereist, waardoor je ook bijvoorbeeld maar één boek kunt laten drukken. Daarnaast is digitaal drukwerk vaak voordeliger dan offsetdruk bij kleine oplages, omdat er minder voorbereidingstijd nodig is.

   

  Kies de juiste leverancier

   

  Er zijn verschillende online drukkerijen die digitaal drukwerk aanbieden voor kleine oplages. Zo kun je bijvoorbeeld terecht bij boekenplan.nl, waar je al vanaf één exemplaar een boek kunt laten drukken. Hierbij heb je de keuze uit verschillende papiersoorten en afwerkingsmogelijkheden, zoals een harde of zachte kaft, wire-o binding of geniet. Het is wel belangrijk om te beseffen dat de kosten per boek hoger zullen zijn dan wanneer je een grotere oplage zou laten drukken.

   

  Is zelf doen het handigst

   

  Een andere optie is om zelf een printer aan te schaffen en het boek thuis te printen en in te binden. Hierbij heb je natuurlijk wel de benodigde kennis en vaardigheden nodig om het boek professioneel te kunnen afwerken.

   

  Tot slot is het nog belangrijk om te vermelden dat het drukken van een boek slechts een onderdeel is van het uitgeefproces. Om het boek vervolgens onder de aandacht te brengen van een groot publiek, is het belangrijk om bijvoorbeeld te investeren in marketing en promotie.

   

  Conclusie

   

  Kortom, wanneer je een boek wilt laten drukken in kleine oplage zijn er verschillende opties mogelijk. Digitaal drukwerk is vaak de meest geschikte optie vanwege de mogelijkheid om al vanaf één exemplaar te laten drukken en de relatief lage kosten bij kleine oplages.

   

  Leestip: Artikelen over boek drukken in alle soorten

   

  Voordat je echter besluit om je boek te laten drukken, is het belangrijk om stil te staan bij het formaat en de lay-out van het boek. Daarnaast is het verstandig om het boek te laten proeflezen door anderen en eventueel te laten redigeren om de kwaliteit van het boek te waarborgen.

   

   

  Naast het drukken van het boek is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de marketing en promotie van het boek. Dit kan onder andere door het opzetten van een website of social media pagina, het versturen van persberichten en het organiseren van boekpresentaties.

   

  Tot slot is het van belang om te beseffen dat het drukken van een boek in kleine oplage slechts een stap is in het uitgeefproces. Er zijn nog tal van andere aspecten waar je als auteur rekening mee moet houden, zoals distributie, verkoop en royalties. Door je goed te laten informeren en adviseren, kun je ervoor zorgen dat jouw boek een succes wordt en een breed publiek bereikt.

   

   

  Lees verder hoe het mogelijk is om zonder voorraad direct te leveren.

   

  Leestips:

   

  Hoe werken de themacodes

  Waarom je als auteur niet alles alleen moet doen

  Boeken verkopen

  Boek personaliseren

  Promotieplan voor je nieuwe boek

  Boek promoten social media

  Vaste Boekenprijs

  6-tips: hoe begin je een boek

  Kalligrafie

   

  Boekenplan | boekenplan.nl | T 043-3581882 | 7 dagen per week bereikbaar | Interesse om uw boek uit te geven?
   

  Share |