Zwarte wol van Henri Van Nieuweborgh

De hitte is onaangenaam ook in Zwarte wol

De hitte is met 39 graden buiten ondragelijk. Onze hond wil niet meer naar buiten – wij eigenlijk ook niet. We puffen al met de airco aan. Ik moest denken aan een uitgave die we niet zo lang geleden hebben gemaakt: Zwarte wol van Henri Van Nieuwenborgh. Hierin wordt op de eerste bladzijde hetzelfde weertype en gevolgen beschreven zoals we nu – 26 juli 2018 – ondervinden. Lees hieronder dit eerste deel van Zwarte wol.

 

De eerste regels van het boek Zwarte wol

De zon brandde al wekenlang aan een wolkeloze hemel. De stad kreunde onder de hitte en het land barstte. De naakte grond leek op craquelé en het gras was bruingeel alsof het verschroeid werd met een vlammenwerper. Kokendheet was het landschap. Vlakbij trilde de lucht, in de verte hingen blauwe slierten rook tegen de horizon geplakt.

Urenlang zaten de bewoners van Avondrood tegen de muur in de schaduw, zo min mogelijk bewegend. Ze leken op zieke dieren die zich stilhielden, hun dood afwachtend. Louis lag puffend in een ligstoel. Af en toe wreef hij met een zakdoek de transpiratie van zijn voorhoofd.

De hondsdagen hadden hun tol geëist. De laatste tien dagen was de temperatuur geen enkele keer onder de 30° gezakt. De hitte werd opgestuwd via een trechter, gevormd door hoge- en lagedrukgebieden, vanuit de Sahara. Record na record werd gebroken, onder meer dat van de warmste dag ooit en dat van de langste periode zonder regen. De alarmdrempel voor ozonconcentraties werd geregeld overschreden en over het fijnstof per kubieke meter werden zelfs geen berichten meer verspreid. Weermannen en ‑vrouwen beperkten hun commentaar tot ‘veel drinken, geen zware inspanningen doen tussen 12.00 en 17.00 uur’. De statistieken bewezen een maand later dat Magere Hein in deze periode veel overuren had gemaakt. Zevenhonderdvijftig doden meer werden er in Vlaanderen geteld vergeleken met een luwe julimaand.

 

Grappig dat ik me nu deze passage herinner.

 

Lees de eerste pagina's van Zwarte wol; veel leesplezier. Zwarte wol kopen mag ook je hebt het in huis voordat de hittegolf voorbij is.

 

Share |