Uw boek uitgeven en crowd funding

Speciale projecten

Realiseren van een boekproductie

Speciale projecten waaronder crowdfunding

Voor de totstandkoming van een boek hebben we bij Boekenplan verscheidende opties, uiteraard altijd afgestemd op de specifieke situatie van uw boek. Bij sommige uitgaven kunnen speciale projecten worden ingezet om het boek op de meest effectieve en efficiënte wijze te realiseren of onder de aandacht te brengen. Zo kan de productie van een boek mogelijk worden gemaakt met behulp van crowdfunding, waarbij in principe iedereen online kan investeren in het project. Deze investering geldt niet alleen voor de totstandkoming van het boek maar belangrijker is de vaak onderschatte promotie ervan.

 

Boekpresentatie

Of er kan een speciale boekpresentatie met presentator en omlijstende muziek worden georganiseerd. Alles is daarbij gericht op het totstandbrengen van een totale boekproductie die u en uw lezers aanspreekt. Uw verhaal wordt daardoor in boekvorm gegoten en onder de aandacht gebracht op een manier die aansluit bij de situatie van uw boek, uw onderwerp en uw lezers.

Van manuscript tot idee

Wanneer u een interessant manuscript of idee voor een boek heeft kunnen wij samen met u de mogelijkheden onderzoeken om dit manuscript of idee ook fysieke werkelijkheid te laten worden. Denk daarbij aan het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen partijen die baat hebben bij uw publicatie, het aantrekken van sponsoring bij de boekproductie en/of boeklancering en het vaststellen van een marketingstrategie om uw boek met gerichte aandacht onder de aandacht te brengen bij de relevante doelgroepen.

Wilt u een uitgeefvoorstel doen voor een nieuw project?

 

Kinderboek mopper Bob met knuffel

Boek uitgeven? Kom naar Maastricht voor een succesvolle start.