Stellingen Proefschrift of schertsstellingen

Proefschrift en opmerkelijke stellingen

Stellingen, een serieuze zaak
 

Bij een proefschrift, ook dissertatie of thesis genoemd, hoort een blad met stellingen. Genoteerd door de promovendus. Het is traditie naast de tien stellingen ook een zogenaamde schertsstelling op te nemen. Niet bij alle Universiteiten is het gebruikelijk om stellingen bij het proefschrift op te nemen.

Stellingen worden ten onrechte steeds meer gebruikt voor humoristische of politieke uitspraken, stelt prof.dr.ir. H. van Dam.

Het promotiereglement van onze Technische Universiteit bevat een artikel 17, dat inhoudt dat bij een proefschrift stellingen moeten zijn gevoegd waarvan er tenminste zes niet op het onderwerp van het proefschrift betrekking hebben. Deze stellingen dienen wetenschappelijk verantwoord en verdedigbaar te zijn. Door middel van de stellingen dient de promovendus er blijk van te geven dat zijn wetenschappelijke kennis een zekere breedte heeft en niet is beperkt tot het onderwerp van het proefschrift; daartoe worden in het tweede lid van het artikel enkele waardevolle suggesties gedaan voor onderwerpen van stellingen.

Lees meer ...

 

stellingen als een trap met boeken'

'Proefschriften zijn er om geschreven te worden, niet om te lezen'

 

Wie toch gaat lezen, begint bij de stellingen. Maar juist die stellingen liggen onder vuur; er gaan stemmen op ze af te schaffen. Niet doen, blijkt uit een peiling onder hoogleraren en promovendi. Maar wat bijles kan geen kwaad. De eerste zin van de intro van dit verhaal is zelf een stelling. Proefschriften zijn er om geschreven te worden, niet om te lezen. Hij komt uit de verzameling van Paul ten Hove, een oud-Wageninger die stellingen verzamelt. Het is een typisch voorbeeld van het type stellingen dat in Wageningen het meest onder vuur ligt. Het promotiereglement schrijft voor dat van de maximaal acht stellingen de laatste twee een 'maatschappijrelevant' onderwerp hebben. Maar wat dat precies is, is niet duidelijk.

 

In wezen is het een verhulde mogelijkheid om met een grappige bewering te komen, vindt hoogleraar Johan Verreth. 'Een kans om met een van die stellingen in de landelijke pers geciteerd te worden. Wetenschappelijk en academisch gezien zijn die doorgaans van nul en generlei waarde.' Ook collega-hoogleraren laten zich kritisch uit over met name de verplichte laatste twee stellingen. Volgens hoogleraar Pierre de Wit zijn ze 'gemarginaliseerd tot de grappigste oneliners die een promovendus kan bedenken'. Uitspraken die bovendien vaak niet aan de eisen van een stelling voldoen.

 

Schertsstellingen

 

Natuurlijk is het niet gebruikelijk om grapjes te maken in de stellingen van een proefschrift, maar in het kader van deze opdracht zal ik een aantal schertsstellingen formuleren:

 

Stelling 1: Als je het aantal koffiepauzes tijdens het schrijven van een proefschrift meet, neemt het aantal exponentieel toe naarmate de deadline nadert.

Stelling 2: De hoeveelheid stress die een promovendus ervaart tijdens het schrijven van een proefschrift staat in directe verhouding tot het aantal keer dat de Microsoft Word-crashmelding verschijnt.

Stelling 3: Het is wetenschappelijk bewezen dat het eten van pizza tijdens het schrijven van een proefschrift de creativiteit bevordert.

Stelling 4: De kans op een burn-out bij promovendi neemt significant af als ze regelmatig een dutje doen onder hun bureau.

Stelling 5: Het aantal nachten dat een promovendus wakker ligt vanwege het schrijven van een proefschrift is positief gecorreleerd met het aantal liter koffie dat hij of zij per dag drinkt.

Stelling 6: "Een grondige analyse van de effectiviteit van het gebruik van memes om complexe wetenschappelijke concepten uit te leggen aan grootouders."

Stelling 7: "Het meten van de mate van wijsheid van een professor op basis van het aantal keren dat hij 'eh' zegt tijdens collegevoordrachten."

Stelling 8: "De rol van ongebruikte referenties in het vergroten van de ego's van promovendi."

Stelling 9: "De impact van muziekgenres op de snelheid van het schrijven van een proefschrift: een experimentele benadering met heavy metal en klassieke muziek."

Stelling 10: "De invloed van het weer op de kans dat een promovendus zijn of haar laptop uit het raam gooit."
 

Deze stellingen zijn puur fictief en humoristisch bedoeld.

 

 

Zomaar een stelling uit de database:

 

Na de invoering van rookzuilen op perrons van spoorwegstations, lijkt de tijd ook rijp voor belplaatsen, geurplekken, vloekhoeken en praatpalen.
Bron: Contributions to the theory and practice of computerized adaptive testing (2004)
(Dr. Theo J.H.M. Eggen)

 

I can't change the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination. (Jimmy Dean)

 

 

Voorbeeld stellingen uit een proefschrift

 

Waar hebben we het over? Een voorbeeld van een stelling is stelling nummer één bij mijn eigen proefschrift ‘Het spraakmakend bestuur’. Die luidt:  ‘Het effect van de aan te vangen “brede maatschappelijke discussie” over kernenergie op de uiteindelijke parlementaire behandeling zal waarschijnlijk gering zijn.’ 

 

Deze stelling vond mijn promotor wel aardig omdat de pers daar mogelijk op zou duiken en die stelling me publiciteit zou opleveren. Gaat het daarom? Nee, dat is niet primair maar mijn promotor was wel van mening dat ik met mijn proefschrift veel kranten kon halen en dat is ook gebeurd. Ik heb met mijn proefschrift in werkelijk alle kranten van Nederland gestaan maar niet met stelling één.

 

Waarom is dit een ‘aardige’ stelling? Dat is een stelling die roept om uitleg. Waarop baseert de auteur zich? Vertel eens, denk je dan. Als je zo denkt, heb je al gauw met een stelling twee te maken. Wie stelling zegt, zegt ook ‘stelling nemen’. Stelling nemen, verwijst naar positie kiezen.
(Prof. Dr. Arno F.A. Karsten)

 


Promoveren is als het lopen van de Nijmeegse vierdaagse; vooraf heb je er ontzettend veel zin in, halverwege vraag je je af waar je aan begonnen bent, maar eenmaal voltooid ben je de koning te rijk.
(Emile Gras) 

 

"Bijna alles is logisch. Veel mensen zien dat het fout gaat. Veel minder zien wat er fout gaat” (Johan Cruijff, 1994). Deze Cruijffiaanse wijsheid lijkt niet alleen waar voor het voetbal, maar ook voor de financiële sector en daar moeten toezichthouders meer rekening mee houden.
(Dennis A.J. Schoenmaker)

 

Boekenplan verwerkt al jaren proefschriften, maak kennis met Boekenplan en de mogelijkheden voor het maken van uw proefschrift.


Leestip: Wat plaats je in het colofon.