Dissertatie: de beste adviezen krijg je bij Boekenplan

Dissertatie binnenwerk

binnenwerk

Dissertatie, thesis, proefschrift of verhandeling

Zo zijn er verschillen namen voor het boekwerk welke een kroon is op een langdurig onderzoek. In Nederland spreekt men vaak van proefschrift of dissertatie in België spreekt men vaak over een verhandeling. In het Engels is dissertation en thesis gebruikelijk. Welke naam je als promovendus ook gebruikt een ieder vindt het belangrijk dat de kwaliteit en verzorging erg goed moet zijn. Boekenplan weet raad met verzorgen van uw dissertatie,  denk daarbij aan opmaak, het drukken en uitgeven inclusief promotie.

Een dissertatie kan als een drukklaar PDF aangeleverd worden bij Boekenplan. De vereiste instellingen van het bestand treft u elders op deze site aan. Het PDF voor uw thesis kunt u op het uiteindelijke boekformaat van 17 cm (of 16cm) x 24 cm aanleveren. De marges mag u zelf bepalen maar houd rekening met een rugmarge (afstand tussen de bindende rug van het boek en het begin van de tekst) van 20 mm. Dit komt de leesbaarheid ten goede.


Lees ook: wat klanten van Boekenplan vinden

 

 

Proefschrift pagina's en opmaak attentiepunten:

 

 

 • Gebruik niet te veel verschillende lettertypen in uw proefschrift
 • Houd een rustige vormgeving aan voor uw dissertatie
 • Voeg altijd de blanco pagina’s toe in het PDF
 • Plaats de paginacijfers altijd aan de buitenzijde van de pagina of in het midden
 • Liggende (landscape) pagina’s altijd roteren met het hoofd naar links
 • Kleurpagina’s hoeven niet op een speciale plaats gezet te worden
 • Bij aanlevering van de PDF het paginanummer van elke kleurenpagina aangeven

Dissertatie | Neuroimaging Markers

De indeling van uw dissertatie

 • Franse titel. Hierop wordt alleen de titel geplaatst. Achterzijde is blanco. Deze twee pagina’s zijn geen verplichting en kunnen worden weggelaten
 • Titelpagina en promotieaankondiging
 • Raadpleeg het promotiereglement voor de juiste tekst en vormgeving. Op de achterzijde staan meestal de promotoren en het colofon
 • De opdracht. Op deze pagina staat alleen de opdracht. Bijvoorbeeld: “Voor mijn ouders”. Achterzijde is blanco
 • Het voorwoord. Achterzijde is blanco
 • Inhoudsopgave van uw dissertatie
 • Introductie
 • De hoofdstukken, te beginnen op een rechterpagina
 • Appendix
 • Samenvatting
 • Dankwoord
 • Publicatielijst
 • Curriculum Vitae

Lees ook meer over de aanlevering van illustraties voor uw dissertatie.

 

“We all do better when we work together. Our differences do matter, but our commonhumanity matters more.”

 

(Bill Clinton)

“No amount of experimentation can ever prove me right; a single experiment can prove me wrong.”

(Albert Einstein)

 

Het formaat van uw thesis

 

U heeft uw proefschrift in Word of een ander opmaakprogramma vormgegeven. Het meest voorkomende formaat voor een proefschrift is 17 x 24 cm. Soms heeft de universiteit een voorkeur, soms niet. Overleg dus vooraf. Dan is de meest handige methode om zelf een PDF te genereren.

 

Wat is het verschil van drukken of printen van uw proefschrift

 

Er zijn twee drukmethodes die voor vermenigvuldiging in aanmerking komen.

 • Offsetdruk, voor u is belangrijk te weten dat de aanloopkosten hoog zijn. Dus alleen geschikt als je meer dan 500 proefschriften nodig hebt. Ook is een herdruk kostbaar omdat de aanloopkosten opnieuw gemaakt moeten worden.
 • Printen, de kwaliteit van de afdruk is nagenoeg gelijk aan de offsetdruk en is erg flexibel. Bij Boekenplan is de specialisatie zo groot dat de prijs zeker niet te hoog zal zijn. Zeker niet als de oplage lager dan 500 is. Het minimale aantal om te printen is bij Boekenplan één, tegen dezelfde stuksprijs als voor maken van 100 proefschriften.

 

Overleg gerust met ons als er in het voortraject nog vragen zijn. Bel 043-3581882.

Uiteraard kunnen wij de opmaak voor uw thesis ook voor u doen. Overleg dit tijdig. Als u wenst dat wij de opmaak verzorgen moet u rekenen op een totale doorlooptijd van minimaal 6 weken, van aanlevering finale versie document tot levering dissertatie.

 

Omslag ontwerpen

 

Hierop besparen is iets waar u later soms spijt van kunt krijgen. Het omslag is het eerste wat vakgenoten en andere belangstellenden van je onderzoeksresultaten zien. Daarom is het erg belangrijk om voor deze eerste indruk een goede vormgever te kiezen. Boekenplan werkt met professionals die uw proefschrift maken.

 

Voorbereiding en aanlevering van materiaal voor het omslag

 

Een korte samenvatting van de inhoud voor op de achterzijde, vaak zo’n 150 tot 200 woorden, is de basis voor de thesisontwerp. Uiteraard zal de ontwerper de definitieve titel, ondertitel en auteursnaam moeten hebben. U beschrijft waar het onderzoek over gaat, welke vragen centraal staan en wie de doelgroep is. Ook kunt u kort iets over uzelf vertellen. Deze teksten zijn voor de vormgever zijn eerste kennismaking met uw proefschrift.

Uiteraard kunt u fotomateriaal en illustraties aanleveren voor het omslag. Deze moeten wel van goede kwaliteit zijn en zeker niet van internet gehaald zijn. Het is van groot belang dat u schriftelijke toestemming heeft om het gebruikte beeldmateriaal te mogen gebruiken.

 

Voorstel omslag

 

De vormgever komt na enkele dagen met een voorstel voor het omslag. Het is handig te weten of een barcode op het omslag is toegestaan. Wij kunnen die voor u maken en het ISBN voor regelen. Het voorstel sturen wij u per PDF toe. Eventuele opmerkingen kunnen we daarna snel verwerken. Na uw akkoord maken we samen met het binnenwerk een proefboek, dat is het eerste gedrukte exemplaar. Zodra u deze geaccordeerd heeft maken we in een paar dagen de benodigde oplage.

 

Dissertatie vragen? Bel naar help desk

 

 

Interesse om samen te werken met de bijzondere proefschrift drukker? Neem dan gerust contact met ons op. Wij spreken het hele traject graag met u door. Bijzondere vragen? Wij denken graag out of the box.

 

 

Bel voor meer info

 

 

Lees ook: proefschrift drukken